Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Český jazyk - přednášky

Český jazyk - přednášky

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje informace a pojmy týkající se bohemistiky, fonetiky, fonologie, morfologie, ortografie, ortoepie, morfologie, lexikologie, syntaxe, stylistiky a rétoriky. Teorie je doprovázena příklady.

Obsah

1.
Obecné výklady o jazyce, funkce jazyka
2.
Indoevropské jazyky (jazyková rodina)
3.
Vývoj spisovné češtiny
4.
Charakteristika českého jazyka
5.
Útvary českého národního jazyka; spisovnost a nespisovnost ve veřejné komunikaci
6.
Zvuková a grafická stránka jazyka
7.
Hlásky
8.
Asimilace znělosti
9.
Zásady výslovnosti slov cizích
10.
Prozodické prostředky (suprasegmentální)
11.
Pravopis (ortografie)
12.
Grafický systém češtiny
13.
Principy českého pravopisu
14.
Pravopis
15.
Vývoj písma
16.
Vývoj českého pravopisu
17.
Slovo a základní pojmy z lexikologie
18.
Obohacování slovní zásoby
19.
Rozšiřování slovní zásoby
20.
Lexikografie a typy slovníků
21.
Slovní druhy v češtině
22.
Tvarosloví (morfologie)
23.
Gramatické kategorie jmen
24.
Gramatické kategorie sloves
25.
Formální tvarosloví – skloňování (deklinace) a časování (konjugace)
26.
Skloňování podstatných jmen (substantivní)
27.
Adjektivní typy substantiv
28.
Skloňování přídavných jmen
29.
Skloňování zájmen
30.
Skloňování číslovek
31.
Konjugace – časování sloves
32.
Větné členy
33.
Věty
34.
Větné ekvivalenty a větné fragmenty. Polovětné konstrukce
35.
Věta složená, souvětí
36.
Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větný celcích
37.
Principy českého slovosledu a větosledu
38.
Komunikace – základní pojmy
39.
Stylistika
40.
Funkční styly
41.
Jazyková kultura

Úryvek

“PRINCIPY ČESKÉHO SLOVOSLEDU A VĚTOSLEDU

SLOVOSLED
- pořádek slov v češtině je volný, ale ne libovolný. Je pružný – je silnou zbraní stylistického umění češtiny. V odborném jazyce je zárukou srozumitelnosti.

1) Aktuální členění výpovědi:
a) východisko (téma) a jádro výpovědi (réma):
- východiskem se navazuje na situaci, na kontext nebo na známé skutečnosti.
V jádru je nová, nebo důležitá informace. Nese větný přízvuk. Bývají mezi
nimi členy přechodové (Tady – je – ten slovník.)
(Byl jednou jeden král. Ten král měl 3 syny. Nejstarší se jmenoval Petr.)

Objektivní a subjektivní pořádek slov
- objektivní – slovo zdůrazněné (zabarvené citově) se staví na konec věty (viz výše); je-li zvlášť silně zdůrazněno – na její začátek (subjektivní) – nová informace na začátku věty (Jak velký byl jeho zisk? Čert aby to vzal! Zavřete už to okno. Lenocha a pijavici sis vzala!

Osamostatňování větných členů (parcelace):
- samostatný/osamostatněný větný člen – slouží ke zdůraznění (Slovní spisovné
češtiny, ten jsem si koupila. Holky, ty měl rád. V Praze, tam je hej! Máme nového kolegu, jakéhosi mazavku a lajdáka, zdá se. Sloužíme našim klientům. Větně. S plným nasazením.)

2) Mluvnická povaha členu:
- poloha shodného a neshodného přívlastku – v antepozici (Sh) a postpozici (Nesh),
postpozice Sh přívlastku z důvodů rytmických a v terminologii;
shodný stojí zpravidla před řídícím pod.jm. (Fotbalové utkání), neshodný stojí zpravidla za řídícím pod. jm. (Utkání v kopané.); shodný za řídící pod.jm.:
a) je-li na něm důraz (Červená barva na semaforu znamená stát.
Volnost signalizuje barva zelená)
b) jde-li o odborný název (Sova pálená.)
c) jedná-li o ustálenou podobu starobylého názvu (Rukopis Královedvorský.)
- spojovací výrazy obvakle stávají na začátku věty (Kniha, ze které studoval…),
spojka –li je přiklonná, klade se hned za své sloveso a některá příslovce (možno-li,
víš-li)
- při dvojitých spojkových výrazech musí být členy souměrné (buď – anebo,
nejen – ale, čím – tím); musí se použít oba
- stylovou hodnotu mají odchylky od tohoto základního postavení. Příčiny – důraz
(život můj), citové zabarvení (vzácný náš přítel)
3) Větněčlenská sounáležitost:
- členy některých dvojic nelze od sebe odloučit (Učitel vysvětlil žákům málo složitou
úlohu. Má revma a tři děti následkem vlhkého bytu. Překupníci s masem skupují
místo zemědělců celá stáda dobytka. V závodě obsadil překvapivě cenné druhé
místo.)
4) Příklonky a předklonky – přízvukový rytmus:
- příklonky – slova bez vlastního přízvuku, stojí zpravidla za prvním členem
přízvučným, plnovýznamovým: kratší tvary zájemn (mi, mě, ti, se, ho,
mu), tvary pomocného sloves „býti“ (jsem, je, bych), „míti“, podřadicí
spojka -li
- předklonky – spojky (a, i, až, že), pan ve spojení pan Nový (Umyl jsem se nejprve,
a nebylo-li pěkně, abych mohl jít ve, pustil jsem televizi.)

5) Rozsah jednotlivých členů (rozměrový rytmus):
- jde o to, aby věty byly přehledné a nedocházelo k dvojsmyslům

- Chystal se, že si postaví, jakmile budou polní práce ukončeny, sklep. Na konci čtvrtletí sestavuje se z prací žactva, tj. map, sešitů, referátů, schémat, tabulek, výstavka.
- Policisté dosud vraha, který ženu před třetí hodinou odpoledne ubodal kopií speciálního nože pro přežití, nedopadli.
- Jak mohlo k chybě, která zapříčinila, že čtveřice už nikdy nebude za krádeže postižena, dojít, není přesto úplně jasné.
6) Libozvučnost a mluvnost:
- snaha vyhnout se nelibozvučnému nakupení slov (nesnese se se sestrou, zase se sesedli, zvlášť šťastný)"

Poznámka

Práce by zasloužila přehlednější členění a zařazení jednotlivých okruhů k daným jazykovědným disciplínám.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13993
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse