Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Česká filosofie

Česká filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, Praha 8

Charakteristika: Práce obsahuje detailněji vypracovanou maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma česká filozofie. Rozebírá období reformace, období renesanční, osvícenství, novověk až do současné filozofie.

Obsah

1.
Období reformace
1.1.
Jan Hus
1.2.
Tomáš Štítný ze Štítného
1.3.
Petr Chelčický
2.
Období renesanční
2..1.
J. A. Komenský
3.
Osvícenství
3.1.
Bernard Bolzano
3.2.
F. Palacký
4.
Novověk
5.
Český pozitivismus
5.1.
Krejčí
5.2.
Tvrdý
5.3.
Masaryk
5.6.
L. Klíma
5.7.
E. Rádl
6.
1948 - mezník české filosofie
7.
Filosofie po r. 1989
7.1.
Patočka
8.
Současná filosofie
8.1.
Kohák
8.2.
Bělohradský

Úryvek

"FILOZOFIE
ČESKÁ FILOZOFIE
– česká filozofie byla neoriginální, protože jsme byly samostatní jako jiné státy (historický vývoj, poněmčování atd.)
– filozofické myšlenky se neobjevovaly v čistě filozofických spisech, ale v pedagogických, teologických a literárních dílech
– zaměření na praktickou filozofii - etika, filozofická antropologie
OBDOBÍ REFORMAČNÍ
Jan Hus (1371- 1415)
– římskokatolický kněz, od roku 1402 kázal v Betlémské kapli
– v nápravě církve podle biblického vzoru spatřoval hlavní předpoklad zlepšení poměrů
– ovlivněn anglickým myslitelem Johnem Viklefem
– o jedno století předběhl své následníky Luthera, Kalvína a Zwingliho
– doporučoval, aby církev byla zbavena veškerého pozemkového majetku
– odmítal prodej odpustků
– kladl důraz na protestantismus
– pravda je jen jedna a ta přichází od Boha → lidé nemusí poslouchat papeže, když je jeho jednání v rozporu s Biblí, jediná autorita je podle něj Bůh a ne papež
– kritizoval církev a papeže za hromadění majetku a za svatokupectví, a proto považován za kacíře
→ 6. 7. 1415 upálen v Kostnici
dílo: O církvi, Knížky o svatokupectví, Výklad viery, desatera a páteře, Postila

Tomáš Štítný ze Štítného (1333-1409)
– psal hlavně česky
– pocházel z Jižních Čech
– kritizuje církev stejně jako Hus
– nebojoval proti středověkému řádu, protože podle něj přichází od Boha
dílo: Řeči besední, nedělní a večerní

Petr Chelčický (130-1460)
– zakladatel Jednoty Bratrské (15. - 16. století)
– odsuzoval války a násilí, které byly v rozporu s Kristovým učením
– odsuzoval rozdělení společnosti na trojí lid
– ve svých dílech prosazoval důslednou rovnost všech křesťanů před Bohem
– neuznával majetek, ale vzdělání
– podle jeho názoru byl zbytečný i stát, protože je založen na násilí
– ovlivnil TGM
dílo: O boji duchovním, O trojím lidu, Sieť viery pravé"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551ebb99ca46b.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
27__Filozofie_11.___ceska_filozofie.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse