Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Česká a světová literatura pro děti a mládež - příprava ke zkoušce

Česká a světová literatura pro děti a mládež - příprava ke zkoušce

Kategorie: Literatura

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text přehledně a podrobně seznamuje s českou a světovou literaturou od jejích počátků až po současnost. Věnuje se především specifikám dětské literatury podle věku, dobovým specifikám. Vypočítává autory, jejich díla a krátce uvádí životopisné údaje a obsahy děl. Rozsah jednotlivých okruhů je od jedné stránky do sedmi.

Obsah

1.
Specifické rysy literatury pro děti a mládež
2.
Včleňování folklóru do dětské literatury, charakteristika jednotlivých folklórních žánrů, sběratelé a vydavatelé folklóru v 19. a 20. století
3.
Literatura pro děti a mládež do 2. pol. 19. stol. – vývojové tendence, hlavní představitelé.
4.
Poezie pro děti publikovaná v 2. pol. 19. stol. – hlavní představitelé, vývojová tendence
5.
Umělecká próza pro děti a mládež v 2. pol. 19. stol. – dominující žánry, vývojové tendence
6.
Folklórní pohádka, její geneologické rysy, teoretikové pohádky
7.
Umělecké ztvárnění lidové pohádky v dětské literatuře, nejvýznamnější převypravovatelé
8.
Pověst v literatuře pro děti a mládež
9.
Moderní autorská pohádka
10.
Vývojové tendence literatury pro děti a mládež v období mezi dvěma světovými válkami, charakteristika tvorby významných představitelů s přihlédnutím k žánrům
11.
Historická a životopisná próza pro děti a mládež v 19. a 20. stol., její představitelé a nejvýznamnější díla
12.
Příběhová próza s dětským hrdinou, charakteristika žánru, pokus o klasifikaci, hlavní představitelé a tituly
13.
Dobrodružný příběh, charakteristika žánru, hlavní představitelé a tituly
14.
Rozvoj poezie pro děti po roce 1945 do poloviny 60. let, vývojové tendence, hlavní představitelé, typologie poezie pro děti
15.
Charakteristika poezie pro děti od 70. let o současnosti, pokus o typologii, nejvýznamnější básníci, sbírky
16.
Brak v literatuře pro děti a mládež
17.
Lidová a autorská pohádka ve světové literatuře pro děti
18.
Příběhová próza s dětským hrdinou ve světové literatuře pro děti a mládež
19.
Dobrodružná tématika ve světové literatuře pro děti a mládež
20.
Významní představitelé poezie ve světové literatuře pro děti a mládež
21.
Teorie a kritika literatury pro děti a mládež

Úryvek

"1. SPECIFICKÉ RYSY LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- autor přihlíží ke schopnostem a potřebám dětského čtenáře při volbě tématu, kompozici i při volbě jazykových prostředků
- témata: události a vztahy blízké dětskému čtenáři
- tematika odpovídá obrazotvornosti dětského čtenáře a postojům, které je schopen zaujmout
- v současnosti se autoři snaží téma zobrazit z pohledu dítěte a zároveň s nadhledem dospělého
- Současná teorie čtenářství mluví o několika etapách:
1. období předškolního věku
- lidová pohádka, jednodušší autorská pohádka
- hlavně veršované texty, říkadla, ukolébavky, jazykolamy, rozpočitadla
- čtenářské období začíná nejčastěji s nástupem dítěte do školy
2. mladší školní věk (7 – 11 let)
- lidová i uměla poezie, lidová i autorská pohádka, pověst, příběh s dětským hrdinou, dobrodružný příběh, postupně literatura naučná a uměleckonaučná
3. starší školní věk (pubescence)
- příběhy o dospívání (dívky), literatura dobrodružná, fantazy literatura,
- vzrůstá zájem o naučnou a populárně naučnou literaturu
- čtenářství a jeho současný obsah
- od zavedení povinné školní docházky (1774) se pojmy čtenář a čtenářství vyvíjely
- do poč. 90. let převládala poměrně jednostranná představa o čtenáři jako jedinci, který zvládl techniku čtení, který si uvědomuje význam textu, zaujímá k textu vnitřní vztah a čtení se pro něj stalo součásti poznávání světa a způsobu existence v něm →
→ čtenář = umí číst, čte rad, orientuje se v literatuře
- od 90. let se pohled na čtenářství výrazně změnil, častěji se užívá termín čtenářská gramotnost = čtenář je schopen kriticky posuzovat čteny text a tak je schopen orientovat se nejen v literatuře, ale i v okolním světě (= schopnost nadhledu) + všechna další kriteria starší definice
- literatura pro děti a mládež (= LIML) je jedním z prostředků rozvoje lidské gramotnosti
- rámcový vzdělávací program počítá na 2. stupni s několika druhy čtení:
→ čtení praktické (přiměřeně rychle číst)
→ čtení věcné = studijní (čteni = prostředek pro získání informaci)
→ čtení kritické
→ čtení prožitkově (individuální četba, umělecké texty)
- určuje základní vzdělávací cíle, jichž má byt dosaženo v literární výchově → cíle jsou komplexnější, literatura a LIML se uplatňuji v tzv. průřezových tématech (např. ve výchově
demokratického občana, výchově k myšlení v evropských souvislostech)
- Obsahová struktura a funkce LIML
- LIML = lit. tvorba, která je přímo určena věkové kategorii posluchačů a čtenářů od 3 - 5 let
- v současnosti je plnohodnotnou součásti národní literatury a vyznačuje se všemi základními funkcemi literatury umělecké
- základní fce. literatury: estetická
poznávací
výchovná
zábavná
- v LIML jsou zvýrazněny fce výchovná a zábavná (v optimálním případě jsou obě vyvážené)
- např. pohádky Miloše Macourka (Mach a Šebestova, Arabela) – děti se pobaví i dozví
-- fce fyziologická = některé texty LIML vznikly, aby procvičovaly mluvidla a zvládnuti kultury mluveného jazyka (Fr. Kaberle: Brousek pro tvůj jazýček)
- do pol. 19. stol. sloužila hlavně k výchově a vzdělávaní děti, chyběl jí humorný rozměr a estetické působeni
- v 2. pol. 19. stol. dochází k rozvoji moderní LIML
- Obsahová struktura LIML (tvoří ji 3 základní složky):
1. literární tvorba intencionální = záměrná (už při vzniku je určena dětem)
2. literární tvorba neintecionální = nezáměrná (Robinson Crusoe, Gulliverovy cesty)
3. lidová slovesnost..."

Poznámka

Některé pasáže týkající se autorů, kteří se vyskytují ve více otázkách najednou, se opakují.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21549
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse