Název Goodness Staženo

Literatura pro děti a mládež

Vymezení základních pojmů z teorie literatury pro děti a mládež. Specifičnost literatury pro děti a mládež. Stupně čtenářského věku. vývoj světové umě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

499x

Vývojové tendence nejstarší české literatury.

Vývojové tendence nejstarší české literatury - písemnictví staroslověnské, zápas mezi staroslověnštinou a latinou, latina.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

235x

Přehled vývoje románských literatur

Práce obsahuje podrobné zápisky z přednášek doc. Pelána z předmětu Přehled vývoje románských literatur. Největší pozornost je věnována francouzské, šp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura


220x

Podstata umělecké literatury

V krátké práci je charakterizována literatura krásná, věcná a literatura faktu. Vyjmenovány jsou znaky i funkce umělecké literatury, dále jsou zde uve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

183x

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 1/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se nejstarším literárním památkám ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Literatura

166x

Česká literatura 1. poloviny 20. století

Práce obsahuje výpisky z přednášek. Popisuje informace o autorech a jejich dílech od konce 19. století do 2. světové války. Poetismus, historická díla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

144x

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 2/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se starším literárním památkám rus... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

104x

Česká a světová literatura pro děti a mládež - vypracované otázky

Otázky zpracovávají tématiku české i světové literatury pro děti a mládež. Seznamují s jejími charakteristickými rysy, popisují její vývoj od 19. stol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

100x

Kultura Třetí říše a Zvrhlé umění - přednášky - 11. díl

Práce se zabývá kulturou v době nacistického Německa a konkrétně moderním uměním, které nacisté nazývali Zvrhlé umění. V úvodu autor zachycuje událost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Literatura

7x

Kořeny evropské vzdělanosti

Kořeny evropské vzdělanosti - úvod do literatury, antická literatura, římská literatura, středověká literatura.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

5x
1  2  3  4  »