Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika dynama

Charakteristika dynama


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce měří a pomocí výpočtů a tabulek dokládá vnější, zatěžovací a regulační charakteristiky derivačního dynama.

Obsah

1.
Zadání
2.
Schéma zapojení
3.
Tabulka hodnot
3.1
Charakteristika vnější – U = f (It) , Ib = konst.
3.2
Charakteristika zatěžovací - U = f (It) , Iz = konst
3.3
Charakteristika regulační - U = konst. , Ib = f (Iz)
4.
Postup měření
5.
Závěr

Úryvek

“Postup měření : Při začátku měření si přineseme přístroje,které zjistíme ze schéma zapojení . Přístroje pečlivě zapojíme podle schéma . Ještě jednou zkontrolujeme zapojení a poté může měření začít. Nastavujeme hodnoty napětí na Voltmetru a zároveň vyrovnáváme zadanou konstantu pro určité měření (případně konstanta napětí , při které nastavujeme hodnotu proudu). Při dokončení nastavení hodnoty odečítáme výchylku ze zapojeného Ampérmetru a pečlivě zapisujeme. Po dokončení celého měření a pečlivého zapojení všech hodnot zkonstruujeme charakteristiky na milimetrový papír a z nich odečteme hodnoty pro dokončení závěru protokolu . Pro jednotlivý typ měření bude specifický typ grafu."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46adf633d3567.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristiky_dynama.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse