Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chamurapiho zákoník a Zákon dvanácti desek

Chamurapiho zákoník a Zákon dvanácti desek


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o., Třebechovice pod Orebem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na Chamurapiho zákoník a Zákon dvanácti desek.

Obsah

1.
Chamurapiho zákoník a Zákon dvanácti desek

A) Chamurapiho zákon
B) Zákon dvanácti desek

Úryvek

"1. Chamurapiho zákoník a Zákon dvanácti desek

A) Chamurapiho zákon
Je babylónský zákoník, vydaný králem Chamurapim. Pochází přibližně z roku 1686 př. n. l. a patří tak mezi nejstarší dochované zákoníky.
Při archeologických prací v prostoru starověkého města Súsy (dnes v Íránu), byla roku 1901 nalezena dioritová deska Chamurapiho zákoníku popsaná klínopísmem.
Zákoník se skládá z výkladu zvykového práva.Řeší právní otázky ohledněrodiny, soukromého vlastnictví, majetku, obchodu, cen, mezd, půjček, násilných zločinů a postavení různých společenských vrstev včetně otroků.
Zákoník rozděloval tehdejší obyvatelstvo Babylónie do tří skupin:
• Avilové (privilegovaná nejbohatší vrstva)
• Muškéni (neprivilegované svobodné obyvatelstvo)
• Otroci (nesvobodné obyvatelstvo)
Manolit býval zasazen do země a vystaven na veřejném místě v Babylóně, kde zaručoval veřejný přístup k právnímu řádu všem osobám.
B) Zákon dvanácti desek
Zákon nebo Zákoník dvanácti desek je nejstarší kodifikace římského práva z poloviny 5. století př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly vystaveny na Foru Romanu.
Vznik
 Podle tradice vznikl tento nejstarší zápis římského práva jako jakýsi kompromis mezi patrijci a plebejci, kteří požadovali písemné sepsání zvykového práva. Patricijové totiž nepsané právo tajili a vykládali ve svůj prospěch.
 Podle římské tradice, byly tyto zákony sepsány desetičlennou komisí decemvirů, kterou zvolilo lidové shromáždění.
Historie
 Po vpádu Gallů(389 př. n. l.) do Říma se bronzový originál ztratil a nikdy k jeho obnově už nedošlo.
 Jednalo se o tak základní dokument, že z něj vycházelo celé období římské republiky.
 Zákon dvanácti desek nahradila ažřímská císařská kodifikace práva, jež vrcholí kodexem Corpus iuris civilis, kde již vliv zákona dvanácti desek není patrný.
Obsah
Desky obsahovaly základ práva procesního, dědického a rodinného, dále pak základní zásady práva trestního /vražda, krádež, korupce, velezrada\.
Význam
 Zákon dvanácti desek má v dějinách práva mimořádný význam.
 Neodvolává na božský původ, je výsledkem vyjednávání a kompromisu a předpokládá, že se může pozdějšími zákony změnit.
 Stanovil základní princip hmotného a procesního práva a položil základy soukromého práva.

o Kodex – shrnutí práv do písemné formy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54cc959fc48e7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Chamurapiho_zakonik_a_Zakon_dvanacti-desek.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse