Název Goodness Staženo

Politologie jako věda

Politologie - základní okruhy zkoumání politologie, dějiny (Platón, Aristotelés, Akvinský, T. More,...).
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

468x

Diplomatická mise a její poslání - výpisky z přednášky

Práce formou velmi stručných výpisků seznamuje s diplomatickou misí a jejím posláním, a také diplomatickými zástupci. Formou odrážek uvádí odborné, pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

269x

Teorie mezinárodních vztahů - přednášky

Jedná se o zpracovaný cyklus 13. přednášek z teorie mezinárodních vztahů, které se věnují oblastem jako historie mezinárodních vztahů od antiky, konce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

253x

Politické strany

Práce je psaná v krátkých heslech. Ukazuje vývoj, strukturu a dělení politických stran. Zmiňuje základní funkce politických stran a problematiku finan... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

185x

Politologie - studijní text

Práce definuje politologii a její základní nástroje. Podle postoje k politologii vymezuje tři skupiny a ukazuje, jak vnímají moc, její podstatu, proje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

160x

Politologie - přednášky

Jedná se o zpracovaný 10-ti dílný cyklus přednášek z politologie, které se věnují charakteristice pojmů a jevů jako očekávání sociálních věd, klíčové ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

85x

Ideologické směry

Jedná se o práci, která v základních rysech představuje jednotlivé politické směry a koncepce dle uvedeného obsahu. Současně jsou vyjmenováni také jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

79x

Dějiny politického myšlení - přednášky

Jedná se o přepsané přesnášky z předmětu Dějiny politického myšlení, kde je důraz kladen na období Antiky, konkrétně na Platóna a jeho Ústavu, Sokrata... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

75x

Stát a právo - přednášky

Přednášky se velmi podrobně zabývají legislativním zakotvením státu, Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Závěr je věnován legislativním úp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo

74x

Mezinárodní vztahy v heslech

Ve formě poznámek jsou představeny základní principy mezinárodních vztahů současnosti na základě smluv vázajících evropské státy nebo státy světa na z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie

59x
1  2  3  4  5  6  »