Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Český management dneška

Český management dneška


Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce se snaží vysvětlit, proč je český management hodnocen tak špatně. Autor se nejprve věnuje atypickým podmínkám českého managementu (vliv socialismu, podmínky hospodářství, ztráty českých trhů) a základním rysům českého managementu. V závěru také rozebírá problém strategie managementu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Atypické podmínky českého managementu
3.
Rysy českého managementu
4.
Problém strategie
4.1
Existence strategie
4.2
Kvalita strategie
3.
Závěr

Úryvek

"Atypické podmínky českého managementu
Obecně řečeno se náš management potýká s problémy, které jsou pro západní svět zcela atypické. Absolutní vliv na tom má éra socialismu, kdy vznikly problémy, které náš management dosud nebyl schopen odstranit. Předně jde o pracovní morálku zaměstnanců vzhledem ke svému podniku, firmě, či zaměstnanci,dále zainteresovanost pracovníků na hospodářských výsledcích firmy. Velmi negativním sekundárním rysem je současná krize ve zdravotnictví, která stimuluje nemocnost a v neposlední řadě legislativa, která ztěžuje úlohu managementu. Jedním z přežitků minulé éry je i sklon středního managementu řešit úkoly zastaralými metodami zcela nereálnými v dnešních podmínkách.
Velmi významným rysem jsou obecné podmínky pro podnikání v našem hospodářství. Týká se to především dodržování závazků mezi jednotlivými tržními subjekty. V rozvinuté tržní ekonomice je podnikatel nedodržující tržní zásady velmi rychle z trhu vypuzen. V našich podmínkách je naopak nedodržování těchto zásad naopak hrdinstvím. To ztěžuje činnost managementu, který věnuje většinu svého času dobýváním pohledávek, což následně brání rozvoji podniku. Náš management to staví do role, o které nemá cizí management ani potuchy, a nutí jej vykonávat pro management zcela atypické činnosti.
Dalším ztrátou českého managementu jsou velké ztráty vzniklé ztrátou rozsáhlých východních trhů, které se nyní velmi těžce dobývají zpět, nyní již s velkou západní konkurencí.
Některé problémy však český management již zvládl, jako například zásobování českého trhu základními výrobky, zaměření části výroby na export a také zeštíhlování firem s udržením sociálních podmínek. Největší význam bude mít podnikový management až v nynější posttransformační etapě.

Rysy českého managementu
Český management je velmi typický svou atypičností vzhledem k západu. Řada úspěšných zahraničních managerů si v našich podmínkách nedovedla s místními problémy poradit. Naopak jiní manageři zde dosahují nadprůměrných výsledků. Jde však o to, zabývat se výsledky a ne podmínkami, protože dobrý manager je ten,který je úspěšný, bez ohledu na podmínky, v nichž pracuje."

Poznámka

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: manx0002..zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Cesky_management_dneska.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse