Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Česká národní banka a měnový kurz

Česká národní banka a měnový kurz


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce je rozdělena na dvě části. V první jsou vysvětleny funkce, princip nezávislosti a měnová politika České národní banky. Druhá část podrobně vysvětluje tvorbu a vývoj kurzu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Česká národní banka
2.1
Zákonné ukotvení ČNB
2.2
Funkce České národní banky
2.3
Nezávislost ČNB
2.3.1
Proč je nezávislost centrální banky důležitá?
2.3.2
V čem konkrétně spočívá nezávislost ČNB?
2.3.3
Nezávislost a transparentnost
2.3.4
Přechodné omezení nezávislosti ČNB
3.
Měnová politika
3.1
Nástroje měnové politiky
3.2
Rozdělení nástrojů měnové politiky
3.2.1
Tržní nástroje
3.2.2
Diskontní nástroje
3.2.3
Netržní nástroje
4.
Kurz
4.1
Měnové kurzy
4.2
Faktory působící na výši měnového kurzu
4.3
Jakým způsobem stanovuje ČNB kurz koruny k jiným měnám?
4.4
Jakým způsobem se počítají průměrné devizové kurzy?
4.5
Vývoj kurzu vůči USD a EURO v posledních letech
4.6
Závěr, summary

Úryvek

“Měnová politika

Nástroje měnové politiky

Centrální banka jako vrcholný subjekt monetární politiky usiluje o dosažení všeobecných cílů hospodářské politiky kontrolou měnového systému a působením na měnové veličiny.
Lze rozlišit tři druhy měnové politiky:
- Měnová politika expansivní, kdy centrální banka usiluje o větší nabídku peněz, než je poptávka prostřednictvím nákupu cenných papírů, snižování povinných minimálních rezerv a diskontní sazby.
- Měnová politika neutrální, kdy centrální banka usiluje o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po penězích.
- Měnová politika restriktivní, kdy centrální banka omezuje nabídku peněz s cílem snížit inflaci.
Cíl měnové politiky je centrální bance ve většině případů stanoven zákonem. V podstatě existují dvě hlavní skupiny možných cílů měnové politiky. Buď je stanoven cíl týkající se zajištění určité úrovně ekonomického růstu (zaměstnanost, hospodářský růst), nebo je stanoven cíl související s vývojem nominálních veličin (stabilní cenová hladina).
Proces prováděné měnové politiky, tedy vztahy mezi použitými nástroji a konečným cílem nazýváme transmisním mechanismem. Díky tomu, že použité nástroje působí na více makroekonomických veličin, je velmi obtížné identifikovat jen jeden kanál přenosu impulsů od nástrojů k cíli. Obvykle tedy centrální banka využívá jeden hlavní kanál a monitoruje i kanály ostatní.
Nástroje měnové politiky však neovlivňují zvolený měnový cíl přímo, ale pouze zprostředkovaně, a proto využívá centrální banka k jejich dosažení tzv. monetární kritéria. Tyto kritéria mají povahu mezicílů, které při svém dosažení vedou ke splnění daného cíle a na něž mají nástroje měnové politiky bezprostřední vliv.

Rozdělení nástrojů měnové politiky
Nástroje centrální banky se rozdělují z několika hledisek. Budeme-li posuzovat rychlost možného použití, mluvíme o operativních a neoperativních nástrojích. Budeme-li posuzovat četnost užívání, mluvíme o nástrojích permanentních a výjimečně používaných. Nejčastější rozdělení nástrojů měnové politiky centrální banky vychází z hlediska dopadu na bankovní systém, tedy nástroje tržní (nepřímé) a administrativní (přímé). Zařazení konkrétního nástroje do určité skupiny může být v některých případech nejednoznačné.

Tržní nástroje
Nepřímé, tedy tržní nástroje jsou charakteristické svým plošným působením na bankovní systém a také tím, že banky na jejich použití mohou, ale i nemusí reagovat. Jsou více používané než nástroje přímé. Patří sem zejména diskontní nástroje, povinné minimální rezervy, operace na volném trhu a kursové intervence.

Diskontní nástroje
Diskontní nástroje jsou klasickými nástroji měnové politiky, jsou historicky nejstarší a v hojné míře se používají dodnes.
Diskontními nástroji rozumíme úvěry a úrokové sazby, které poskytuje centrální banka bankám obchodním a ostatním domácím bankám za účelem ovlivnění krátkodobé úrokové míry nebo regulaci měnové báze. Rozlišujeme tři základní druhy těchto úvěrů."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpá i z http://referaty.superstudent.cz/ekonomie/mezinarodni-trh-penez-menove-kurzy-poptavka-po-penezich-parita-kupni-sily-822.html
Obsahuje shrnutí v anglickém jazyce.
Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11022
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse