Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ceny a jejich tvorba s ohledem na trhy výrobních faktorů

Ceny a jejich tvorba s ohledem na trhy výrobních faktorů

Kategorie: Cenová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Písemná práce z předmětu Nauka o podniku se teoreticky zamýšlí nad cenovou tvorbou a nad chováním cen v naší ekonomice. Popisuje také hlavní faktory, které cenovou tvorbu ovlivňují. Obsah této práce vychází z prací nejzkušenějších autorů ekonomických publikací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Tvorba cen výrobních faktorů
2.1.
Teorie rozdělování vycházející z mezní produktivity
2.2.
Tvorba cen faktorů: případ pozemkových rent
3.
Určování ceny
4.
Přizpůsobení ceny
5.
Zahájení cenových změn a reagování na tyto změny
6.
Ceny v nabídce a poptávce
6.1.
Cenová elasticita v nabídce a poptávce
6.2.
Efektivnost a spravedlnost
7.
Závěr
8.
Seznam použitých pramenů
9.
Přílohy

Úryvek

“Určování ceny

Všechny ziskové organizace a mnoho neziskových organizací určuje ceny svých výrobků. Ceny mohou mít různá jména: nájemné, školné, poplatek, jízdné, záloha atd. A jak se určují ceny?
V průběhu nejdelší části naší historie byly ceny určovány na základě vyjednávání mezi prodejcem a kupujícím. V průběhu podstatné části našich dějin byla cena rozhodujícím prvkem při výběru zboží zákazníkem. Při tvorbě cen se mnoho firem dopouští těchto chyb: tvorba cen příliš respektuje náklady, ceny jsou málokdy revidovány, cena je určována bez ohledu na ostatní prvky marketingového mixu. Každá firma se musí rozhodovat o umístění výrobku na trhu z hlediska jeho kvality a ceny. V příloze č. 3 je uvedena matice, obsahující 9 0 možných strategií s ohledem na různé cenové a jakostní úrovně výrobku.
Jakmile má firma k dispozici tři C - zákaznickou poptávkovou funkci, nákladovou funkci a konkurenční ceny - je připravena ke stanovení ceny. Firmy řeší problém tvorby cen tak, že pro jejich stanovení používají takové metody, které berou v úvahu nejméně jednu ze tří uvedených hledisek.
Rozlišují se metody tvorby cen pomocí: cenové přirážky, cílové návratnosti, vnímané hodnoty, běžných cen a cenových nabídek. Některé z těchto metod cenové tvorby jsou uvedeny v příloze č. 4.
Nejzákladnější metoda tvorby cen je tvorba cenovou přirážkou, která spočívá v přidání standardní přirážky k jednotlivým nákladům. Firmy, které uvádějí nový výrobek na trh, často používají vysokou cenu a doufají, že se jim podaří pokrýt jejich náklady co nejdříve. Avšak strategie vysoké cenové přirážky se může ukázat jako osudná (viz příklad potíží firmy PHILIPS uvedených v knize Marketing, Management na straně 521).

Cenové přirážky se u jednotlivých druhů zboží liší, přesto je tento druh tvorby cen oblíbený.
Dalším nákladově orientovaným přístupem je tvorba cen z hlediska cílové návratnosti. Firma určí takovou cenu, která ji zaručí cílovou míru návratnosti investic (ROI-Return Of Investment). Této metody cenové tvorby využívají společnosti pro veřejné zásobování teplem a energií, ale také např. General Motors, jehož ceny automobilů zaručují 15-20% ROI.
Tvorba cen pomocí vnímané hodnoty. Této metody využívá v poslední době stále více firem. Za rozhodující faktor ke stanovení ceny považují hodnotu, kterou vnímá hodnotu a ne jednotkové náklady. Tato metoda je plně v souladu s úvahami o umísťování výrobků na trhu. Firma vyvine koncepci výrobku s plánovanou kvalitou a cenou pro určitý cílový trh. Pak pro danou cenu management odhadne velikost prodeje. Na základě plánované ceny a nákladů management vypočítá, zda uvažovaný výrobek vynese dostatečně velký zisk. Jestliže ano, může se firma pustit do vývoje výrobku. Společnost Du pont je asi největším uživatelem této metody.
Při určení cen pomocí běžných cen vychází firma hlavně z běžných konkurenčních cen. Tato metoda je také velmi oblíbená. V případech, kdy je obtížné stanovit přesně náklady, nebo tam, kde je reakce konkurence nevypočitatelná, je tato cenová tvorba poměrně dobrým řešením."

Poznámka

Práce se odkazuje k přílohám, které jsou však poškozené.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera61
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse