Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cestovní ruch v regionu Beskydsko - Valašsko - esej

Cestovní ruch v regionu Beskydsko - Valašsko - esej


Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce pojednává o přednášce renomovaného odborníka na problematiku cestovního ruchu - Gary Esolena, zakladatele agentury New Orleans. Věnuje se problematice cestovního ruchu mikroregionů Beskydy a Valašsko, a možnostem využití programu EU na podporu jejich rozvoje. Uvádí možnosti zapojení a využití nabídky, kterou poskytuje Agentura pro regionální rozvoj a aplikace principů marketingu cestovního ruchu. Zmiňuje problémy cestovního ruchu v podobě nedostatku investic nebo povodní.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kopřivnice
3.
Marketingová společnost cestovního ruchu New Orleans
4.
Obecné problémy mikroregionu
5.
Specifické problémy
6.
Turismus
7.
Závěr

Úryvek

"Dalším obecným jevem je, že peníze vložené do marketingu se v České republice považují za přepych. Na připomínku z pléna, že je těžko vkládat peníze do marketingu, když je málo hostů, odpověděl Gary Esolen otázkou: Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? A poradil: Nejefektivnější je začít s „public relations“. Když o vás budou novináři psát, začnou přicházet hosté a s nimi peníze. Pak lze rozvíjet další aktivity.
Mezi specifické problémy v regionu patří nedávné povodně. Fyzicky nezasáhly zdaleka všechny podnikatele v cestovním ruchu, ale všechny poznamenaly nedůvěrou klientů. Jak se bránit zevšeobecňování, ptali se smutní hoteliéři, jejichž pokoje zůstávají prázdné.
Je téměř nemožné proti tomu bojovat tím, že říkáte, že to není pravda, potvrdil jejich zkušenosti Gary Esolen. V tomto případě je třeba pracovat s úplně jinou story, která se povodní vůbec netýká. Musíte hledat pozitivní příběhy. V dlouhodobém působení kladné emoce převládnou nad zápornými.
Cožpak v Karibiku nejsou na denním pořádku vichřice či tornáda a v Itálii zemětřesení? Přesto tam turisté neustále směřují. Jezdí za krásou a specialitami různých krajin a požadují péči, která by měla být všude stejně kvalitní. „Oni mají obojí. Vy to první máte, to druhé zatím chybí,“ uzavřel Gary Esolen.
Získávání peněz na marketing je v Spojených státech založeno na dobrovolném členství podnikatelů v regionálních turistických asociacích. Výše ročních poplatků je určena podle velikosti podniku. Když se pracuje například na public relations a ze zahraničí jsou zváni novináři, podnikatelé je z poplatků sponzorují. Některé z podniků mohou svůj příspěvek splácet takzvaně v naturáliích. Například letecké společnosti tím, že ročně věnují určitý počet letenek.
Turismus čerpá i z různých finančních zdrojů, které sám vytváří a které jsou do něj vraceny. Například z příplatku za pobyt v hotelu nebo ze zvláštní daně za pozemky sloužící rekreačním účelům. V některých oblastech existuje i daň z prodeje suvenýrů. Tyto peníze jdou do pokladny obce, která je na cestovní ruch přesouvá. Některé aktivity státní rozpočet dotuje.
V České republice vládne sice jiný daňový zákon, ale přesto se lze z popsaných postupů poučit. Nebo iniciovat změnu. To, co lze uskutečnit hned, aby se beskydsko - valašský region stal významným cílem cestovního ruchu, je organizace tohoto segmentu trhu, partnerství veřejných a soukromých institucí.
Toto poznání se odrazilo také na výsledku jednání. Podnikatelé i zástupci obcí a institucí si uvědomili, že píseček, na kterém hrají o klienta, je příliš malý. Že agentury, které mají ve svých miniregionech, nefungují k jejich spokojenosti, ale ani ke spokojenosti hostů. Rozhodli se tedy ustavit Sdružení Beskydy - Valašsko a jmenovali komisi, která se ujala přípravných prací. Do čtrnácti dnů se pak sešla valné hromada. Pravděpodobně prvním výstupem této marketingové společnosti bude analýza segmentů trhu cestovního ruchu v regionu, jako východisko k dalším rozhodnutím."

Poznámka

Některé informace uvedené v práci již nemusí být aktuální.
Text není členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7ekocrregion.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Cestov_ruch_beskydsko_valassko.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse