Maturitní otázky právo

Název Goodness Staženo

Rodinné právo - maturitní otázka

Maturitní otázka na téma rodinné právo.
Obsah:
1.Prameny rodinného práva
2. Manželství
a) Formy manželství (civilní nebo círke... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2118x

Relativní majetková práva

Tato maturitní otázka se zabývá relativními majetkovými právy, neboli závazky. Popisuje, co musí být obsahem závazku, jak závazky vznikají, kdo a v ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo, Čeština

1637x

Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce - maturitní otázka

Maturitní otázka s názvem Základy teorie státu a vznik práva a jeho funkce. V práci obsaženy pojmy demokracie, diktatura, teokracie, monarchie (konsti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1383x

Absolutní majetková práva

Tato maturitní otázka se zabývá absolutními majetkovými právy, neboli věcnými právy. Detailně popisuje držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví a věcná pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1206x

Obchodní korporace

Tato maturitní otázka se velmi podrobně zabývá obchodními korporacemi od veřejné obchodní společnosti až po družstvo. O každé z obchodních korporací ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo


953x

Občanské právo

Maturitní otázka se zabývá občanským právem a vším, co občanské právo obsahuje. Nejprve popisuje, co je občanské právo, jaké jsou zásady a prameny obč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

775x

Trestní právo

Tato maturitní otázka nejprve vysvětluje pojem a vypisuje prameny trestního práva. Trestní právo rozděluje na 2 části - trestní právo hmotné a trestní... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

694x

Pracovní právo

Tato maturitní otázka se zabývá souborem právních norem o pracovních vztazích a vztazích, které s výkonem práce souvisejí. Nejprve zobrazuje, jaké jso... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo


680x

Ústavní právo

Tato práce ve formě maturitní otázky podrobněji rozebírá obsah Ústavy ČR, zvláště pak rozdělení státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

604x

Základní právní pojmy

V této maturitní otázce jsou podrobně vysvětleny základní pojmy z oblasti práva, se kterými se setká každý, kdo se alespoň nepatrně právem zabývá.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

573x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »