Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika a funkce emocí

Charakteristika a funkce emocí

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně popisuje emoce, co je to, jak fungují a vyvíjejí se.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika emocí
2.1
Emoce a emocionalita
2.2
Organizující vliv emocí
2.3
Funkce emocí
3.
Dimenze emocí
3.1
Příjemné – nepříjemné
3.2
Vzrušení - uklidnění
4.
Vývoj emocí
5.
Výraz citů
6.
Teorie emocí
7.
Závěr
8.
Literatura
9.
Přílohy

Úryvek

"3.1 Příjemné – nepříjemné

Tato základní dimenze byla předmětem četných psychologických i neurofyziologických studií. Původní biologický význam příjemného a nepříjemného tu byl již opakovaně uveden: pocit příjemného byl spojen s biologicky prospěšným podnětem, pocit nepříjemného s podnětem biologicky neprospěšným. To byla elementární hodnotící funkce, související se vznikem emocí v procesu evoluce. Upozornil na to již filozof H. Spenser (kolem r. 1870): příjemné je to, co prospívá, a nepříjemné to, co neprospívá organismu. Dnes již toto hodnotící kritérium u člověka značně vzdáleného své původní biologické podstatě a svému sepětí s přírodou neplatí: příjemné věci mohou být škodlivé (např. drogy) a nepříjemné naopak užitečné (např. léky). Pro dosažení velmi příjemných cílů (např. vysoké společenské prestiže) je jedinec ochoten podstoupit mnoho nepříjemného. Rozhodující jsou tedy cíle konečné, nikoli dílčí. Výrazná je souvislost příjemného a nepříjemného s fungováním potřeb, zvláště fyziologických: vznik potřeby může být prožíván nepříjemně (např. hlad), uspokojení potřeby je příjemné (nasycení). Sexuální potřeba může být od svého vzniku v situaci sexuální interakce prožívána jako příjemná (excitace může být uměle prodlužována), zejména je-li spojena s očekáváním dovršující reakce (sexuálního aktu, který povede k uspokojení). Příjemné uspokojení fyziologických potřeb souvisí s jejich redukcí, ale ta není jedinou formou uspokojení. Prožívání příjemného a nepříjemného je vždy spojeno s prožíváním snahy (impulzu) učinit něco více či méně konkrétního a smysluplného, obecně: maximalizovat zážitek příjemného a minimalizovat zážitek nepříjemný nebo se mu vyhnout (princip hédonismu). Charakteristická je relativnost příjemného a nepříjemného ve vztahu k intenzitě podnětu a jeho trvání: zpočátku příjemný podnět se může stát s trváním svého působení nebo se zvětšením své intenzity nad určitou míru nepříjemný. Nepříjemný podnět se s narůstáním intenzity stává stále více nepříjemným. Tyto relace jsou znázorněny na obr. 3.
Dále je tu závislost příjemného a nepříjemného na situačním kontextu: např. jinak nepříjemné horko je příjemné po předcházejícím prochlazení; bývalému partajnímu funkcionáři může být dnes nepříjemné, když jsou zmiňovány jeho zásluhy v minulém režimu. Uplatňuje se tu ale také závislost na aktuální náladě: depresivně laděnému jedinci je nepříjemné veselí v jeho okolí, na kterém by za jiných okolností participoval. Tyto poznatky zobecnil a formuloval P. Guillaume: „pocitový aspekt nějakého předmětu je velmi nestálý, protože vyjadřuje proměnu hodnoty, kterou předmět pro jedince má, a mění se proto v závislosti na okamžitém stavu tohoto jedince“; pocitový akcent dojmu vystupuje vždy v souvislosti s daným stavem jedince a s danou situací, s jejím významem (jako příklad uvádí lechtání). Podle Guillauma se relativnost pocitů příjemného a nepříjemného dá vyjádřit v následujících tezích:

• Pocity závisí na stavu potřeb, jejich aktuálnosti či stavu latence, např. příjemné jedení závisí na apetitu a ovšem i na oblibě pokrmu; potřeba vykazují periodické změny, a jejich předměty tak mění svou hodnotu v závislosti na stavu těchto potřeb či jejich uspokojení; se změnou intelektuálního vztahu k předmětu se mění i emoční vztah k němu („naše dřívější citové reakce nás nejednou udivují a jsou nám nepochopitelné“).
• Pocity příjemného a nepříjemného závisí na fyzickém a mentálním stavu subjektu, v jehož rámci vznikají: voják méně pociťuje své zranění v atmosféře bitevního pole než v prostředí ošetřovny, kde podnícení k boji zaniká. V emocionálním životě hraje velkou roli kontrast: některé pocity libosti nebo nelibosti vystupují jen proto, že jsou v kontrastu s předcházejícím stavem (po velkém vysílení se výrazněji připomíná příjemnost odpočinku, příjemnost úspěchu je proporcionální k obtížím, které bylo nutno překonat). „Příjemnosti se nesčítají bez omezení: jejich větší množství zmenšuje jejich intenzitu, menší ji zase zvětšuje.“
• V emocionálním životě vystupuje velmi výrazně jev adaptace: dlouhodobé nebo opakované působení nějakého podnětu, citově výrazně akcentovaného, má tendenci oslabovat tuto citovou hodnotu až k jejímu úplnému zániku. „Příjemné slábne, zužuje se, když přestává být něčím novým. Vytváří se psychické nasycení, analogické nasycení organismu, vyvolanému nějakou speciální potravou, ačkoli současně jiná potrava může být ještě žádoucí a přijímána s libostí.“ Adaptace vzniká i vůči situacím zpočátku nepříjemným, člověk jim přivyká a posléze se vůči nim stává lhostejným. Neplatí to však pro silné fyzické bolesti. Avšak „nepříjemnost, kterou není možno zvládnout, vzrůstá, a to, co bylo jen nepříjemné, se stává nenáviděné… Je to fakt dobře známý v utrpeních fyzických i morálních“ (Guillaume)."

Poznámka

Obsahuje schémata v příloze, která není počítaná do celkového počtu stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13048
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse