Maturitní otázky právo

Název Goodness Staženo

Rodinné právo - maturitní otázka

Maturitní otázka na téma rodinné právo.
Obsah:
1.Prameny rodinného práva
2. Manželství
a) Formy manželství (civilní nebo círke... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1206x

Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce - maturitní otázka

Maturitní otázka s názvem Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce. V práci obsaženy pojmy demokracie, diktatura, teokracie, monarchie (konsti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

932x

Relativní majetková práva

Tato maturitní otázka se zabývá relativními majetkovými právy, neboli závazky. Popisuje, co musí být obsahem závazku, jak závazky vznikají, kdo a v ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Čeština

523x

Absolutní majetková práva

Tato maturitní otázka se zabývá absolutními majetkovými právy, neboli věcnými právy. Detailně popisuje držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví a věcná pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

435x

Obchodní korporace

Tato maturitní otázka se velmi podrobně zabývá obchodními korporacemi od veřejné obchodní společnosti až po družstvo. O každé z obchodních korporací ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo


402x

Občanské právo

Maturitní otázka se zabývá občanským právem a vším, co občanské právo obsahuje. Nejprve popisuje, co je občanské právo, jaké jsou zásady a prameny obč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

243x

Trestní právo

Tato maturitní otázka nejprve vysvětluje pojem a vypisuje prameny trestního práva. Trestní právo rozděluje na 2 části - trestní právo hmotné a trestní... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

235x

Pracovní právo

Tato maturitní otázka se zabývá souborem právních norem o pracovních vztazích a vztazích, které s výkonem práce souvisejí. Nejprve zobrazuje, jaké jso... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo


230x

Veřejná správa - maturitní otázky 2/2

Pokračování zpracování maturitní otázky z oblasti práva se zaměřením na státní správu. Předchozí část naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

175x

Systém české veřejné správy - maturitní otázka 3/9

Rozdělení veřejné správy na státní správu a samosprávu, základní informace fungování samosprávy v České republice. Předchozí maturitní otázku naleznet... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

152x
1  2  3  4  5  6  7  »