Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > České baroko v umění a exilové literatuře

České baroko v umění a exilové literatuře

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zkratkovitě zmiňuje vybrané základní informace o českém baroku. Umělecký sloh a jeho znaky nejprve zařazuje do historického kontextu bitvy na Bílé hoře a následné rekatolizace. Posléze uvádí projevy a představitele baroka v architektuře, malířství a hudbě a zbytek prostoru věnuje české exilové literatuře. Rozebírá především dílo Jana Ámose Komenského od tvorby filosoficko-básnické po encyklopedickou.

Obsah

1.
Nástup baroka
1.1.
Thomas More
1.2.
Bitva na Bílé hoře a rekatolizace
2.
Baroko
2.1.
Základní charakteristika
2.2.
Stavby
2.3.
Sochařství
2.4.
Malířství
2.5.
Hudba
3.
Doba pobělohorská
3.1.
Situace po bitvě na Bílé hoře
3.2.
Exilová literatura
3.2.1.
Pavel Stránský
3.2.2.
Pavel Skála ze Zhoře
3.2.3.
Jiří Třanovský
3.2.4.
Jan Ámos Komenský
3.2.4.1.
Filosoficko-básnická díla
3.2.4.2.
Pedagogická díla
3.2.4.2.1.
Spisy teoretické
3.2.4.2.2.
Spisy praktické
3.2.4.3.
Encyklopedická díla

Úryvek

"Doba Pobělohorská
- Čechy přicházejí o vzdělance
- Habsburkové vykazují katolíky =>v Čechách probíhá germanizace
- Souvisí se Stavovským povstáním-mělo náboženský podtext-bitva na bílé hoře započala 30-ti letou válku-výsledkem bylo vítězství katolíků nad protestanty=církev opět u moci-lidé se opět obracejí k bohu=>nástup baroka
- Iluzivní; citově vypjaté; dinamické
- Kvůli Habsburkům chybí ti,kteří by psali domácí literaturu=>čj.upadá; nositeli kultury u nás se stávají jezuité- mnišský řád, který šířil vzdělanost, zakládal katolické školy, ale pálil české knihy

Exilová literatura:
Tvorba představitelů české inteligence v zahraničí
Směřovali do:
Německo:
Pavel Stránský
„O státě českém“
- dal zde najevo, že se poměry ve státě určitě změní
Pavel Skála ze Zhoře
Slovensko:
Jiří Třánovský
„Cithara Santorum“
- kancionál; lutherán
Polsko:
Jan Ámos Komenský
1. okruh: filozoficko- básnická díla
„Labyrint světa a ráj srdce“
- próza s básnickým charakteram; alegorické dílo (město- svět)
- jde o pouť za poznáním, poutník je autor- chce si vybrat povolání
- vystupuje zde Všudybud-hbitý, představuje touhu lidí po poznání, všechno mu ukáže. Mámení- má všechno vysvětlit (růžové brýle)
- ostrá kritika tehdejší společnosti-touha po penězích

2. okruh: pedagogická díla
a) spisy teoretické -psané latinsky; říkají jak vyučovat
„Velká Didaktika“-Didactica magna“
mají se vzdělávat všichni; rozdělil vyučování:
- 0-6 let- škola mateřská; o dítě se stará matka
- 6-12 let-škola obecná; česky; škola v každé obci; trivium (číst psát počítat)
- 12-18 let- škola latinská; latinsky; jen chlapci; základy všech věd; velká města;
- 18-24 let- akademie; univerzita; každá provincie;specializované obory + cestování
prosazuje názornost; postupné vyučování- lehké->složité
jeho pedagogické zásady moderní i dnes
„Informatorium školy mateřské“
- utlá knížka určená matkám, chůvám jako návod na výchovu malých dětí
a) spisy praktické -učebnice
„Orbis pictus“-„Svět v obrazech“
- obrazová knížka; spojení jazykového a věcného vyučování
„Škola hrou“- „Schola Ludus“
- rozvíjí smyslové schopnosti; návod na názorné vyučování- obsahuje scénky-při nich se žáci učili poznávat určité teoretické jevy
„Brána jazyků otevřená“- „Janua linguarum resevata“- učebnice latiny

3. okruh: encyklopedická díla
„Theatrum universitatis rerum“- „Divadlo veškerých věcí“
navazuje na Štítného, Blahoslava-usiloval o shrnutí výsledků vědění 7 částí nedokončeno
doufal, že vzdělání povede ke sbratření lidstva=>věčný mír (panharmonie)
Čeština J. A. K.- dlouhá souvětí- větné periody-souvětí o 2 částech; hojně přechodníky.

„O poezii české“
- propaguje časomíru- rytmické uspořádání veršů podle latiny-houpavý
J. A. Komenský = završitel humanismu, jeden z posledních který šířil humanismus"

Poznámka

Zpracováno v odrážkách. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny.
V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy a věcné nepřesnosti (záměna jména Stamic za Stamik, Cithara Sanctorum za Cithara Santorum, Janua linguarum reservata za Janua linguarum resevata).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22384
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse