Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Česká meziválečná próza

Česká meziválečná próza


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Česká meziválečná próza zpracovaná jako maturitní okruh. Dílo popisuje například Čapka, Poláčka, Vančuru, Havlíčka a Olbrachta. Soubor také obsahuje historické pozadí doby, znaky a generační rozvrstvení.

Obsah

1.
Historické pozadí
2.
Znaky
3.
Světová válka v literatuře
3.1
Otřesné zážitky s fronty
3.2
Legionářská literatura
4.
Expresionismus
5.
Demokratický proud
6.
Ruralismus
7.
Imaginativní proud
8.
Katolická próza
9.
Psychologická próza
10.
Kriticky společenská próza

Úryvek

"Historické pozadí

=> mezníky tohoto období jsou dvě světové války

1918 = konec 1.sv. války

→ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA (Světová)

1945 = konec 2.sv. války

- 28.10.1918 = vznik ČSSR - První republika, kde je prezident T.G.Masaryk
- vznik několika politických stran: Sociální demokracie, Národně socialistická strana, Agrarní
strana Komunistická a poté i Lidová

→ Parlamentní demokracie = v parlamentu jsou zástupci z jednotlivých stran

- září 1938 = Mnichovská dohoda → nastáva tzv. Druhá republika a prezidentem je Hácha
- 15.3.1939 = okupace Německem a nastává protektorát Čechy a Morava (pod velením Německa),
také vznik Slovenského Štatu, které bylo silně nacistické (pod Německem)

- 8.5. 1945 = konec druhé světové války a konec protektorátu Čechy a Morava

- vedle Prahy vznikají další kultruní centra → hlavní je Brno, kde vznikla Masarykova univerzita
→ dále Olomouc, Ostrava a Bratislava

Generační rozvrstvení

1) Ruchovsko-Lumírovká generace (Krásnohorská) a mezi nejstarší autory patří autoři, kteří
vystupovali v kritickém realismu (Jirásek, Stašek)

2) Příslučníci České moderny a Protispolečenských buřičů (Dyk, Bezruč, Šrámek, Neuman)

3) Čapkovsko-Walkrovská (největší básník tohoto období)
- nejvýznamější generace, která vstupuje teprve do literatury
- nositelkou literarního vývoje
- dále autoři: Hašek, Olbracht, Vančura / básníci: Seifert, Nezval, Biebl, Halas, Holan

Znaky

- literatura se už zbavila svých vlasteneckých a výchovných cílů, které jí byli vlastní po celé 19.stol.
- na čas mizí i historická tématiky (sloužila k posílení národního vědomí, ale teď nebyla potřebná)
- literatura reaguje na první světovou válku

- vznik Legionářské literatury (autoři - legionáři)
- dále vznik literatury: psychologická, katolická, proletářská
- vznik Společenkého románu = inspirován demokraticky orientovanou prozou

Vlivy
- pragmatismus (Karel Čapek)
- působnost avantgardních směrů (kubismus, futurismus)
- působení americké literatury
- vznik významných novin - Tvorba, Lidové (Bratři Čapkové, Bass, Poláček) a časopisů


1) SVĚTOVÁ VÁLKA V LITERATUŘE

a) Otřesné zážitky z fronty

Jaroslav Hašek
- postava, která je ve všech jeho dílech je postava Švejka:

• Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky
• Dobrý voják Švejk v zajetí = satira (kritika) na rakousko-uherskou armádu
• Osudy dobrého vojáka Švejka
= protiválečný satirický román
- v tomto románu představuje Josef Švejk určitý literární typ mazaného chytráka, který se
brání absurdním mašinérii tím, že dopísmene plní předpisy a rozkazy, a tak dokazuje jejich nesmyslnost

b) Legionářka literatura
- v prozaické tvorbě
- úroveň literatury sporná, ale má cenný kronikářský charakter
- psána autoři legionáři (legionář = zběhlík), kteří sami bojovali
- popisuje boje československých legií, zejména ruských"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53501b79ce53a.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Ceska_mezivalecna_proza.doc (108 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse