Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Centralní bankovnictví a bankovní regulace a dohled

Centralní bankovnictví a bankovní regulace a dohled


Kategorie: Banky, Monetární politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež pokrývá stěžejní oblasti tématu centrálního bankovnictví, v úvodu krátce přibližuje vznik a vývoj centrálních bank a navazuje výčtem zásad jejich činnosti a rozlišovacích kritérií. Ten je vystřídán představením funkcí a cílů centrálních bank a principů jednotlivých měnových nástrojů, kterých využívají. Následující pasáž je zaměřena na Českou národní banku a seznamuje s její historií, současnou situací či nástroji. Systematická pozornost je poté věnována problematice jedné z funkcí centrálních bank, jíž je bankovní regulace a dohled. Po objasnění jejich podstaty a metod se práce uzavírá informacemi o Evropské centrální bance.

Obsah

1.
Vznik centrálního bankovnictví
1.1.
Zdroje vzniku centrálního bankovnictví
1.2.
Způsoby zakládání
2.
Zásady činnosti centrálních bank
3.
Diferenciační kritéria centrálních bank
3.1.
Stupeň samostatnosti
3.2.
Hlavní cíle měnové politiky a cesty jejich dosažení
3.3.
Další charakteristiky
4.
Funkce centrálních bank
4.1.
Emisní funkce
4.2.
Funkce vrcholného subjektu měnové politiky
4.3.
Funkce správce devizových rezerv
4.4.
Funkce banky bank
4.5.
Banka státu
4.6.
Funkce reprezentanta vlády v měnové oblasti
5.
Měnové nástroje centrální banky
5.1.
Diskontní nástroje
5.2.
Operace na volném trhu
5.3.
Kurzové intervence
5.4.
Povinná minimální rezerva
5.5.
Ostatní nástroje
6.
Česká národní banka
6.1.
Historie
6.2.
ČNB v současnosti
6.3.
Cíle
6.4.
Činnosti
6.5.
Nástroje
6.5.1.
Operace na volném trhu
6.5.2.
Automatické facility
6.5.3.
Mimořádné facility
6.5.4.
Povinné minimální rezervy
7.
Bankovní regulace a dohled
7.1.
Regulace
7.1.1.
Důvody regulace
7.1.2.
Důvody regulace ze strany státu
7.1.3.
Argumenty proti regulaci
7.2.
Dohled
7.2.1.
Vymezení
7.2.2.
Pravomoci bankovního dohledu
7.2.3.
Metody bankovního dohledu
7.2.3.1.
Dohled na dálku
7.2.3.2.
Licencování
7.2.3.3.
Opatření k nápravě
7.2.3.4.
Kapitálová přiměřenost
7.2.3.5.
Povolovací činnost
7.2.3.6.
Uveřejňování informací
7.2.3.7.
Pravidla obezřetného podnikání
7.2.3.8.
Pojištění depozit
7.2.3.9.
Konsolidovaný dohled
8.
Evropská centrální banka
8.1.
Základní informace
8.2.
Pravomoci
8.3.
Úkoly
8.4.
Vrcholné orgány

Úryvek

"VZNIK CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ
Centrální bankovnictví vzniklo a rozvíjelo se v 17.-19.století. Důvodem vzniku byl zájem panovníka mít vlastní instituci, která by doplnila zdroje financování. Protože každý panovník chtěl vlastní banku a OB chtěly instituci, která by zachycovala jejich vzájemné vztahy nastal chaos = určení jedné hlavní banky (CB).
Dalším důvodem pro CB, byly války, které destrukčně působily na státní pokladny, ale i rozhazovačnost panovníků a nedostatečné zdroje v podobě drahých kovů.
Centrální banky měly původně pouze dvě hlavní funkce – úvěrování schodku státní pokladny a vedení účtu panovníka.
Postupem času centrální banky přestaly působit pouze jako státní pokladny a začaly plnit další funkce.

ZAKLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍCH BANK
Centrální banku bylo možné založit třemi způsoby – vytvořit zcela novou instituci, přeměnit soukromou OB na CB, či pověřit jednu z již existujících OB výkonem banky centrální tzn.přidělí se jí právo emise bankovek.
V dnešní podobě začaly centrální banky existovat zhruba od poloviny 19. století, v některých zemích však dokonce až po 2. světové válce.
V dnešní době ve většině zemí světa existuje jediná centrální banka. V některých zemích (Lucembursku)nemají centrální banku žádnou a naopak v některých zemích, existuje více centrálních bank (USA).

ZÁSADY ČINNOSTÍ CB
- CB by neměla konkurovat jiným bankám
- měla by působit jako zúčtovací centrum
- neměla by úročit vklady přijímané od obchodních bank
- měla by mít pravomoc rozhodovat o úvěrové pomoci bankám
- měla by sledovat cíl zdravé měny
- měla by podporovat zdraví, bezpečnost a spolehlivost bankovního systému v zemi
- měla by podporovat důvěryhodnost finančních trhů

HLAVNÍ ROZDÍLY CB

a) stupeň samostatnosti CB
Samostatnost se vztahuje na měnovou politiku a dohled – sama banka se rozhodne jaké nástroje použije k dosažení cílů. CB by měla být otevřená (vystupuje otevřeně před vládou, vysvětluje záměry), guvernéra jmenuje prezident (je neodvolatelný, volen na 6 let – déle než období vlády, členové vlády by neměli výt členy ve vedení CB, měnová politika nepodléhá schvalování vlády CB ji pouze informuje o svých krocích, Cb podporuje cenovou stabilitu a sama rozhoduje komu dá úvěr).
- vysoký – ECB, Švýcarsko, Nový Zéland –nezasahuje vláda ani prezident
- střední – USA, Velká Británie – určité úkony schvaluje vláda
- nízký – Japonsko – každé rozhodnutí musí schválit vláda

b) hlavní cíle měnové politiky CB a cesty jejich dosažení
- stabilita měny – ECB, Švýcarsko, ČR
- stabilita měny a měnového kurzu – dříve 8 zemí
- stabilita měny, ekon. růstu a další – USA, Japonsko

c) další charakteristiky

1)podíl na bankovním dohledu
- dominantní – Itálie, Nizozemí, Španělsko, Portugalsko, ČR- CB kontrolní orgán
- střední – USA, Japonsko, 5 zemí EU – kromě CB další kontrolní orgán
- nízký – ECB, Irsko, Německo, Švédsko, Velká Británie

2) forma vlastnictví CB
- stát 100% - Francie, V. Británie, další země, ČNB, ECB
- a.s., stát 50% a více – GB, Rakousko, Japonsko
- a.s., stát pod 50% - Švýcarsko, USA

3) ziskovosti CB
- vysoká – USA, Německo – založena za účelem zisku
- zanedbatelná – nehraje větší roli – většina zemí EU, ČR

4) organizační struktura
- jediná CB a pobočky – většina zemí, ČNB 6 poboček v zemích EU
- více CB s pobočkami – Amerika – FED – nadřazena, v každém státě je CB"

Poznámka

Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
V textu se objevují překlepy. Částečně zpracováno formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22815
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse