Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > České země v evropských dějinách

České země v evropských dějinách


Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o autorčiny vlastní zápisky z přednášky na FSV UK na téma české země v evropských dějinách. Není to dokonalé, ale jako osnova či přehled o tom, co se na přednášce dělo, by to snad k něčemu mohlo posloužit. Je to z roku 2012-2013.

Obsah

1.
České země v evropských dějinách
2.
Češi a jejich komunismus
3.
Komunisté a jejich minulost
4.
Minulost a historikové
5.
Dějiny Českých zemí (sametová revoluce apod.)
6.
Dvě století střední Evropy

Úryvek

"Zóna velké transformace- politolog Attila Ágh – střední a východní Evropa v 90. Letech
Přeceněn triumf liberalismu v S a V Evropě – korupce, bývalý komunisté, etnická intolerance, nedůvěra ke státním institucím
Počátek 90. Let- společnost mimořádně politicky mobilizována – nadšení, volby 1990 – 90% účast
Občanské fórum nahradilo část komunistů ve Federálním shromáždění a národních radách, přijata zásada kontinuity práva s předešlým režimem
1991 odešla sovětská vojska
V čele vlády M. Čalfa, prezident V. Havel, předseda fed. shromáždění A. Dubček
Problémy OF- neustálená struktura, nevolené orgány, nejasné kompetence, názorové rozpětí
OF se rozdělilo na občanské hnutí a ODS, vedenou V. Klausem
Ekonomická reforma- výhodná pozice, privatizace a dregulace
Malá privatizace- přímo prodávány v aukcích budovy, drobné provozovny
Velká privatizace – odstátnění velkých podniků, cesta kuponové privatizace, měla zabránit zahraničním investorům ve skoupení všech velkých podniků, akcie za symbolický poplatek občanům
Německá otázka – sjednocení 3. 10.1990, mocenská změna v evropském uspořádání, jednotné Německo, 80 mil obyvatel, sjednocení Evropy – Maastricht 1992
1990 Litva, Lotyšsko, Estonsko – vyhlásily suverenitu
Rusko- ztráta moci, Gorbačov-NCM, ve světě populární, 1991 prezidentem Jelcin, srpen 1991 pokus o státní převrat, diskreditace komunismu
Smlouva Start 1991
Zrušení Varšavské smlouvy- Praha červenec 1991, prosinec 1991 rozpuštěn Sov. Svaz, místo něj Společenství nezávislých států (R,U,B)
Vyrovnání s komunistickou minulostí –politika tlusté čáry za minulostí,náprava křivd- rehabilitace a majetková restituce, lustrační zákon, zákon o protiprávnosti komunistického režimu(promlčení)
Ústavní zákon o zániku federace, 1993 2 státy čnr=ps, doplněna o senát(1996), občanský ráz státu, rozvoj politických stran
1998 ve volbách vítězí ČSSD, levice, premiér Zeman, podobně i v ostatních zemích Polsko, Madarsko – postkomunisti se vrátili k moci
NDR- specifická, vysoká nezaměstnanost po sjednocení německa, obecná nostalgie po bývalém režimu se sociálními jistotami=otalgie
Rusko- říjen 1993 násilně rozehnán parlament, kde se opevnili rivalové Jelcina, 2000- putin prezidentem, Jelcin nestandartní vláda, korupce, válka v Čečensku – násilí
1999 – NATO- ČR, Polsko, Madarsko
Konec bipolárního rozdělení světa v 90. Letech, nové období globalizace, přestává platit dělení na západ, východ a třetí svět, moc nadnárodních korporací oslabuje moc národních států, násilné protesty antiglobalistů, 80. léta první pc, polovina 90. let internet, informační společnost 90. Let, informace CNN, mediální truchlení Diana apod. rozvoj genetiky a biotechnologie, krize koncepce sociálního státu, stárnutí evropské populace, posilování číny a indie
2002 nejsilnější strany ČSSD a ODS, 2003 prezidentem V. Klaus
1999 Euro bezhotovostní platební styk, 2002 se ve 12 zemí EU platí eurem
Po 11. Září – válka proti terorismu, snaha rozšířit demokratický západní režim do zeí jako Irák, Afgánistán apod. válka v iráku rozdělila evropu.
2004 atentát v Madridu, 2005 v Londýně"

Poznámka

FSV UK, práce obsahuje malý obrázek na úvodní straně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545b74b223096.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_zeme_v_evropskych_dejinach.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse