Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český stát ve vrcholném středověku - maturitní otázka

Český stát ve vrcholném středověku - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká maturitní otázka přibližuje období gotiky v Českých zemích. Poskytuje stručný přehled panovníků vládnoucích na našem území a informuje o dalších významných osobnostech a hlavních událostech.

Obsah

1.
Přemysl Otakar II.
2.
Václav II.
3.
Jan Lucemburský
4.
Karel IV.
5.
Václav IV.
6.
Jan Hus
7.
Husitská revoluce
7.1.
Prokop Holý
7.2.
Albrecht II. Habsburský
7.3.
Jiří z Poděbrad
8.
Matyáš Korvín
9.
Vladislav Jagellonský

Úryvek

"ČESKÝ STÁT VE VRCHOLNÉM STŘEDOVĚKU – GOTIKA

- Přemysl Otakar II. - 1278 bitva na Moravském poli † P. O. II. → dočasný nástup Habsburků
- 1300 korunovace Václava II. polským králem a rok později získal i uherskou korunu
- Václav II. zahájil ražbu pražských grošů v Kutné Hoře, ztrácí korunu uherskou a při tažení do Polska je r. 1306 v Olomouci zavražděn
- 1306 rod Přemyslovců vymírá po meči → nástup Lucemburků
- Jan Lucemburský, manželka Eliška Přemyslovna, 1344 povýšil české biskupství na arcibiskupství
- Karel IV. tzv. „otec vlasti“ (syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny), 1347 korunován na P. H. českým králem – nechal zhotovit Svatováclavskou korunu
- Zřídil Země Koruny České – České království, Morava, Slezské vévodství, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko, Horní Falc
- 7. 4. 1348 založil Pražskou univerzitu – 4 fakulty: svobodné umění, lékařská, bohoslovecká (teolog) a právnická
- Založil Nové Město pražské, Karlštejn – uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, Hradčany, hladomor – Hladová zeď, Praha největším středoevropským městem
- 1357 nechal postavit most přes Vltavu – Karlův most
- 1355 získal římskou korunu – Král německý a český a Císař římský
- Václav IV., syn Karla IV. a jeho 3. manželky Anny Svídnické, České království zasáhla morová epidemie
- Zbaven hodnosti Římského císaře, 1409 vydání Dekretu Kutnohorského
- Jan Hus, mistr na Pražské univerzitě, kázal v Betlémské kapli, označen za kacíře – církev vyhlásila na Prahu
- Interdikt = zákaz bohoslužeb
- Dále tajně káže na Kozím hrádku a na hradě Krakovec
- 6. 7. 1415 upálen v Kostnici a jeho popel vhozen do Rýna
Rok na to upálen Husův přítel a spolupracovník Jeroným Pražský
- 30. 7. 1419 první pražská defenestrace pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky z Trocnova
- 1419 † Václav IV. v bitvě u Sudoměře, králem zvolen Zikmund (bratr V. IV.) ale neuznáván
- Husitská revoluce: 1. křížová výprava pod vedením Jana Žižky, 1420 porazil Zikmunda v bitvě na Vítkově
- husitský sněm v Čáslavi – Zikmund sesazen, zvolena 20 členná zemská vláda, vyhlášeny 4 pražské artikly:
1. svoboda v kázání Bible, 2. přijímání z kalicha, 3. zbavení církve majetku, 4. spravedlivé trestání
2. křížová výp. U Žatce, Zikmund utíká ale dostihnut a poražen u Havlíčkova Brodu, rozpory mezi husity → Žižka táhne na Prahu, aby potrestal zradu ale 1424 † u Přibyslavi
nový husitský vůdce Prokop Holý, 3. kříž. v. u Ústí nad Labem a 4. kříž. v. u Tachova – husité opět vítězí"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou tučně zvýrazněna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4de65a566b729.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Cesky_stat_ve_vrcholnem_stred_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse