Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Česká rafinérská, a.s. - finanční analýza

Česká rafinérská, a.s. - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce zpracovává finanční analýzu akciové společnosti Česká rafinérská, a.s. za období 2003 až 2005. Práce nejprve předkládá teoretický vstup do problematiky a profil společnosti. Poté se již věnuje samotné analýze hospodářských prostředků, poměrových ukazatelů a souhrnných indexů hodnocení. V závěru pak předkládá návrhy a opatření pro zlepšení chodu společnosti.

Obsah

Úvod
1
Teoretický vstup do problematiky
1.1
Teoreticko-metodologická východiska
1.2
Poslání finančního managementu
1.3
Metodologicko-analytická část
2
Profil společnosti
2.1
Finanční ukazatele (miliardy Kč)
2.2
Rafinerie v Litvínově
2.3
Rafinerie v Kralupech nad Vltavou
3
Analýza a komentář k hospodářským výsledkům společnosti
3.1
Rozvaha v plném rozsahu
3.2
Rozvaha vertikální členění
3.2.1
Vertikální analýza pasiv
3.2.2
Vertikální analýza aktiv
3.3
Rozvaha horizontální členění
3.3.1
Horizontální analýza strany aktiv
3.3.2
Horizontální analýza strany pasiv
3.4
Výkaz zisků a ztrát
3.4.1
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
3.4.2
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – hospodářského výsledku
3.5
CASH-FLOW
3.5.1
Horizontální analýza výkazu CASH-FLOW
4
Analýza poměrových ukazatelů
4.1
Ukazatele rentability aktiv ROA
4.2
Ukazatele rentability tržeb a nákladů
4.3
Ukazatele aktivity
4.4
Ukazatele likvidity
4.5
Ukazatele zadluženosti
4.6
Ukazatele CASH-FLOW
5
Souhrnné indexy hodnocení – Altmanův model (bankrotní modely)
6
Návrhy a opatření
Závěr
Přílohy :
příloha č.1 : Rozvaha firmy Česká rafinérská, a.s. (v tis. Kč) za roky 2003-2005, strana aktiv
příloha č.2 : Rozvaha firmy Česká rafinérská, a.s. (v tis. Kč) za roky 2003-2005, strana pasiv
příloha č.3 : Výkaz zisku a ztráty firmy Česká rafinérská, a.s. za roky 2003-2005 ( údaje v tis. Kč)
příloha č.4 : Výkaz o peněžních tocích firmy Česká rafinérská, a.s. za roky 2003-2005 (údaje v tis. Kč)
příloha č.5 : Horizontální analýza rozvahy ( v tis. Kč)
příloha č. 6 : Vertikální analýza rozvahy ( v tis. Kč)
příloha č. 7 : Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty ( v tis. Kč)
příloha č.8 : Vertikální analýza výkazu zisků a ztráty ( v tis. Kč)
příloha č.9 : Hodnoty poměrových ukazatelů
příloha č.10 : Bonita Altmanova vzorce Z-skóre

Úryvek

“3 Analýza a komentář k hospodářským výsledkům společnosti

3.1 Rozvaha v plném rozsahu
Aktiva firmy v roce 2004 zvětšily svůj objem zhruba o 500 milionů oproti roku 2003. Změna stavu celkových konsolidovaných aktiv v sobě zahrnuje vedle poklesu netto hodnoty stálých aktiv o 0,4 miliardy Kč zejména růst hodnoty pohledávek, k němuž došlo v důsledku změn zákonných norem v oblasti spotřební daně. Pohledávky po lhůtě splatnosti poklesly o 37 milionů Kč. Konsolidovaný vlastní kapitál se snížil z 16,6 miliardy Kč na 16,5 miliardy Kč zejména v důsledku rozdělení části hospodářského výsledku za rok 2003 formou dividend.
Významné úsilí věnovala Společnost během hodnoceného roku analýze efektivity procesů finančního řízení. V průběhu roku byla rovněž provedena oprava zisku realizovaného z prodeje zásob zpracovatelům při přechodu na zpracovatelský režim rafinérie a vytvořena opravná položka k zásobám náhradních dílů. Nižšími investičními náklady a poklesem pracovního kapitálu bylo možno v průběhu roku 2004 urychlit splácení střednědobého úvěru, jehož výše ke konci roku činila 445 milionů Kč. Naopak v roce 2005 následoval rapidní pokles aktiv zhruba o 3 miliardy oproti roku 2004.
Tento stav byl způsoben zejména :
• poklesem peněžních prostředků složených zpracovateli na účet Společnosti z titulu
„Smlouvy o cash flow a zajištění“ ( 1 710 milionů Kč )
• nižší netto hodnotou aktiv v důsledku ročních odpisů ( 745 milionů Kč )
• úhradou syndikovaného úvěru ( 444 milionů Kč ).
3.2 Rozvaha vertikální členění
Položka vlastního kapitálu je v hodnoceném období trvale zisková, ale nevykazuje růst stejně jako ostatní položky bilance. Hospodářský výsledek je stále kladný v řádu desítek milionů.
Bilanční suma cizích zdrojů klesá, pokles je také u krátkodobých závazků. Celkový pohled na pasiva je ale ten, že pasiva jsou stabilní a nedochází k velkým výkyvům.

3.2.1 Vertikální analýza pasiv

(graf)

Společnost Česká rafinérská, a.s. ve své kapitálové struktuře využívá ve větší míře vlastní kapitál, který se v posledních třech letech drží na zhruba stejné úrovni.. I přes výrazný pokles v roce 2004 (asi 140 milionů), který byl způsoben především snížením bankovních úvěrů, můžeme tvrdit že majetek vzniká ze zdrojů vlastního kapitálu.
Finanční prostředky v kategorii vlastního kapitálu tvoří především základní kapitál (cca. 55%) a nerozdělený zisk minulých let (cca. 40%). Jelikož je mnou zkoumaná firma akciová společnost a zadržování zisku je dlouhodobou záležitostí, jedná se o negativní jev, neboť nevyplácení dividend snižuje atraktivitu firmy pro potenciální investory.
Cizí kapitál je tvořen především krátkodobými závazky,což bývá u společností zpracujícího průmyslu obvyklé, a daňovými závazky.
Z hlediska celkového hodnocení kapitálové struktury je možné konstatovat, že firma využívá celkem dobře poměr vlastního a cizího kapitálu."

Poznámka

Obsahuje velkém množství tabulek a grafů, čistého textu je v práci cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11983
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse