Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Charakteristika cestovního ruchu

Charakteristika cestovního ruchu


Kategorie: Hotelnictví a turismus

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje definici cestovního ruchu, v jakých oblastech se cestovní ruch projevuje, několik základních pojmů, dělení cestovního ruchu a spoustu dalších věcí. Všechny detaily o této maturitní otázce si můžete přečíst v obsahu práce.

Obsah

1.
Definice a charakteristika CR
2.
Přímí a nepřímí vliv CR na současnou společnost
3.
V jakých oblastech se CR projevuje
4.
Základní pojmy (turista, exkurzionista)
5.
Členění a formy CR
6.
CR podle motivace účastníka
7.
CR podle realizace (členění z hlediska území, na kterém probíhá, podle délky pobytu, podle vlivu na platební bilanci atd.)
8.
Předpoklady rozvoje CR (lokalizační, selektivní, realizační)

Úryvek

"CR patří mezi významné ekonomické a sociální jevy současné moderní společnosti. Přesně vymezit a definovat cestovní ruch je velmi obtížné.
Podle Světové organizace cestovního ruchu (WTO) je cestovní ruch činnost osoby, cestující ve volném čas na přechodnou dobu do místa mimo její trvalé bydliště, a to za jiným účelem, než je vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě.
CR lze charakterizovat dle různých hledisek
Např.
1. oblast spotřeby, při které jsou uspokojovány lidské potřeby (např. potřeba odpočinku, poznávání, kulturního a sportovního vyžití apod.)
2. významnou součást národní ekonomiky, kterou tvoří řada podnikatelských aktiv v rámci zajištění účasti lidí na CR (doprava, ubytovací a stravovací služby, služby CK apod.)

CR dokáže přímo i nepřímo ovlivnit mnoho stránek života společnosti.
Přímý vliv – ubytovací a stravovací zařízení, cestovní kanceláře a agentury, turistická informační centra, letecká, silniční a železniční doprava, muzea, kulturní památky, mapy, knihy…
Nepřímý vliv – stavební průmysl, výroba potravin, nápojů a dopravních prostředků, výroba sportovních potřeb, vzdělávání, kultura…

Působení CR se projevuje v různých oblastech:
1. v ekonomice, kdy u CR sledujeme jeho přínos pro oblastní, národní i světové hospodářství. Statistiky lze měřit např.:
 podíl CR na tvorbě HDP
 vytváření nových pracovních a podnikatelských příležitostí
 investiční aktivity v oblasti, rozvoj sociálně-kulturního zázemí regionu
 následné účinky poprávky v CR na ostatní odvětví
 vliv CR na výsledné saldo běžného účtu platební bilance
 příjmy z CR do státního rozpočtu a místních rozpočtů
2. v životní úrovni lidí, což se projevuje např.:
 kvalitnější reprodukcí pracovní síly, rozvojem osobnosti, růstem vzdělanosti
 způsobem využití volného času o víkendech a dovolených
 vlivem na životní styl lidí
3. v ekologii, kde můžeme sledovat vzájemné vazby CR a životního prostředí
4. ve vztazích mezi lidmi, protože pokud lidé poznávají způsob života nebo zvyky jiných národů, dojde časem k větší míře porozumění mezi lidmi

OSTATNÍ ZÁKLADNÍ POJMY

 Turista v mezinárodním CR je osoba, která v jiné zemi alespoň jednou přenocuje, avšak nepobývá zde déle než 1 rok
 Turista v domácím CR je osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa, zde alespoň jednou přenocuje, ale nepobývá zde déle než šest měsíců
 Výletník (exkurzionista) v mezinárodním CR je osoba, která cestuje do jiné země na dobu kratší než 24 hodin a nepřenocuje zde.
 Výletník (exkurzionista) v domácím CR je osoba, která v zemi svého trvalého bydliště cestuje do jiného místa na dobu kratší než 24 hodin a nepřenocuje zde.


ČLENĚNÍ A FORMY CR

CR dělíme z hlediska
1. forem CR, kde zkoumáme motivy účasti lidí na CR
2. druhů CR, které berou v úvahu způsob jeho realizace

CR PODLE MOTIVACE ÚČASTNÍKA
Motivace v CR představuje souhrn vnitřních i vnějších podnětů vedoucích k účasti v CR. Podle tohoto kritéria rozlišujeme:
 rekreační CR – odpočinková forma CR, hlavním motivem je reprodukce fyzických i duševních sil člověka
 kulturně – poznávací CR – zaměřený na poznávání kulturně – historických památek (hrady, zámky), kulturní zařízení (muzea, galerie) a kulturních akcí (divadelní představení, festivaly), krajiny (parky, zahrady)
 sportovně – turistický CR – zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé pobyty se sportovní náplní s cílem udržet a posílit kondici člověka (např. pěší turistika, cykloturistika, vodní nebo horská turistika)
 zdravotně – orientovaný CR – hlavním důvodem jsou cesty do lázní rekreačních center za účelem zlepšení zdravotního stavu pomocí léčebných procedur
 přírodní CR – pobyt a poznávání přírody, zejména nenarušených, výjimečných a atraktivních míst a krajin (např. přírodní rezervace, národní parky), Zvláštním typem této formy je ekoturismus (pobyt v přírodě, který nenarušuje životní prostředí a snaží se přírodu chránit)
 venkovský CR – jedná se o vícedenní pobyty na venkově. Další formou je např. agroturismus (účastníci pobývají na rodinných farmách) nebo ekoagroturismus (pobyt na rodinných farmách s alternativním zemědělstvím). Pro českou republiku je typickou formou venkovského CR chataření a chalupaření
 vzdělávací CR – účastníci jsou motivováni k získávání znalostí a dovedností (např. výuka cizích jazyků nebo sportovní kurzy)
 kongresový CR – motivem účastníka je zájem odborníků v určitém oboru setkat se se svými kolegy, získat nové informace a vyměňovat si zkušenosti na kongresech, konferencích přednáškách apod.
 cestovní ruch se společenskými motivy – hlavním motivem je navázání kontaktů s lidmi, získání přátel a poznání života určité skupiny lidé (např. pobyty v rodinách, návštěva známých)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29561
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse