Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Čerpání zdrojů z EU s aplikací na konkrétní případ: výstavba přístavu Babice - diplomová práce

Čerpání zdrojů z EU s aplikací na konkrétní případ: výstavba přístavu Babice - diplomová práce

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je zhodnotit výstavbu nového přístavu a jeho přínosy pro obyvatele obce Babice. Autor nejprve seznamuje s dotační problematikou Evropské unie a principy evropských fondů, poté představuje obec Babice a popisuje její zkušenosti s čerpáním dotací na předchozí projekty. Následně charakterizuje projekt výstavby přístavbu, provádí odhad poptávky a finanční analýzu. Údaje srovnává s daty uvedenými v marketingové analýze projektu. V závěru zhodnocuje, zda se k výstavbě přístavu přiklonit, či jej zamítnout.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dotační problematika EU
2.1
Evropské fondy
2.2
Cesta k získání prostředků
3.
Představení obce
3.1
Projekty obce
3.2
Projekt přístavu
3.2.1
Popis projektu
3.2.2
Stav projektu
4.
Analýza projektu
4.1
Cílová skupina
4.2
Odhad poptávky
4.3
Konkurence
4.4
SWOT analýza
4.5
Kriteriální ukazatele
4.5.1
Ukazatele
5.
Porovnání výsledků finančních analýz projektu
6.
Závěr
7.
Literatura
8.
Seznam příloh
8.1
Příloha č. 1: Vizualizace podoby přístavu
8.2
Příloha č. 2: Vizualizace podoby přístavu
8.3
Příloha č. 3: Poloha umístění projektu

Úryvek

"1.1 EVROPSKÉ FONDY
Od vstupu ČR do Evropské unie procházíme momentálně již druhým programovým obdobím. První programové období bylo 2004 – 2006. V tomto programovém období se realizovalo 16 programů podpory fondů Evropské unie, kdy bylo možno získat až 80mld Kč na realizaci projektů.

Druhé programové období, které právě probíhá je sedmileté a je nastaveno pro období 2007 – 2013. Česká republika má na své projekty k dispozici 26,69mld eur, které může vyčerpat během tohoto programového období.

Pravou rukou Evropské unie jsou v každém státě strukturální fondy, prostřednictvím nichž jsou peníze z Evropské unie přerozdělovány do operačních programů a přes tyto ke konkrétním příjemcům. Česká republika má tři hlavní strukturální fondy:
1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
2. Evropský sociální fond (ESF)
3. Fond soudržnosti (FS)
Konkrétní operační programy si vyjednává s Evropskou komisí každá členská země zvlášť. Prostřednictvím operačních programů si každá členská země definuje, čeho chce za prostředky získané z evropského rozpočtu dosáhnout a jaké problémy chce vyřešit. Tyto operační programy jsou individuální pro každou členskou zemi.
Česko si pro nynější období vyjednalo 26 operačních programů. Osm z nich je zaměřeno tematický (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko atd.) Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci či zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti.

Regionální operační programy pro regiony soudržnosti – mají přidělenou celkovou částku 4,66 miliard eur:
1) ROP NUTS II Severozápad – Karlovarský a Ústecký kraj
1. ROP NUTS II Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
2. ROP NUTS II Jihovýchod – Jihomoravský kraj a Vysočina
3. ROP NUTS II Severovýchod – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj
4. ROP NUTS II Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj
5. ROP NUTS II Jihozápad – Jihočeský a Plzeňský kraj
6. ROP NUTS II Střední Čechy – Středočeský kraj

tematické operační programy – mají přidělenou celkovou částku 21,23 miliard eur:
1) OP Doprava – je zaměřen na zkvalitnění celostátní dopravní infrastruktury
1. Integrovaný operační program – je zaměřen na zkvalitnění a dostupnost veřejných služeb
2. OP Lidské zdroje a zaměstnanost – je zaměřen na odstranění nezaměstnanosti
3. OP Podnikání a inovace – je zaměřen na podporu podnikání a implementaci výsledků vývoje do podnikatelské praxe
4. OP Technická pomoc – je zaměřen na vytvoření jednotného monitorovacího a informačního systému
5. OP Výzkum a vývoj pro inovace – je zaměřen na podporu výzkumu a vývoje, pořízení potřebného vybavení a zakládání nových výzkumných a vývojových pracovišť
6. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – je zaměřen na zkvalitnění výuky na všech vzdělávacích stupních a na zavádění nových výukových metod a postupů
7. OP Životní prostředí – je zaměřen na globální pojetí zkvalitnění životního prostředí

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – hlavní město Praha má své dva operační programy, které mají přidělenou celkovou částku 0,42 miliard eur:"

Poznámka

Práce obsahuje několik grafů, tabulek a vizualizací přístavu. Rozsah čistého textu je cca 26,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21970
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse