Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Cévní mozková příhoda - maturitní otázka

Cévní mozková příhoda - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá problematikou cévní mozkové příhody. Nejprve uvádí základní klasifikaci, poté se věnuje příznakům rozvíjejícího se iktu. Popisuje léčebný postup, i ošetřovatelskou péči. Pojednává o postupech prevence imobilizačního syndromu, včetně nácviku soběstačnosti.

Obsah

1.
Dělení
2.
Příznaky rozvíjejícího se iktu
3.
Léčba
4.
Ošetřovatelská péče
5.
Prevence imobilizačního syndromu, nácvik soběstačnosti,rehabilitace

Úryvek

"OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE:
Nemocný s CMP je přijímán k hospitalizaci na neurologické oddělení. Nejvhodnější je,když je přijat do specializovaného centra-iktové jednotky,kde je mu poskytnuta vysoce kvalifikována péče.
-nemocného uložíme na lůžko, sledování FF a stav vědomí.
Sledování FF
Antidekubitární pomůcky, hrazdička, postranice, žebříček
Psychická aktivizace
Zajištění ordinace lékařů, kontrola účinku léků
Péče o invazivní vstupy
Kontrola vědomí
Zajištění výživy- v aktivní části parenterální
Živiny v optimálním poměru
Sonda, PEG- sonda zavedena přímo do žaludku přes dutnu břišní.
Sledování stavu výživy, hydratace. Při přecházení na p.o. stravu kašovitá strava.
Problém vyprazdňování- cévka, pleny.
Péče o kůži- prevence dekubitů, opruzenin, dostatečná hydratace, doplňky stravy.
Rozvoj soběstačnosti- aktivizace, chválení každého úspěchu
Péče o bezpečnost nemocného. Pozor na pády z lůžka, z chodítka.
Problém verbální komunikace- nutnost komunikace, v jednoduchých větách čelem k pac., aktivizace
Péče o psychickou pohodu, Zajištění domácí péče.
Rehabilitace.

Prevence imobilizačního syndromu, nácvik soběstačnosti,rehabilitace
Imobilizační syndrom:
- předcházet vzniku imobilizačního syndromu
- aktivizace a psychická stimulace nemocných
- RHB
- včasná mobilizace
- boj proti vzniku dekubitů a opruzenin
- zajistit dostatečný přísun bílkovin, minerálů a tekutin
- Fowlerova poloha
- prevence poruch vyprazdňování

Nácvik soběstačnosti:
-po akutním stavu se snažíme pacienta aktivizovat
-při nácviku činností se ho snažíme podporovat,chválit a monitorovat
-v případě potřeby seznámit nemocného s možností použití různých pomůcek,které
mu pomohou snadnit sebeobsluhu"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49aa82179a6d2.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
MO_CMP.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse