Název Goodness Staženo

Státní podpora v EU a dopad na konkurenceschopnost českých podniků - diplomová práce

Práce se zabývá státní podporou v EU a dopadem na konkurenceschopnost českých podniků. Definuje státní podporu v Evropské unii a s ní související legi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

123x

Evropské fondy a nevládní neziskové organizace - diplomová práce slovensky

Tématem této diplomové práce je zodpovězení otázek, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila realizace projektu financovaného z Evropské unie samotnou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

118x

Srovnání výběru cla, SPD a DPH celními orgány před vstupem a po vstupu ČR do EU - diplomová práce

Náplní první části diplomové práce je všeobecná daňová teorie, popisující základní prvky daňové techniky, funkce daní, jejich účel a rozdělení. Dále j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Evropská unie

81x

Čerpání zdrojů z EU s aplikací na konkrétní případ: výstavba přístavu Babice - diplomová práce

Cílem diplomové práce je zhodnotit výstavbu nového přístavu a jeho přínosy pro obyvatele obce Babice. Autor nejprve seznamuje s dotační problematikou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

7x

Evropská centrální banka v kontextu Evropské unie

Diplomová práce poskytuje komplexní obraz Evropské centrální banky a jejího postavení v rámci Evropské unie. Sleduje její vznik a vývoj v kontextu výv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie

3x