Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika Opárenského údolí a jeho vegetace

Charakteristika Opárenského údolí a jeho vegetace

Kategorie: Biologie, Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, která přináší komplexní charakteristiku Opárenského údolí se zaměřením na jeho vegetaci, nejprve představuje metodiku mapování území a shrnuje základní údaje o něm. Posléze se věnuje reliéfu, půdě, podnebí a biotě oblasti a ve druhé části text obsahuje tři geobiocenologické zápisy z vybraných lokalit. Závěr shrnuje podstatné údaje z práce.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Opárenské údolí
2.
Metodika
3.
Popis území, základní údaje
4.
Členění reliéfu a horniny
5.
Půda
6.
Podnebí (klimatické členění)
7.
Biota
8.
Geobiocenologické zápisy snímků
8.1.
Zápis č. 1
8.2.
Zápis č. 2
8.3.
Zápis č. 3
9.
Závěr
10.
Přílohy (fotografie, mapa)

Úryvek

"METODIKA

Pro proces mapování území bylo potřeba zjistit několik informací, seznámit se s územím a získat mapy pro příslušnou oblast.
Nejprve jsem si musela zakoupit mapy a to v měřítku 1: 50 000 a 1: 10 000.
Mapu 1:50 000, tzv. turistickou, jsem získala na informačním centru v Litoměřicích, a to zadarmo, protože jsem zde pracovala jako brigádník. Dostat mapu 1 : 10 000 bylo však těžší, nakonec jsem ji získala zadarmo a to dokonce originál. Další informace mi byly poskytnuty informačním centru v Litoměřicích. Návštěvou agentury CHKO České středohoří v Litoměřicích, kde jsem byla vyškolena a vyčerpávajícím způsobem informována o dané oblasti Opárenského údolí. V místní knihovně v Litoměřicích jsem bohužel žádné materiály k dané problematice nesehnala.
Vybrala jsem si toto území, protože je blízko mého bydliště a chtěla jsem Vám přiblížit místo, asi méně známé, ale hlavně proto, že je zde krásná, rozmanitá příroda.

Opárenské údolí jsem navštívila celkem dvakrát, a to 23. 4 a 30. 4. 2011.
Před prvním výletem do terénu jsem si v mapě 1: 10 000 zakreslila místa, které bych chtěla zmapovat. V terénu jsem se orientovala podle mapy a zakreslené snímky mapovala, nebo nevyhovující nahradila jinými. Vše jsem zapisovala do předem připravených tabulek, GPS polohu jsem určovala podle GPS navigace v mobilním telefonu. Poté jsem vše zkompletovala a zapsala do počítače, graficky upravila a doplnila obrázky nafocenými při mapování.

2 POPIS ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Bioregion se nachází v západní části severních Čech a zabírá geomorfologický podcelek Milešovského středohoří. Od jihozápadu k severovýchodu zaujímá plochu 536 km2. Typická část bioregionu je tvořena izolovanými vulkanickými suky s teplomilnými doubravami a s typicky vyvinutou stepí, ve vyšších polohách se nacházejí dubohabřiny, suťové lesy a vegetace nexerotermního bezlesí na blokových sutích. V nejvyšších polohách najdeme květnaté bučiny s endemickou asociací. Dubohabrové háje se nachází v kotlinových depresích. Pohybujeme se v 1. dubovém až 4. bukovém vegetačním stupni. Je zde vyvinuta pestrá flora s rozmanitými druhy rostlin a převážně teplomilná fauna. Jihozápadní část bioregionu představuje jedno z klimaticky i bioticky nejextrémnějších území hercynské podprovincie se suchým klimatem a s rozsáhlými skalními stepmi
s kavyly. Netypickými částmi jsou rozsáhlé deprese bez neovulkanitů. V bioregionu jsou vyváženě zastoupeny lesy s přirozenými dřevinami, pole, travní porosty a křoviny.
Zastoupení orné půdy v bioregionu je asi 42 %, travní porosty 11 %, lesy 21 %
a vodní plochy 1,4 %."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, fotografie a mapa, rozsah čistého textu činí cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24077
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse