Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > České země v 2. polovině 15. století, vliv husitství na reformaci v Německu a ve Švýcarsku

České země v 2. polovině 15. století, vliv husitství na reformaci v Německu a ve ŠvýcarskuKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Jedenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části zachycuje situaci v českých zemích po smrti Albrechta II. Habsburského a za vlády Jiřího z Poděbrad. Druhá část sleduje vládu Jagellonců u nás a poslední oddíl charakterizuje vývoj německé i švýcarské reformace.

Obsah

1.
Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad
1.1.
Ladislav Pohrobek
1.1.1.
27. 10. 1439
1.1.2.
1448
1.1.3.
1449
1.1.4.
1452
1.1.5.
1457
1.1.6.
1458
1.2.
Jiří z Poděbrad
1.2.1.
1462
1.2.2.
1468
1.2.3.
1469
1.3.
Hospodářství za Jiřího z Poděbrad
2.
Čechy za Jagellonců
2.1.
Vladislav II
2.1.1.
1478
2.1.2.
1501
2.1.3.
1564
2.1.4.
Jagellonská gotika
2.2.
Ludvík Jagellonský
2.2.1.
1523–1524
2.2.2.
Stálé nebezpečí nájezdů Turků
2.2.2.1.
1526
3.
Hospodářství
3.1.
1487
3.2.
1494
3.3.
1498
3.4.
1525
4.
Německá reformace
4.1.
1517
4.2.
1520
4.3.
1522
4.4.
Německá selská válka
4.4.1.
3 centra
4.4.1.1.
Jihozápadní Německo
4.4.1.1.1.
Povstání v Horním Švábsku
4.4.1.1.2.
Povstání ve Francích – 1525
4.4.1.2.
Střední Německo
4.4.1.2.1.
1525
4.4.1.3.
Alpské země
4.4.2.
1547
4.4.3.
1555
5.
Reformace ve Švýcarsku
5.1.
V Curychu
5.2.
1523
5.3.
V Ženevě

Úryvek

"Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad
- po smrti Zikmunda byl zvolen Albrecht II. Habsburský –1437 (1397 – 1439, zeť a).
- nepovedlo se mu však dostat všeobecného uznání, byl totiž protihusitsky zaměřený
- 27. 10. 1439 Albrecht II. umírá na mor
- po jeho smrti se narodil Ladislav zvaný Pohrobek
- v Čechách nastalo úplné bezvládí, až 29. 1. 1440 se katoličtí i kališničtí stavové dohodli o zachování míru a pořádku v zemi prostřednictvím landfrídů.
(Landfríd – krajský politický svazek pánů, rytířů a měst)
- do čela nejmocnějšího landfrídu byl zvolen Jiří z Poděbrad, jeho sokem byl Oldřich z Rožmberka, který vytvořil katolický svazek na jihu Čech
- 1448 – Jiří z Poděbrad získal spojence v Čechách a vytvořil tzv. Jednotu Poděbradskou
- 1449 – Katolické panstvo vytvořilo proti Jiřímu tzv. Jednotu Strakonickou,
- Jiří ovládl Prahu, vyhnal odtud katolické panstvo, získal převahu v Čechách a spor mezi jednotami vyhrál
- Zemský sněm ustanovil Jiřího zemským správcem na 2 roky a v roce 1454 na další 3 roky
- 1452 – na uherský trůn nastoupil teprve 12 let starý Ladislav Pohrobek
- koncem roku 1453 usedá i na český trůn
- zemští správcové, v Čechách Jiří z Poděbrad a v Uhrách Matyáš Hunyady zůstávají ve svých funkcí (Matyáš Hunyady pocházel ze sedmihradského šlechtického rodu, žil v letech 1407 – 1456, byl otcem Matyáše Korvína, dokázal několikrát porazit Turky, od roku 1441 byl sedmihradským vévodou)
- roku 1457 Ladislav Pohrobek umírá na leukémii
- 1458 byl uherským králem zvolen Matyáš Hunyady
- 1458 byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad – první skutečná volba českého krále
Jiří z Poděbrad
- usiloval o klid v zemi, o pokojné soužití katolíků s kališníky
- základem jeho politické koncepce byla Basilejská kompaktáta (svoboda vyznání), byly přijaty na sněmu v Jihlavě konaném 1436
- roku 1462 papež Pius II. (Piccolomini Aeneas Silvius, žil v letech 1405 – 1464, italský diplomat a humanista, působil roku 1451 v Čechách jako vyslanec Fridricha třetího, od roku 1458 papež jako Pius druhý, zahájil tažení proti utrakvismu, autor řady spisů – Kronika česká – zaměřená proti husitství) prohlásil kompaktáta za neplatná a Jiří z Poděbrad je nařčen z kacířství – 1466
- Jiří byl formálně zbaven trůnu, proti kališnickým Čechům byla vyhlášena křížová výprava
- roku 1468 Matyášm Korvín – zahájil křížovou výpravu, papež mu slíbil českou korunu,
- Jiří získal spojence – polské Jagellovce
- roku 1469 byl Matyáš obklíčen u Vilémova u Havlíčkova Brodu a byl donucen se vzdát
- byl propuštěn za slib, že zanechá dalších bojů - Matyáš tento slib porušil velmi brzy, roku 1469 se v Olomouci nechal zvolit českým králem (uznán jen na Moravě) – znovu boj, Jiří měl vítězství téměř na dosah, ale umírá
- po dohodě s Kazimírem Polským nastupují v Čechách Jagellovci

Hospodářství za Jiřího z Poděbrad
- obnova těžby stříbra v Kutné Hoře a ražby českého groše
- péče o bezpečnost obchodních cest
- v letech 1462 – 1464 vyslal rytířské mírové poselstvo – snaha o vytvoření spolku křesťanských panovníků Evropy – koalice proti Turkům, snaha řešit evropské konflikty mírovým jednáním, snaha zabránit izolaci Čech v katolické Evropě – neuskutečněna kvůli propagandě papeže"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5082bc64302d2.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_zeme_2_pol_15_stol_nemecka_svycarska_reformace_MO.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse