Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chalkogeny -síra, kyslík, selen

Chalkogeny -síra, kyslík, selen


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce se obecně věnuje prvkův VI. A skupiny, tedy chalkogenům. Poté se zaměřuje na nejvýznamnější prvky z této skupiny, kde zpracovává jejich vlastnosti, výrobu, modifikace a užití. Práce je psána přehledně pomocí odrážek, což umožňuje snadné pochopení a usnadňuje studium.

Obsah

1.
Obecné vlastnosti
2.
Síra
2.
1. Značka
2.
Výskyt
2.
3. Výroba
2.
4. Vlastnosti
2.
5. Modifikace
2.
6. Užití
3.
Kyslík
3.
1. Značka
3.
2. Výskyt
3.
Vazba
3.
4. Příprava
3.
5. Vlastnosti
3.
6. Užití
3.
7. Modifikace
3.
8. Sloučeniny
4.
Selen
4.
1. Značka
4.
2. Výskyt
4.
3. Výroba
4.
Vlastnosti
4.
5. Užití

Úryvek

"OBECNÉ VLASTNOSTI
-p4 prvky
-prvky VI. A skupiny
-rudotvorné prvky
-6 valenčních elektronů
-reaktivní, nestabilní
-s rostoucím protonovým číslem- klesá elektronegativita
-stoupá kovový charakter

SÍRA
ZNAČKA-S
VÝSKYT-volná- ložiska sedimentů
-ve vulkanogenních ložiscích
-vázaná- v minerálech
VÝROBA-vytavováním z hornin
VLASTNOSTI- středně reaktivní
-skoro se všemi prvky se slučuje přímo
-na vzduchu hoří
-oxidační i redukční vlastnosti
-několik alotropických modifikací
MODIFIKACE-kosočtverečná síra- za normálních teplot
-žlutá
-jednoklonná síra- zahřátím kosočtverečné síry na 95 °C
-bezbarvá
-kapalná síra- zahřátím nad 119 °C
-žlutohnědá
-sirný květ- vzniká ochlazením sirných par
-žlutý prášek
-amorfní síra- prudkým ochlazením kapalné síry
-plastická
UŽITÍ-výroba zápalek
-desinfekční prostředek- síření sudů
-vulkanizace kaučuku-zvyšuje pružnost a trvanlivost gumy
-lékařství-sirné masti
-chemické technologie- výroba kyseliny sírové"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c380c85d13f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
chalkogeny.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse