Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Český a světový realismus, světová literatura 20. století, kulturní obraz Brna

Český a světový realismus, světová literatura 20. století, kulturní obraz Brna


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin češtiny a literatury na střední průmyslové škole vhodné pro přípravu na maturitní zkoušku seznamují v první části stručně s obdobím a postavami českého a světového realismu. Hlavní část poznámek se zabývá autory, díly a znaky světové literatury 20. století a poslední část pojednává o historii Brna a literárních osobnostech s ním spjatých.

Obsah

1.
Kritický realismus v naší a světové literatuře
1.1.
Společenská situace 19. století
1.2.
Definice tohoto umění, výklad pojmu realismus
1.3.
Představitelé evropského realismu
1.3.1.
Charles Dickens
1.3.2.
Honoré de Balzac
1.3.3.
Lev Nikolajevič Tolstoj
1.3.4.
F. M. Dostojevskij
1.4.
Kritický realismus v české literatuře
2.
Světová literatura 1. poloviny 20. století
2.1.
Hlavní rysy literatury 20. století
2.2.
Změny v moderní literatuře
2.3.
Marcel Proust
2.4.
Franz Kafka
2.5.
James Joyce
2.6.
Literatura ovlivněná 2. světovou válkou
2.6.1.
Německo
2.6.2.
Anglie
2.6.3.
USA
2.6.4.
SSSR
2.6.5.
Východní a západní autoři
3.
Hlavní proudy světového umění a literatury po 2. světové válce
3.1.
Základní rysy
3.2.
Existencialismus
3.2.1.
Albert Camus
3.2.2.
Jean Paul Sartre
3.2.3.
Alberto Moravia
3.3.
Beatnici
3.3.1.
Charakteristika hnutí
3.3.2.
Allen Ginsberg
3.3.3.
Jack Kerouac
3.4.
Rozhněvaní mladí muži
3.4.1.
Kingsley Amis
3.4.2.
John Braine
3.4.3.
John Osborne
3.5.
Absurdní drama
3.5.1.
Rysy
3.5.2.
Samuel Beckett
3.5.3.
Eugéne Ionesco
3.6.
Magický realismus
3.6.1.
Gabriel García Marquéz
3.6.2.
Ajtmatov, Bulgakov
3.7.
Postmodernismus
3.7.1.
Charakteristika
3.7.2.
Jean Francois Lyotard
3.7.3.
Umberto Eco
4.
Kulturní obraz našeho města a kraje: Brno
4.1.
Historie
4.2.
Památky
4.3.
Leoš Janáček
4.4.
Lidové noviny
4.5.
Josef Merhaut
4.6.
Karel Čapek
4.7.
Josef Čapek
4.8.
Eduard Bass
4.9.
Jiří Mahen
4.10.
Rudolf Těsnohlídek
4.11.
Karel Poláček
4.12.
Václav Řezáč
4.13.
Petr Bezruč
4.14.
S. K. Neumann
4.15.
Josef Kainar
4.16.
František Gellner
4.17.
Oldřich Mikulášek
4.18.
Jan Skácel
4.19.
Milan Kundera
4.20.
Vladimír Páral
4.21.
Milan Uhde

Úryvek

"Kritický realismus v naší a světové literatuře


a) Společenská situace 19.století:
Společenská situace – v roce 1848 porážka revoluce v Praze. Nastává Bachův absolutismus.
- v roce 1859 vypukla válka mezi Rakouskem a Itálií. Rakousko bylo poraženo, a proto ztrácí mocenský vliv => v roce 1860 byl vydán Říjnový diplom, který upravil vnitřní politickou situaci v Rakousku.
- v českých zemích začínají vznikat politické strany:
• Strana staročeská – kompromisní politika (dohody s Vídní)
• Strana mladočeská – progresivní politika. Představovala zájmy maloburžoazie a pokrokové inteligence
• Strana sociálně demokratická – jako první politická strana hájila zájmy nižších společenských vrstev

Literatura: v roce 1858 byl vydán almanach Máj, což byl program nové básnické generace:
o skutečný obraz současnosti
o sociální problematika
o vyrovnání úrovně české literatury s literaturou evropskou

- V 19.století dochází k rozvoji technických a přírodních věd:
Charles Darwin – evoluční teorie
August Comte [kont] – pozitivistická filosofie = nové hodnocení skutečnosti: „Skutečné je to, co je pozitivní, to je, co si můžeme ověřit vlastními smysly.“
- stal se zakladatelem sociologie (= nauka o společnosti)
Odraz v umění – narozdíl od romantismu, kdy byl středem zájmů umělců jedinec a jeho vnitřní život, začíná umění ztvárňovat život celé společnosti. Součástí takového pojetí je typizační umění (= nová metoda, kdy autor dává svým postavám nejen jejich individuální lidské vlastnosti, ale i vlastnosti společenské třídy nebo vrstvy, kterou tyto postavy reprezentují)

b) Definice tohoto umění, výklad pojmu realismus:
Pojem realismus jako označení pro toto nové umění vznikl ve Francii v roce 1935. Tehdy se v Paříži konala výstava obrazů, kde poprvé představil svou tvorbu francouzský malíř Courbet [kurbe]. Jeho obrazy byly neobvyklé především svými náměty (život v nižších společenských vrstvách, práce obyčejných lidí). Tehdejší francouzská kritika posměšně označila toto umění pojmem leréalisme, později se tento pojem stal názvem pro nové umění.
Realismus:
• je to takový umělecký směr, který skutečnost zobrazuje objektivně a takovou, jaká je, ne jaká by měla být.
• neuniká od minulosti, ale zajímá jej především současnost.
• realisté chtějí odhalovat společenské křivdy a hledají možnost nápravy.

c) Představitelé evropského realismu:
Anglie:
Charles Dickens: 1812 – 1870
- značný vliv na jeho tvorbu mělo jeho dětství. Jeho rodina často pobývala v tzv. vězeních pro dlužníky. On sám žil v sirotčincích a chudobincích. Proto píše převážně životopisné romány o dětech, kde se často objevují jeho vlastní životní zážitky.
- výjimku tvoří román: Kronika Pickwickova klubu – obraz celé anglické společnosti
Další díla: Oliver Twist a David Copperfield"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně, podtržením nebo kapitálkami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24142
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse