Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Charakteristika biokatalyzátorů a jejich význam pro regulaci dějů v organismech

Charakteristika biokatalyzátorů a jejich význam pro regulaci dějů v organismech


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá strukturou a činností biokatalyzátorů čili enzymů. Popisuje faktory ovlivňující jejich funkci a rychlost enzymatických reakcí a objasňuje jejich třídění a praktický význam.

Obsah

1.
Úvod
2.
Struktura enzymů
3.
Mechanismus činnosti enzymů
4.
Aktivace a inhibice enzymů
5.
Rychlost enzymatických reakcí
6.
Klasifikace enzymů

Úryvek

"Neustálá přeměna látek a návaznost jednotlivých reakcí je jednou ze základních vlastností všech živých soustav. Produkt jedné reakce se stává substrátem reakce následující. Vytvářejí se tak různě dlouhé metabolické dráhy. Výchozí látka se postupně mění přes meziprodukty až na konečný produkt.
Buňky organismů správně fungují jen za určitých podmínek (teplotě, tlaku, vlhkosti, pH...), za těchto podmínek by však většina chemických reakcí v živých organismech nemohla probíhat bez přítomnosti enzymů jako biokatalyzátorů.
Biokatalyzátory čili enzymy jsou chemické látky bílkovinového charakteru, které mají urychlovat průběh biochemických reakcí. Fungují stejně jako jiné katalyzátory – snižují aktivační energii.
Enzymy nalézají bohaté uplatnění v mnoha odvětvích. Neoddiskutovatelný je jejich význam ve vědě a výzkumu - běžně se využívají různé polymerázy, restrikční endonukleázy, proteázy a podobně. Známé je i jejich přidávaní do pracích prášků, čímž se zvyšuje účinnost odstraňování skvrn i při nižších teplotách. Enzymy šetří energii i v potravinářském, textilním a papírenském průmyslu, v odpadovém hospodářství a podobně. Proteolytické enzymy se používají například v mlékárenském průmyslu jako syřidla (chymosin) nebo k přípravě hypoalergeního mléka. Enzymy lze využít i ke změkčování masa (papain). Pomocí enzymatického štěpení trisacharidů v luštěninách lze připravit takové luštěniny, které nenadýmají. V analytické chemii lze použít enzymů jako značek na specifickém indikátoru (např. ELISA test). Pomocí redoxních enzymů lze poměrně snadno stanovit koncentraci specifického substrátu pro daný enzym. V lékařství lze podávat enzymy jako náhradu chybějících enzymů při poškození slinivky břišní či při léčbě některých onemocnění.
Názvy enzymů jsou odvozeny od typu katalyzované chemické reakce. Jejich systematický název je tvořen názvem substrátu vstupujícího do chemické reakce a typem katalytické reakce se zakončením -áza. Například enzym oxalát karboxy-lyáza (oxalátdekarboxyláza) katalyzuje dekarboxylaci kyseliny šťavelové (COOH)2. Často se také využívají triviální názvy jednotlivých enzymů (α-amylasa, pepsin, trypsin aj.)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a grafy o rozsahu cca 1stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55bb662b47622.zip (580 kB)
Nezabalený formát:
28._Charakteristika_biokatalizatoru.pdf (599 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse