Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Česká literatura - od pravěku až do poezie v první polovině 20.st

Česká literatura - od pravěku až do poezie v první polovině 20.st

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou formou heslovitých poznámek charakterizována jednotlivá období, jejich periodizace, typy literatury, které vznikaly a jejich témata. Práce neobsahuje děje jednotlivých děl, spíše jen seznam postav a nejvýraznější prvky a témata díla.

Obsah

1.
Pravěk
2.
Starověká mimoevropská literatura
3.
Antická řecká literatura
4.
Římská literatura
5.
Středověká literatura
6.
Středověká literatura na našem území
7.
Kosmas
8.
Husův význam
9.
Renesance a humanismus
10.
Humanismus a renesance u nás
11.
Baroko
12.
Baroko v českých zemích
13.
Klasicismus
14.
Osvícenství
15.
Národní obrození v českých zemích
16.
Romantismus
17.
Romantismus v Čechách
18.
Kritický realismus
19.
Naturalismus
20.
Česká literatura 2. poloviny 19. století
21.
Májovci (50. – 70- léta 19. století)
22.
Anarchističtí buřiči
23.
Světová literatura 1. pol. 20. st.
24.
Moderní umělecké směry v literatuře
25.
Moderní světová próza 1. pol. 20. st.
26.
Česká poezie 1. pol. 20. st.

Úryvek

"Antická řecká literatura

- 2000 př. Kr.
- vlastí řeckých kmenů se stala jižní část Balkánského poloostrova u Egejského moře – výhodná poloha pro spojení mezi Evropou, Asií a Afrikou
- literatura starověkého Řecka a Říma je základem evropské vzdělanosti a čerpá se z ní dodnes
- rozděluje se na:
1) Archaické období
2) Attické období
3) Helénistické období

Archaické

- do 6. století př. Kr.
- písmo převzali od Féničanů (mořeplavci)

Féničané

- přišli kolem roku 1700 př. Kr. ze severní Arábie
- prosluli námořním obchodem
- 1. výrobci skleněných nádob

- rozvoj epiky

Epika – formy
1) veršované
2) veršované i prozaické
3) prozaické

Epos = rozsáhlá veršovaná epická skladba o hrdinských válečných i jiných činech

Homér (Ílias a Odysseia)

Ílias (2. polovina 8. století př. Kr.)

- Trója – řecky – Ílion
- epizoda z pověstí o trojské válce – 51 dní 10. roku války
- řecký bojovník hrdina Achilleus předurčen k slávě, sebevědomý a odvážný
- jeho protivník, trojský hrdina Hektor a únosce krásné Heleny Paris, syn trojského krále
- archilleův obětavý a věrný přítel Patroklos – idealizace lidí a bohů (Homérovi bohové zlidštěni, podobni vládcům)
- úloha osudovosti a vůle bohů (nelze se vzepřít)
- jednota bohů, lidí a přírody, lidská touha po věčném životě, síle a kráse

Odysseia (počátek 7. století př. Kr.)

- 10 po skončení trojské války, kdy se Odysseus vrací domů, 41 dní pátrá po otci syn Télemachos
- ithacký král Odysseus: nadlidské úsilí v překonávaní překážek, láska k rodné zemi
- Pénelopé: Odysseova manželka
- Touha po vlasti a rodině po dlouhém odloučení (proklamace mravní zásady společenské odpovědnosti), etická hlediska (kritika bohů, jejich způsobu života) – místo válek svět dobrodružství, práce a pohádky

Lyrika

Rozdělení:
1) óda – oslavná báseň
2) hymnus – slavnostní píseň
4) elegie (žalozpěv) – vyjadřuje smutek
5) píseň (popěvek) – prostá, zpěvná báseň

Elegie

- píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv

Archilochos

- monodická lyrika – pro sólový zpěv, doprovod lyry
- činný v 7. století př. Kr.
- původem z ostrova Paru
- nechal se najímal jako žoldnéř, padl v boji proti Naxu
- proslul útočnou jambickou poezií

Anakreón

- činný v polovině 6. století př. Kr.
- původem z maloasijského Teu
- účastnil se v boji pro Peršanům
- jeho poezie navázala a aiolskou lyriku – anakreónská lyrika = pijácké motivy (písně o ženách a víně)"

Poznámka

Jsou to kompletně zpracované zápisky ze tří ročníků školy. Jsou psané v heslech, nicméně jsou přehledné a celkem obsažné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6955
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse