Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Česká literatura - zápisky z 4. ročníku gymnázia

Česká literatura - zápisky z 4. ročníku gymnázia

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky ze střední školy z hodin českého jazyka jsou zaměřeny na českou literaturu po roce 1945. Zápisky zachycují vývoj české poezie, prózy i dramatu až do současnosti. U každého literárního druhy jsou vystiženi hlavní protagonisté se stručným životopisem a přehledem významných děl.

Obsah

1.
Hlavní tendence české poezie po roce 1945
1.1.
Jaroslav Seifert
1.1.1.
Přilba hlíny
1.1.2.
Šel malíř chudě do světa
1.2.
Miroslav Holub
1.3.
Václav Hrabě
1.4.
Jan Skácel
1.5.
Jiří Suchý a Jiří Šlitr
1.6.
Karel Kryl
1.7.
Jiří Hutka
1.8.
Vladimír Merta
1.9.
Jaromír Nohavica
1.10.
Karel Plíhal
1.11.
Jiří Dědeček
2.
Česká próza od 60. let do současnosti
2.1.
Politická a kulturní situace u nás pro roce 1968
2.2.
Bohumil Hrabal
2.3.
Vladimír Páral
2.4.
Ota Pavel
2.5.
Významní autoři druhé poloviny 20. století
2.5.1.
Radek John
2.5.2.
Zdeněk Zapletal
2.6.
Samizdat
2.6.1.
Ludvík Vaculík
2.6.2.
Eva Kantůrková
2.6.3.
Michal Viewegh
2.6.3.1.
Romány
2.6.3.2.
Literární parodie
2.7.
Humor a satira
2.7.1.
František Nepil
2.7.2.
Jiří Robert Pick
2.7.3.
Václav Lacina
3.
Česká próza od roku 1945 do 60. let
3.1.
Próza po roce 1945
3.1.1.
Karel Josef Beneš
3.1.2.
Egon Hostovský
3.2.
Budovatelská próza
3.2.1.
Zdeněk Pluhař
3.2.2.
Jan Otčenášek
3.3.
Autoři z židovského prostředí
3.3.1.
Ludvík Aškenazy
3.3.2.
Arnošt Lustig
3.3.3.
Ladislav Fuks
3.4.
Milan Kundera
3.5.
Vladimír Páral
3.6.
Bohumil Hrabal
3.7.
Josef Škvorecký
4.
České drama od roku 1945 do současnosti
4.1.
Antonín Zápotocký
4.2.
Pavel Kohout
4.3.
Divadlo Satiry
4.4.
Divadlo Semafor
4.5.
Nedivadlo Ivana Vyskočila
4.6.
Divadlo Za branou
4.6.1.
Václav Havel
4.7.
Divadlo Na zábradlí
4.8.
Oldřich Daněk a Jaroslav Dietl
4.9.
Divadlo Járy Cimrmana
4.10.
Divadlo Husa na provázku
4.11.
Divadlo Y
4.12.
Ha divadlo
4.13.
Divadlo Sklep
4.14.
Divadlo Spejbla a Hurvínka
4.15.
Naivní divadlo

Úryvek

"Nedivadlo Ivana Vyskočila
IVAN VYSKOČIL (1929)
Vytvořil experimentální scénu. Byla založena na Vyskočilově dokonalé znalosti češtiny a jejich možnostech ve všech rovinách text-appeal. K jeho nejvýznamnějším hrám patří MALÝ ALENÁŠ, HAPRDÁNS ANEB HAMLET, PRINC DÁNSKÝ VE ZKRATCE.

Divadlo Za branou
Mělo v Čechách vynikajícího režiséra OTOMARA KREJČU. Hrály se hry JOSEFA TOPOLA (režisér a dramaturg), který byl v 70. letech v době normalizace zakázán. KOČKA NA KOLEJÍCH touto hrou zahajovalo Divadlo za branou. V této hře zpochybňuje nejen lásku, ale i upřímnost, vše je pomíjivé, pouze smrt je věčná. KONEC MASOPUSTU. I toto divadlo bylo v r. 72 zrušeno.

VÁCLAV HAVEL (1936)
Narodil se v Praze v podnikatelské rodině. Vyučil se chemickým laborantem. Studoval gymnázium a DAMU. Pracoval jako jevištní technik, nejdříve v divadle ABC, později v divadle Na zábradlí, kde také byla uvedeny jeho první divadelní hry, které vznikly v 60. letech (Zahradní SLAVNOST, VYROZUMĚNÍ, ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ). V roce 1977 podepsal Chartu 77 a stal se jejím prvním mluvčím. V 70. a 80. letech je několikrát vězněn. Ve vězení vznikají knihy – DOPISY OLZE, MOC BEZMOCNÝCH. V roce 1989 byl zvolen prezidentem Československé a později i České republiky.

ZAHRADNÍ SLAVNOST hlavním hrdinou je člověk, který na frázích postaví svou kariéru. Pro své ambice je schopen obětovat kohokoliv a cokoli. Počínaje jeho spolupracovníky a konče svým svědomím.

„Vaňkovské trilogie“ ztělesňuje se do postavy disidenta Ferdinanda Vaňka: AUDIENCE, VERNISÁŽ, PROTEST
Divadelní hry: VYROZUMĚNÍ, ŽEBRÁCKÁ OPERA,
ASANACE hra vypráví o skupině architektů, kteří žijí a pracují ve středověkém hradě a vypracovávají plány k demolici městečka v podhradí, na jehož místě bude postaveno sídliště.

Divadlo Na zábradlí
Vzniklo v r. 1958. Zakladatelé HELENA PHILIPPOVÁ, IVAN VYSKOČIL, JIŘÍ SUCHÝ, VLADIMÍR VODIČKA. KDYBY TISÍC KLARINETŮ. Přichází do divadla LADISLAV FIALKA s pantomimickou skupinou, aby tak vrátil slávu opomíjenému divadelnímu žánru. Činohra a pantomima až do r. 1991, kdy zemřel. Na počátku 60. let s příchodem režiséra Jana Grossmana, scénografa Libora Fáry a kulisáka, později dramaturga a dramatika Václava Havla - začalo divadlo rozvíjet podobu absurdního divadla. Divadlu se dostalo značného uznání i v zahraničí, přesto museli v roce 1968 Jan Grossman a Václav Havel z divadla odejít. V 70. a 80. letech se divadlo stává útočištěm filmových režisérů české nové vlny 60.let, kterým byla normalizačními praktikami znemožněna filmová práce .Vedle jednotlivých inscenací J. Jireše, J. Krejčíka, J. Menzela, J. Herze to byl především Evald Schorm, který s divadlem od roku 1976 soustavně spolupracoval (např. KRÁL JELENEM, HAMLET, BRATŘI KARAMAZOVI, MARATÓN) a soustředil kolem sebe řadu herců (J. Bartoška, K. Heřmánek, J. Preissová, P. Zedníček, L. Mrkvička).
V r. 1989 se do divadla vrátil Jan Grossman jako režisér a pozdější ředitel. (J. Genet: SLUŽKY, L. Stroupežnický: NAŠI NAŠÍ FURIANTI, N. V. Gogol: REVIZOR, A. P. Čechov: IVANOV, STRÝČEK VÁŇA).


V 70. léta jsou významná pro televizi a film.
OLDŘICH DANĚK (1927–2000)
Dramatik, spisovatel, režisér a scenárista. Po maturitě na ostravském gymnasiu vystudoval DAMU. Ještě při studiu, od roku 1945, působil jako herec ostravského Divadla Petra Bezruče. Po studiu se stal režisérem Klicperova divadla v Hradci Králové.
Od r. 1954 byl umělecký šéf činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
R. 1957 začal spolupracovat s Filmovým studiem Barrandov, nejprve jako scenárista, později i jako režisér. R. 1973 se stal spisovatelem z povolání.
Napsal řadu historických her, ve kterých si historickou pravdu vykládá po svém (chce ukázat tvář, která se neukazuje). Historická detektivka O VÁCLAVU III. Komedie DVA NA KONI A JEDEN N OSLU (o Quijotovi).
Film: OŠKLIVÁ SLEČNA, PROSÍM NEBUDIT, SPANILÁ JÍZDA, KRÁLOVSKÝ OMYL, BYL JEDNOU JEDEN DŮM, DNES V JEDNOM DOMĚ.
Režie: Tři tuny prachu, Lov na mamuta, Muž v pralese, Raněný lučištník, Dva útržky ze života muže, Druhá první dáma, Žena z Korintka, Španělé v Praze, Záskok pro Sissi.
JAROSLAV DIETL (1929–1985)
televiz. seriály: ELIŠKA A JEJÍ ROD, NEJMLADŠÍ Z RODU HAMRŮ, NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA

Divadlo Járy Cimrmana (dnes Cimrmana)
Založeno v r. 1967 ZDEŇKEM SVĚRÁKEM a LADISLAVEM SMOLJAKEM. Původně hráli (konec 80. let) v Malostranské besedě na Malé Straně, v současné době hrají v Žižkovském divadle.
Začalo to v rozhlasu u pavouka (vedl Svěrák). Později se rozdělili do dvou skupin.
1. Salón Cimrmana v čele ŠEBÁNEK
2. divadlo Járy Cimrmana v čele SVĚRÁK, SMOLJAK
Vytvořily typ autorského divadla. Vymysleli fiktivní osobnost „všeuměla“ Járy Cimrmana, vědce, vynálezce, umělce. Svým divadlem nazvaným podle tohoto „génia“ navázali na tradici lidového amatérského divadelnictví a mystifikačního humoru Jaroslava Haška. Jejich hry mívají dvě části – v první části se odehrává seminář, v němž tzv. „pseudovědci“ rozebírají dílo J. C. Poté následuje výstup, který ilustruje přednášený referát. Referát je stylizován do vysokého knižního stylu. Herecké výstupy jsou předváděny v ochotnických vystoupeních. Z hlediska uměleckého směru – postmodernismus. Nikdy nehraje žena. Tým není plně profesionální.
První z her HOSPODA NA MÝTINCE (VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY, VRAŽDA V SALÓNÍM KUPÉ, NĚMÝ BOBEŠ, ŠVESTKA, CESTA NA SEVERNÍ PÓL, DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ, filmy – JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ, SPÍCÍ)

ukázka – HOSPODA NA MÝTINCE (opereta = zpěv + mluvené slovo). Autor se zde snaží zjistit, jak vynalézt dokonalý rým. Cimrman nejprve vynalézá absolutní rým např. škola – škola, ale shledává nedostatky v celkovém rytmu básně a tak zavádí tzv. konstantu.

Divadlo Husa na provázku
Vzniklo v Brně na konci 60. let. Je to odkaz avantgardního libreta JIŘÍHO MAHENA. Divadlo původně hrálo v prostorách Domu umění až od 90. let mají svou vlastní scénu v Petrovské ulici. Prošla jim řada vynikajících herců.

BOLESLAV POLÍVKA (1949)
Narodil se ve Vizovicích. Studoval brněnskou JAMU. Od r. 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. V r. 1993 si zakládá v Brně vlastní divadlo Bolka Polívky.
jako Mageri v BALADĚ PRO BANDITU. Do širšího diváckého podvědomí se zapsal ve filmech KALAMITA, ŠAŠEK A KRÁLOVNA
IVA BITTOVÁ, MIROSLAV DONUTIL, JIŘÍ PECHA, PETR OSLZLÝ (režisér), MILAN UHDE (dramatik)
Nejprve se divadlo proslavilo klauniádami AM A EA (Adam a Eva), PEZZA VERSUS ČORBA (Pecha, Polívka), ŠAŠEK A KRÁLOVNA, TROSEČNÍK.
Dále to byly adaptace známých románových děl BALADA PRO BANDITU, PROFESIONÁLNÍ ŽENA, POHÁDKA MÁJE (Mrštíci). V současné době hraje divadlo různé úpravy klasických světových autorů (díla Dostojevského, Meternicha – Modrý pták…)."

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23974
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse