Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Česká literatura 1. poloviny 20. století

Česká literatura 1. poloviny 20. století


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek. Popisuje informace o autorech a jejich dílech od konce 19. století do 2. světové války. Poetismus, historická díla, realismus atd.

Obsah

1.
Společenské ovzduší 90. let
2.
Epigoni
3.
Nová generace

Úryvek

"- epigoni, kteří navazují na Čecha a Vrchlického
o jejich tvorba může být lepší, než tvorba mizeného autora
o ohlas těchto předchůdců, na které navazovali
o epigonská tvorba může mít své hodnoty
o J. Vrchlický
 autoři, kteří hodně překládají po vzoru Vrchlického a blíží se dobovému dekadentnímu směru
• František Kvapil – překládá Mickiewice a Slowackeho
o Zpěvy knížecí
• Jaromír Borecký – má nejblíže k dekadenci
o Róza mystica
o překládal z polštiny a francouzštiny
o monografie o J. Vrchlickém a A. Jiráskovi
o překlady Prokletých básníků (vzory pro dekadenty, březinu… soudobou moderní poezii)
 druhá vlna epigonů
• směřuje k realitě a sociálním problémům
• Antonín Klášterský
o Pražské motivy
o překládal z francouzštiny
o Moderní poezie americká – překlady
o po Sladkovi překládal Shakespearova dramata
• Evžen Mužík
o jako první překládal Poea z americké literatury
o napsal Epištoly českého dělnictva
• Karel Mašek
o nejzřetelnější realistické tendence
o Utíkej Káčo – parodie
o Popěvky tulácké
o Kyselé hrozny
o Sv. Čech
 národní problematika
 František Serapinský Procházka
• navazuje na Nerudu
• psal také dětskou poezii
O králi Ječmínky
• Písně a epigramy
• Na národní půdě
 Fr. Chalupa
• navazuje na Nerudu (přes Čecha)
• překlady ruské poezie
• Naše ves jindy a dnes – soubor veršů
 Fr. Táborský
• propagoval ruskou literaturu
• překládal Puškina a Lermontova
 Otakar Červinka – psal z českých dějin, o husitské svatbě, o Žižkovi
 Jan z Dubé
- mladá generace
o boje:
 J. S. Machar – boje o Hálka
• boj o docenění J. Nerudy, který stál v Hálkově stínu
• protože psal tíživou poezii
• mladá generace chtěla docenit Nerudovy kvality
 boje o Zolu
• kolem Osvěty byly proti Zolovu naturalismu, ale mladá generace ho prosazovala
o F. X. Šalda
 soustředil kolem sebe moderní literární hnutí
 s Macharem zformulovali text Manifest české moderny (1895)
 prostonárodní poezie – proti Sládkovi
 výhrady proti Vrchlickému
 hlavní znaky snah
• důraz na individualismus a subjektivismus
• životní skepse, deziluze
• vidění rozporu mezi jednotlivcem a společností
• východiskem tvorby je pro ně subjekt
• ztrácí kontakt se společenským celkem
• cítí se osamoceni – skepse
• dobová dekadence
 proti manifestu se zdvihla vlna odporu:
• nepřiklonili se k němu dva směry – dekadenti a katolická moderna
o dekadenti – almanach Secese – J. Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka, S. K. Neumann -> příspěvky
• Pod jedním praporem – katolický almanach
o orientován na náboženskou víru, která je nadřazena všemu ostatnímu
 Manifest české moderny podepsali:
• poezie: J. S. Machar, A. Sova, O. Březina
• Machar – největší představitel kritického realismu
• Sova – představitel impresionismu
o Realistické sloky
o psal také realistické povídky
o Z mého kraje – přírodní lyrika
o Věty intimních nálad – přírodní lyrika
• Březina – básník symbolistický, přínos byl mimořádný, že nemůžeme hovořit o tom, že by měl nějaké epigony – byl to vrchol symbolismu
• próza: Vilém Mrštík, Josef Karel Šlejhar
• V. Mrštík"

Poznámka

ZČU

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5304be4e57b65.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Prednaska.doc (53 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse