Seminarky.cz > EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

Ulice: Labská 27

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Bankovní soustava, monetární politika, inflace a její příčiny a důsledky

Práce popisuje bankovní soustavu, pak se zaměřuje na monetární politiku a také vysvětluje pojem inflace a její příčiny a důsledky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd, Obchodní akademie

135x

Filosofie

Práce vysvětluje pojmy: Co je filozofie, filozofická otázka, zdroje filozofie, mýtus a filozofie, dělení filozofie a hlavní filozofické disciplíny.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd


133x

Člověk, společnost a příroda

Práce popisuje sociologicko-sociální podstatu člověka a vzájemný vliv člověka, společnosti a přírody.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

123x

Filozofie 20. století

Práce popisuje filozofii 20. století, kdy se zaměřuje na existencialismus, novotomismus, novopozitivismus... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

121x

Mytologie Řecka a Říma

Prezentace popisuje mytologii Řecka a Říma, kdy každý slide zobrazuje rozdíly mezi bohy řeckými a římskými. Také líčí různé legendy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Dějepis

112x

Etika

Práce objasňuje pojmy etika, morálka a mravnost, také charakterizujte zdroje a jednotlivé typy etiky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

109x

Teorie k ústní maturitní zkoušce z ČJ - 1.část

Jedná se o teorii, kterou je třeba znát k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Soubor je graficky a tedy přehledně zpracován do kartiček.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Skripta, učební texty

Kategorie: Čeština

108x

Typy volebních systémů a poslanecký mandát

Práce popisuje typy volebních systémů a charakterizuje poslanecký mandát na příkladu ČR.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

108x

Konstituční a temperamentové vlastnosti osobnosti

Práce charakterizuje konstituční a temperamentové vlastnosti osobnosti.... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd


97x

Občanské právo

Práce se zaměřuje na pojem, zásady a prameny OP, práva věcná a závazková, právní pojetí věci, ochrana osobnosti, věcná práva: vlastnické, dědické, duš... (detail)

Typ školy: SŠ

Typ práce: Maturitní otázky

Kategorie: Základy společenských věd

92x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »