Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Český jazyk - zápis z hodin

Český jazyk - zápis z hodin

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodiny českého jazyka a literatury z gymnázia podrobně zachycují českou literaturu od přelomu 19. století až do třicátých let 20. století. Průřez realismem, historickou prózou, dekadencí, katolickou modernou střídají informace o buřičích a jejich tvorbě. Následuje zevrubná charakteristika české poezie a prózy 20. let 20. století. Závěr patří avantgardní literatuře. Každé období je stručně charakterizováno a nechybí přehled literátů a jejich tvorby.

Obsah

1.
Český realismus na přelomu 19. a 20. století
1.1.
Tomáš Garrigue Masaryk
1.2.
Vesnický román a povídka
1.2.1.
Karel Václav Rais
1.2.2.
Tereza Nováková
1.2.3.
Josef Holeček
1.2.4.
Antal Stašek
1.2.5.
Jindřich Šimon Baar
1.3.
Historická trilogie
1.3.1.
Ignát Herrmann
1.4.
Historický román a povídka
1.4.1.
Václav Beneš Třebízský
1.4.2.
Zikmnud Winter
1.4.3.
Alois Jirásek
1.5.
Český naturalismus
1.5.1.
Vilém Mrštík
1.5.2.
Karel Matěj Čapek - Chod
2.
Světová literatura a ostatní druhy umění od konce 19. století do 1. světové války
2.1.
Friedrich Nietzsche
2.2.
Henri Bergson
2.3.
Edgar Allan Poe
2.4.
Prokletí básníci
2.4.1.
Charles Baudelaire
2.4.2.
Paul Verlaine
2.4.3.
Jean Arthur Rimbaud
2.4.4.
Stéphane Mallarmé
2.5.
Impresionismus v literatuře
2.6.
Dekadence
2.6.1.
Oskar Wilde
3.
Česká poezie od 90. let 19. století do 1. světové války
3.1.
Katolická moderna
3.1.1.
Otakar Březina
3.1.2.
Antonín Sova
3.2.
Anarchisté a buřiči
3.2.1.
Viktor Dyk
3.2.2.
Fráňa Šrámek
3.2.3.
František Gellner
3.2.4.
Stanislav Kostka Neumann
3.2.5.
Petr Bezruč
3.3.
Čeští dekadenti
3.3.1.
Jiří Karásek ze Lvovic
3.3.2.
Karel Hlaváček
3.3.3.
Jaroslav Hašek
3.3.4.
František Xaver Šalda
4.
Česká poezie a próza 20. let 20. století
4.1.
První světová válka
4.2.
Rudolf Medek
4.3.
Josef Kopta
4.4.
Jaroslav Kratochvíl
4.5.
Stanislav Kostka Neumann
4.6.
Jiří Wolker
4.7.
Josef Hora
4.8.
Jaroslav Seifert
4.9.
František Halas
5.
Česká avantgarda mezi válkami
5.1.
Hospodářská krize v ČSR
5.2.
Fašismus
5.3.
Poetismus
5.4.
Vítězslav Nezval
5.5.
Jaroslav Seifert
5.6.
Konstantin Biebl
5.7.
František Halas
5.8.
Vladimír Holan

Úryvek

"Historický román a povídka
VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ (1849–1884)
Katolický kněz, který se vrací do husitských, pobělohorských dob revolučního r. 1848. Lidový vypravěč.
Povídky řadil do větších tematických cyklů. V ČERVÁNCÍCH KALICHA, V ZÁŘÍ KALICHA – z doby husitství, POBĚLOHORSKÉ ELEGIE, POD DOŠKOVÝMI STŘECHAMI – z doby josefínské a napoleonské. Náměty čerpal z Palackých dějin, z archívů.

BLUDNÉ DUŠE román zobrazuje selské povstání z doby Josefínské v jeho rodném kraji (Slánsko). Po boku selských vůdců stojí i mladý kněz, který hyne jako poslední oběť povstání.

V jeho dílech je elegičnost vyplývající ze soucitu s utrpením lidu. Svou citovostí a vzrušeným patosem se odlišoval od soudobé historické beletrie.

ZIKMUND WINTER (1846–1912)
Jiráskův protiklad, ale jeho starší přítel. Profesor dějepisu v Rakovníku a v Praze. Soustředil se hlavně na 16. a zač. 17. st. Čerpal z rakovnického a pražského archívu. Publikoval i vědecké studie. Přesný historik, zachycuje dobový jazyk (z 16. st. archaismy). Vracel se i do doby 14. a 15. st. Soustředil se k životu čes. měst. V beletrii používá citátů přímo z pramenů.
K naukovým pracím patří př. KULTURNÍ OBRAZ ČESKÝCH MĚST, DĚJE VYSOKÝCH ŠKOL PRAŽSKÝCH (od husitství do Bílé hory).

RAKOVNICKÉ OBRÁZKY první povídky shrnuté do souboru. Př. Nezbedný bakalář, který se rozhodne přelstít rakovnické měšťáky. Povídka skládá dokonalou mozaiku doby.

PRAŽSKÉ OBRÁZKY cyklus povídek, psychologie postav, složitější kompozice. Hrdinové jsou zámožní měšťané, univerzitní studenti, mistři, řemeslníci.

KRÁTKÝ JEHO SVĚT, PANEČNICE, ROZINA SEBRANEC (novela o sirotkovi) složitá psychologie hrdinů.

MISTR KAMPANUS jediný historický román s postavou (opravdu žijící) rektora pražského vysokého učení a humanistického básníka. Román se rozpadá na 2 části (život na univerzitě a Kampanův osud s tragickým závěrem).

ALOIS JIRÁSEK (1851–1930)
Narodil se v Hronově. Po studiích na středních školách odešel do Prahy na ffickou fakultu. Středoškolský učitel dějepisu v Litomyšli a pak v Praze. 1. sv. v ho přiměla k politickému vystoupení. Podepsal r. 1917 1. květnový manifest (boj za samostatný stát).
Nesoustředil se jen na určité období čes. dějin, ale i na středověk, renesanci, národní obrození i současné události. Vynikající vypravěč. Snaží se být historicky věrný (archaismy jen v míře). Jirásek se drží Palackého a vidí vrchol v období husitství a bratrství. Úpadek viděl v době Pobělohorské (období temna). Měl názor, že dějiny tvoří lidové masky, romány nejsou monografické, bohatý děj, který má několik proudů a navzájem se proplétají. Uměl vylíčit atmosféru bitvy. Nedostatkem je psychologie postav (hlavně ženských). Prozaik a dramatik. Talentovaný malíř a kreslíř. V prózách jde jeho talent vidět (dívá se jako malíř, slovy ilustruje děj).

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ čerpal z Kosmovi, Dalimilovi, Hájkovi kroniky. Některé příběhy mají předlohu KD a ZH rukopisu.
Z ČECH AŽ NAKONEC SVĚTA cestopis z doby J. z Poděbrad. Zachoval se přepis do němčiny.

3 OBDOBÍ
1. období husitské
MEZI PROUDY 3dílný román v době Václava IV. Líčí sociální a náboženské rozpory, konflikty na univerzitě.
PROTI VŠEM vrchol husitství (už je Tábor). Osudy rodiny zemanské dcery Zdeny z Hvozdna a její láska ke knězi. Vrcholem díla je dramatické vylíčení bitvy na Vítkově r. 1420.
BRATRSTVO po bitvě u Lipan. Děj na Slovensku kam se uchýlili zbytky husitských vojsk.

JAN HUS, JAN ŽIŽKA A JAN ROHÁČ jsou 3 divadelní hry. Husitskou tématiku ukončil románem HUSITSKÝ KRÁL o Jiřím z Poděbrad.

2. období pobělohorské
SKÁLY selská vzpoura proti sociálnímu a církevnímu útlaku, trpící feudálním řádem a katolické církve.
PSOHLAVCI líčeny osudy Jana Sladkého Koziny (vůdce Chodů) na Chodsku. Protifeudální odboj.
TEMNO příběh dětí evangelického myslivce Machovce, kteří mají být převychováni na katolíky. Román je obrazem rekatolizace čes. zemí. Vystupuje zde i jezuita Koniáš (symbol nenávisti k čes. knihám). Pálí knihy, psal si soupisy knih které spálil.
Poklad - příběh končí vyhlášením tolerančního patentu.

3. období národního obrození
F. L. VĚK 5ti dílná epopej, počátky národního obrození. Námětem se stal život skutečné postavy F. L. Heka rodáka z Dobrušky. Jako chlapec přichází do Prahy na studia v období před Josefovými reformami. Později se seznámil s Thámem, Krameriem. Věnuje se divadlu v Boudě. Kněz P. Matouš Vrba a protiklad dr. Srna. Setkává se s Mozartem a nakonec se vrací do rodného města.

U NÁS čtyřdílná kronika (cyklus), pokračování F. L. Věka. Obrozenecké snahy na Hronovsku. Osudy venkovského faráře Regnera Havlovického, který chce zlepšit sociální podmínky na venkově."

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23975
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse