Charakter

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Několik pojetí pojmu charakter. Vymezení pojmu charakter - Otto Ludwig, P. Lersch, S. L. Rubinštejn, H. Saloon, I. Žehlen, R. Neili, H. Remplein. Názory na vymezení charakteru během vývoje - je to soubor či integrace vlastností nebo povahových rysů jedince (Le Senne, většina sovětských charakterologů, např. Kruteckij), charakter je totéž co individualita, to, co je v každém člověku osobité a co vtiskuje celému jeho jednání i životu pečeť osobnosti. V tomto pojetí je charakter jádrem osobnosti (Rubinštejn, Lersch, Vallon aj.), charakterem vyjadřujeme vztažnost jedince k sociálním hodnotám (Remplein, Meili, Žehlen a jiní němečtí charakterologové), charakter v psychologickém smyslu, morální charakter. Podstata a vlastnosti charakteru. Charakterové vlastnosti. Eticko-konvenční reference charakteru a jeho projevů. Formování charakteru. Frommova typologie - neproduktivní orientace (receptivní orientace (přijímání), vykořisťovatelská orientace (brání), křečkovská orientace (uchování), tržní orientace (směna)), produktivní orientace (práce). Vzah charakteru s morálkou. Aktivizační charakterové vlastnosti osobnosti. Charakterové vlastnosti subjektů managementu.

Ukázka z práce:
"Téma charakteru má v psychologii zvláštní postavení. Mnozí psychologové je odmítají, protože v něm spatřují zavádění normativních hledisek, která do empirické vědy nepatří. Ale je skutečně nutné charakter s těmito hledisky spojovat?
Charakter považuji za nejdůležitější složku vlastností ze sociálního hlediska. Je možno jej chápat jako souhrn idejí, citů a tendencí určitého člověka. Myslím si, že charakterové rysy vypovídají především něco o chování jedince, o projevech jeho vztahu k morálním normám a standardům, o tom jak se chová k okolnímu světu, ke svým blízkým…Termín charakter (odvozený z řečtiny, kde měl původně význam „razidlo“, „pečetidlo“) nabyl v běžné řeči významu eticky hodnotícího. (Člověk je charakterní nebo bezcharakterní podle toho, jak se řídí etickými normami.) Etizující obsah pojmu vedl asi některé psychology osobnosti (Catell, Guilford, Thomae, Tardy aj.) k tomu, že ze svých teorií osobnosti pojem charakteru vyloučili.
Naproti tomu již od dob La Bruyèrových se činí pokusy vymezovat charakter čistě psychologicky bez eticky hodnotícího hlediska. [1]

V odborné literatuře nalezneme velmi mnoho vymezení pojmu charakter. Uvedu některé z nich a samy si můžete povšimnout názorových rozdílů jejich autorů na tento pojem.

o Charakter člověka je často současně i jeho osudem. (Otto Ludwig, německý dramatik)
o Charakter je jádro osobnosti a formuje jeho individualitu. Vyjadřuje unikátnost člověka a vtiskuje jeho chování a celému životu ty znaky, které jsou typické pro jeho osobnost. (P. Lersch, S. L. Rubinštejn, H. Saloon)
o Charakter vyjadřuje vztahy subjektu k sociálním hodnotám (I. Žehlen, R. Neili, H. Remplein) [2]

Za zmínku jistě stojí jméno autora jedné z nejstarších charakterologií, která se nazývá Charaktery a jedná se o Aristotelova žáka Theofrasta, analyzující různé charakterové vlastnosti."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4341
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse