Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Česká televize

Česká televize

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá Českou televizí. Popisuje její vznik, i historii. Uvádí informace o televizi jako službě veřejnosti. Věnuje se vnitřní organizaci společnosti - představuje generálního ředitele, i televizní radu. Zmiňuje vznik a vývoj lokálních televizních studií v Brně a Ostravě. Nahlíží na Českou televizi jako na ekonomický subjekt, a zamýšlí se nad efektivností jejího hospodaření v uplynulých obdobích. Definuje klasickou a teletextovou reklamu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Česká televize
3.
Historie ČT
4.
Veřejná služba
5.
Organizace České televize
6.
Televizní studia
6.1.
Televizní studio Brno
6.2.
Televizní studio Ostrava
7.
Hospodaření
7.1.
Náklady na zaměstnance (mzdy)
7.2.
Vývoj pod novým vedením
8.
Financování
9.
Klasická reklama
10.
Reklama na teletextu
11.
Závěr

Úryvek

"Česká televize
Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 jako právnická osoba dle zákona č. 483/1991 Sb. Zákona České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi jako televize veřejné služby. Její činnost upravuje tento zákon a dále zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (oba ve znění pozdějších předpisů) a obecně závazné právní předpisy České republiky, a to zejména zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (taktéž ve znění pozdějších předpisů.)
Základním úkolem České televize je dle zákona tvorba a šíření televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb, na celém území České republiky, a to „prostřednictvím zemských vysílacích zařízení a jiných technických prostředků, a to analogově i digitálně. Touto činností, jakož i výrobou televizních pořadů, popřípadě dalšími činnostmi, poskytuje službu veřejnosti a přispívá k rozvoji kultury.“ Jejím posláním je doplňovat nabídku soukromých subjektů o neziskové, ale veřejně prospěšné projekty.
Vysílá prostřednictvím satelitu, některých kabelových sítí a při dostupnosti i prostřednictvím terestického digitálního vysílání (DVB-T, Multiplex A)
Statutárním orgánem ČT je generální ředitel jmenovaný Radou České televize na 6tileté období. Kontrolním orgánem pak patnáctičlenná Rada ČT volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na 6 let, s dvouletou obměnou jedné třetiny členů.
Sídlo televize se nachází na Kavčích horách, Praha 4, PSČ 140 70. Česká televize má taktéž pobočky v Brně (televizní studio Brno, Běhounská 18, Brno, 658 88) a Ostravě (televizní studio Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava 1, 728 20.)
Mezi základní ustanovení také patří fakt, že ČT nemá povinnost se zapisovat do Obchodního rejstříku, ačkoliv vystupuje jako právnická osoba, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé televize. Finanční prostředky získává formou televizních poplatků a zákonem vymezené podnikatelské činnosti, především z reklam. Není závislá na státním rozpočtu.

Historie ČT
1992 - 1999
1. 1. 1992 byla dle zákona zřízena Česká televize, která měla plnit funkci televizní služby veřejnosti. Ke konci měsíce pak byla zvolena první Rada ČT, v té době ještě devítičlenná. Prvním generálním ředitelem se stal Ivo Mathé, který navrhl Radě České televize první Statut ČT, jenž Rada 15.4. schválila. 1. 1. 1993 bylo zahájeno vysílání „nových“ programů ČT1, ČT2 a ČT3. Dle nového zákona č. 252/1994 Sb. z 1. 4. 1995, byl zaveden první televizní poplatek, který činil 50 Kč.
Začátkem roku 1997 skončilo funkční období první Rady ČT, již asi o měsíc později nahradila Poslaneckou sněmovnou nově zvolená Rada. Se začátkem prázdnin pak vstoupila v platnost novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, která zvýšila poplatek na 75 Kč. Od 26. 8. 1998 bylo divákům umožněno sledovat vysílání v plně digitální formě, když se Česká televize začlenila do digitální satelitní sítě EBU. 2. 4. 1999 pak byla divákům poprvé poskytnuta možnost sledovat program Euronews živě v digitální podobě."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 10,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14957
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse