Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čeští Romové do roku 1945

Čeští Romové do roku 1945

Kategorie: Etnologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá původem, charakteristikou, postavením tohoto etnika v pravlasti a příbuzností s jinými etniky. Poté vypisuje jednotlivé mezníky a období, vážící se k příchodu Rómů do Evropy a na území Čech. Práce končí následky druhé světové války.

Obsah

1
Úvod
2
Původ a charakteristika Romů
2.1
Rané dějiny etnika ve vztahu k pravlasti
2.2
Antropologická charakteristika etnika ve vztahu k původu
2.3
Postavení Romů v pravlasti
2.4
Příbuznost Romů s dalšími etniky
3
Příchod Romů do Evropy
3.1
Důvod opuštění pravlasti
3.2
Příchod na evropský kontinent
3.3
Přijímání Romů Evropany
3.4
Putování Evropou
3.5
První zmínky o Romech v českých zemích
4
Romové na českém území
4.1
První zmínky
4.2
Situace v 15. století
4.3
Situace v 16. století
4.3.1
Období před obratem
4.3.2
Obrat pod vlivem víry
4.3.2
Obrat ve jménu přisluhovačství
4.3.3
Obrat z důvodu parazitismu 10
4.3.4
Vrchol krize romského etnika v českých zemích – vyhošťování
4.4
Situace v 17. století
4.5
Situace v 18. století
4.5.1
Období pronásledování
4.5.2
Období vstřícnějšího přístupu
4.6
Situace v 19. století
4.7
Situace ve 20. století
4.7.1
Romská komunita na českém území v předválečném období
4.7.2
První republika
4.7.3
Genocida v Protektorátu Čechy a Morava
4.7.4
Následky nacistické genocidy

Úryvek

“ 4.7 Situace ve 20. století
4.7.1 Romská komunita na českém území v předválečném období
V této době byl život romské komunity na českém území poměrně stabilizovaný. Zvláště na Moravě fungovaly mezilidské vztahy a Romové byli právoplatnou, i když chudou a takřka beze zbytku negramotnou součástí tehdejší společnosti.
Koncem 19. století přišel na území českých zemí větší počet tzv. Olašských Romů, kteří stále kočují a vedle nich zde stále zůstává poměrně početná skupina polokočovných Romů – tedy těch, kteří přes zimu trvale přebývají na jednom místě, avšak přes léto varážejí za prací do jiných koutů země. 26)

4.7.2 První republika
Prvorepublikové zřízení bylo sice pro Romy nejprve téměř beze změn oproti dřívější situaci, později však nastalo další omezování svobody této minority. Připomeňme, že i za první republiky baly stále uplatňovány nařízení vídeňského ministerstva vnitra.
Zlom však přišel v roce 1927, kdy vstoupil v platnost zákon č. 117 o potulných Cikánech. Ten měl zaručit „řešení romské otázky“ a nutno dodat, že toto řešení ještě více svazovalo romské etnikum, zejména v oblasti jeho evidence, a to naproti tomu, že podle ústavního zřízení první republiky byli Romové oficiálně uznáni jako svébytná národnostní menšina. Zákon číslo 117 mimo jiné nařídil provedení soupisu Romů starších 14 let a následné vystavení cikánské legitimace těmto osobám. Romové se tak dostali do situace, kdy byli oproti ostatním členům společnosti záměrně a v souladu s legislativou stigmatizováni, neboť ostatní obyvatelstvo měla legitimace občasnské. Cikánské legitimace neobsahovaly pouze osobní data, ale také otisky všech deseti prstů, popis držitele a nástin jeho zvláštních znamení. Kočovní Romové navíc museli žádat o vystavení kočovnických listů, které značně omezily jejich tradiční způsob života. Kočovné listy totiž vystavovaly jednotlivé obecní rady a zastupitelstva a často tak dávaly najevo, že Romy si na svém území nepřejí.27)
Další opatření vyplývající ze zákona č. 117 bylo nařízení odebírat děti kočovným Romům pod zástěrkou nemožnosti zajistit odpovídající péči. Odebrané děti měly být svěřeny do výchovy buď neromských rodin nebo ústavů. Závislost Romů na svých dětech však již byla na předchozích řádcích několikrát zmíněna. V tomto případě si aspekt soudržnosti uvědomovalo i neromské obyvatelstvo, a tak se k plnění tohoto nařízení příliš často nepřistupovalo, neboť mezi lidem panovala obava z pomsty Romů. Realizace byla obtížná i důvodu neustálého pohybu skupin, přičemž nebylo možné včas zasáhnout a děti odebírat. Navíc mezi neromskými rodinami nepanoval přílišný zájem o výchovu odebraných dětí.
Abychom ale nehovořili jen o negativech tohoto zákona, kterých jistě bylo více než dost: zákon číslo 117 také značným způsobem zasáhl do oblasti zdravotní a veterinární péče. Právě tyto oblasti byly v předchozích dobách mezi romským etnikem velmin zanedbávané.
Období první republiky je také významné tím, že někteří Romové dosáhli středního a těsně před válkou i vysokoškolského vzdělání. 28)
Na počátku 20. století jsou také patrné první snahy Romů na území tehdejšího Československa o zpřístupnění vzdělanosti pro své děti. I když pro ně platila povinná školní docházka nažízená za dob vlády Marie Terezie, školský systém byl v rukou neromů a mohlo se stávat, že většinová populace nechtěla posílat své děti do škol, kde usedaly do lavic s dětmi těch, nad kterými bděla ruka zákona. Dalším podnětem ke kroku užhorodských Romů z roku 1926 (rozhodli se vystavět vlastní školu a uspořádali mezi sebou i ostatní veřejností za tímto účelem sbírku) mohla být potřeba vlastní školy fungující podle vlastních pravidel a zohledňující alespoň částečně zvyky a tradice této subkultury. Miklušáková uvádí také skutečnost, že v tamní oblasti působil vážený a oblíbený lékař a učitel, kteří měli na romskou komunitu podstatný vliv.
Ještě před okupací Československa německými vojisky začali na naše území přicházet Romové z Německa, později, po Hitlerově Anslussu i z Rakouska a na sklonku první republiky z odtržených Sudet. Český národ, již tak dost protiromsky naladěn, začal ještě více projevovat averzi proti tomuto etniku"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11634
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse