Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český jazyk- literatura

Český jazyk- literatura


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se věnuje stručnému shrnutí literatury, který požaduje Ministerstvo školství České republiky a organizace Cermat. Práce obsahuje stručně charakterizované s shrnuté literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny potřebné k maturitě z českého jazyka. Další částí jsou vybraní autoři literárních děl a některá anonymní díla potřebná k maturitě z českého jazyka a v závěru jsou vypsané a charakterizované literární žánry, které jsou rovněž potřebné k maturitě z českého jazyka.

Obsah

1.
Antika
2.
Středově
3.
Renesance a humanismus
4.
Baroko
5.
Klasicismus a osvícenství
6.
Preromantismus a romantismus
7.
Realismus a naturalismus
8.
Literární moderna (symbolismus, impresionismus, dekadence)
9.
Modernismus a avantgarda (expresionismus, dadaismus, futurismus, poetismus, surrealismus)
10.
Existencialismus
11.
Socialistický realismus
12.
Magický realismus
13.
Absurdní drama
14.
Postmodernismus
15.
Májovci, Ruchovci, Lumírovci, Česká moderna
16.
Generace buřičů, Devětsil
17.
Skupina 42, Prokletí básníci
18.
Lost generation (ztracená generace), Beat generation (beatnici)
19.
Světová literatura do konce 18. století
20.
Česká literatura do konce 18. století
21.
Světová literatura 20. století
22.
Česká literatura 20. století

Úryvek

"1 Literární epochy, směry, proudy, hnutí a skupiny
Antika-literatura starověkého Řecka a Říma, období 8. století př. n. l. -476 n. l., ovlivnila budoucí literaturu v Evropě, mnoho novodobých směrů na ni navazovalo (renesance, klasicismus)
-Řecko- 1. Archaické- 8. -6. století př. n. l., základem jsou eposy- Homér
2. Atické- 5. -4. století př. n. l., vrcholné období, základ v dramatu- tragédii
3. Helénistické- 4. -1. století př. n. l., literatura upadá, základ v nové komedii
-Řím- 1. Archaické- 3. -2. století př. n. l., základ v římské komedii, překlady z řečtiny a próza
2. Zlaté- 1. století př. n. l. -1. století n. l., vrcholné, základ v poezii
3. Stříbrné- 2. století n. l. – 476, úpadek, období krize císařství, základ je kritika, satira
Středověk- ovlivněno křesťanstvím, kulturní centra Řím a Konstantinopol, literatura se dělí na náboženskou (legendy o svatých, modlitby, náboženské písně) a světskou (hrdinský epos, rytířský epos, dvorská lyrika- písně trubadúrů, studentská literatura)
Renesance a humanismus-vzniká v Itálii v 2. polovině 13. století, hlavní rozvoj 14. století, šíří se do Francie (15. -16. století)=> Anglie, Španělsko; v Čechách humanismus v 16. století, renesance se téměř nerozvíjí; vzniká knihtisk
-renesance- středem pozornosti je člověk (ne Bůh!), z italského renesaine=obroda- antického způsobu života, důraz na pozemský život, člověk nečeká na posmrtný život, ale chce si užít na Zemi
-humanismus- od slova humanus= lidský, filozofický a literární směr, který do centra společnosti klade člověka, zájem o vědu a vzdělanost."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c9f0c4181d4.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
literarni_epochy_smery_proudy_hnuti_a_skupiny.doc (107 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse