Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Charakteristika místního regionu- Jihočeský kraj

Charakteristika místního regionu- Jihočeský kraj


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku, která se věnuje charakteristice místního regionu, kterým je Jihočeský kraj. Nejprve se zabývá vymezením regionu, poté fyzickogeografickým poměrům regionu a v závěru charakterizuje obyvatelstvo a sídla, ekonomiku regionu, specifika a postavení regionu v rámci ČR. V úplném závěru práce stručně charakterizuje jednotlivé okresy. Práce je opatřena stručnou osnovou.

Obsah

1
Vymezení regionu
1.1
Vymezení
1.2
Jihočeský kraj v číslech
1.3
Okresy
2
Fyzicko-geografické poměry regionu
2.1
Geografická poloha
2.2
Nerostné suroviny
2.3
Vodstvo
2.4
Podnebí
2.5
Půdy
2.6
Chráněné lokality
2.7
UNESCO
3
Obyvatelstvo a sídla, ekonomika regionu, specifika a postavení regionu v rámci ČR
3.1
Obyvatelstvo a sídla
3.2
NUTS II
3.3
Euroregiony
3.4
Historie
3.5
Dnes
3.6
Ekonomika
3.7
Zemědělství
3.8
Budování průmyslu
3.9
Průmyslové zóny
3.10
Postavení regionu
3.11
Cestovní ruch
3.12
Vzdělání
4
Okresy
4.1
Okres České Budějovice
4.2
Okres Tábor
4.3
Okres Jindřichův Hradec
4.4
Okres Písek
4.5
Okres Strakonice
4.6
Okres Český Krumlov
4.7
Okres Prachatice
5
Osnova

Úryvek

"Vymezení regionu
Vymezení- Jihočeský kraj leží při jižní hranici České republiky se státy Německo a Rakousko; s kraji- Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj
-Jihočeský kraj je vymezený územím 7 okresů- České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor
-sídlem Jihočeského kraje je město České Budějovice
Jihočeský kraj v číslech- rozloha- 10 000 km²=> 12,8% rozlohy ČR, 2. kraj (po Středočeském), nadmořská výška- 400-600; nejvyšší místo- Plechý (1 378), nejnižší místo- hladina Orlické přehrady (350), počet obcí- 623, počet měst- 52 obcí, počet obyvatel- 637 000; hustota zalidnění- 62 obyv./km²=> nejnižší v ČR (130 obyv./km²)
Okresy- České Budějovice (182 000 obyvatel), Tábor (102 301), Jindřichův Hradec (92 600), Písek (70 500), Strakonice (70 200), Český Krumlov (61 000) a Prachatice (51 400)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56bf02feb8cd2.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_mistniho_regionu.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse