Referáty etnologie

Název Goodness Staženo

Výroční zvyky v Záhorské Bratislavě - slovensky

V práci je popsáno, jaké svátky a obyčeje se udržují nebo se v minulosti udržovaly v oblasti Záhorské Bratislavy. Nejen, k jakému ročnímu období se vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

229x

Romové a rasismus

Práce se věnuje problematice romské minority. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy, dále se práce zabývá postavením Romů v České republice. Další část... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Sociologie

188x

K otázce sociálního rozvrstvení staroslovanského etnika na Slovensku - slovensky

Práce se zabývá sociálním rozvrstvením slovenských etnik po celém území Slovenska, konkrétně se zaměřením na osazení vesnic. Věnuje se také tomu, jak ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

183x

Romové a vzdělávání Romů v ČR

Práce se zabývá problematikou Romů a jejich vzdělávání v rámci České republiky. Popisuje osobu Roma a uvádí tři možnosti definování Romů - Rom jako n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

182x

Kovové zapínání na slovenském lidovém oděvu - slovensky

Práce na téma způsobu zapínaní slovenských lidových oděvů (pracky, spony, háčky). Popisuje tento způsob před érou knoflíků, zmiňuje různé koncovky, ma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Humanitní cizojazyčné práce

145x

Etnické konflikty - přístupy, vzory, jejich uklidňování

Práce zabývající se etnickými konflikty. Seznamuje s přístupy k analýzám těchto konfliktů. Popisuje primordialismus a instrumentalisty. Uvádí vzory, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie

117x

Germáni - německy

Tato práce popisuje původ Germánů, jejich životní styl a hlavně vztah k Římu, a jeho vzájemné dopady, včetně křesťanství. Poslední část nastiňuje situ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

106x

Pravlast Romů a jejich migrace - slovensky

Tato krátká práce se zabývá původem Romů a jejich pravlastí, tedy Indií. Zmiňuje postavení Romů v tehdejší společnosti, přibližuje vědecké základy rom... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

105x

Příchod Romů do Evropy - slovensky

Práce se věnuje příchodu Romů do Evropy a jejich následnému rozšiřování po tomto kontinentě. Stručně seznamuje s lidmi nazývanými Athinganos, uvádí pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

81x

Historická sociální a právní opatření vůči Romům - slovensky

Práce se zabývá postavením Romů ve společnosti od 15. do 20. století. Věnuje se vyhnání Romů ze Španělska, jejich postavení mimo zákon za nedodržování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Historie, Humanitní cizojazyčné práce

79x
1  2  3  4  »