Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika penologických pojmů

Charakteristika penologických pojmů

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představující výběr pojmů z penologie vysvětluje základní pojmy, jako jsou výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Dále charakterizuje dělení odsouzených podle různých klasifikačních znaků. Následuje seznámení s resocializačními programy a s pracovními povinnostmi vězňů. Poté je popsán proces resocializace na vězeňské prostředí.

Obsah

1.
Výkon vazby
2.
Výkon trestu odnětí svobody
3.
Vnější a vnitřní diferenciace odsouzených
4.
Aktivity programu zacházení s odsouzenými
5.
Pracovní povinnosti odsouzených
6.
Prizonizace
7.
Seznam použité literatury

Úryvek

"4. Aktivity programu zacházení s odsouzenými

Programy zacházení, dříve nazývány resocializační programy, jsou jedním z nástrojů reedukace. Každý program musí být schválen Generálním ředitelem věznice a vypracován pro každého odsouzeného k trestu odnětí svobody na dobu delší než tři měsíce. Program zacházení má tedy býti vysoce individuální a specifický pro každou osobnost. Jeho pilířem je zevrubná diagnostika odsouzeného, a jejíž obsah je důvěrný vzhledem k obsáhlosti detailů. Program zacházení by tedy měl vždy vycházet z poznání konkrétní osobnosti a jejích problémů a na základě výsledků penitenciární diagnostiky.

K dosažení účelu výkonu trestu odnětí svobody stanoví věznice pro každého odsouzeného program zacházení jako formu cílevědomého a komplexního působení na odsouzené (Vnitřní řád věznice Mírov, část II., čl. 17).

Obecně se dá říci, že při tvorbě a realizaci programů zacházení je potřeba používat takové metody,které povedou k nácviku společensky přijatelných forem chování a které zároveň potlačí kriminální sklony odsouzených.

Odsouzený by měl mít možnost vybrat si z nabízených alternativ. Součástí pogramu je určení a formulování cíle, metody zacházení vedoucí k jeho dosažení, určení programu zaměstnávání, účast na pracovních terapiích, vzdělávání, četnost a způsob hodnocení naplňování cíle. Program zacházení tedy obsahuje časově rozvržený seznam aktivit odsouzeného i vězeňského personálu, kterými se sleduje dosažení cíle daným na počátku sestavování programu zacházení.

Pokud si odsouzený nevybere, nebo si nechce vybrat, z nabízených alternativ programu zacházení, je mu přidělen základní program, tzv. minimální program zacházení, který je specifikován ve vnitřním řádu věznice a jehož garantem je speciální pedagog. Základem minimálního programu zacházení je zařazení do pracovní činnosti, která odpovídá zdravotnímu stavu odsouzeného, jeho kvalifikaci, a je součástí pracovní terapie v celkovém rozsahu 20 hodin týdně. Členění aktivit minimálního programu zacházení jsou tyto:

- Pracovní činnost ve věznici
- Sebeobslužné činnosti
- Sociální dovednosti
- Právní minimum
- Základy občanské výchovy
- Základy zdravovědy a hygieny
- Tělovýchovné činnosti

Obsahy programu zacházení jsou závislé na vnější diferenciaci věznice, v neposlední řadě i finančních možnostech apod. Například ne vždy je možné zařadit odsouzené do pracovní činnosti, vzhledem k tomu, že takových možností je stále dosti málo i přes to, že mnoho odsouzených má o práci zájem. Některé aktivity programu zacházení se dějí mimo areál věznice, což bude jistě omezené v případech věznic se zvýšenou ostrahou apod.

Efektivita programu zacházení je závislá na mnoha faktorech a nejvýraznějším z nich je chtění odsouzeného, jelikož nelze nikoho převýchovávat násilím a v krátké době změnit osobnostní kvality a vkus k zájmům, které byly formovány roky života. Dále pak uplatňování programů zacházení závisí na problímech nedostatku prostorů, materiálních prostředků a někdy i nedostatečná odbornost nebo přetíženost jednotlivých pracovníků věznice.

Stěžejním cílem vypracovávání programů zacházení je snaha o reintegraci odsouzených zpět do společnosti po vypršení výkonu trestu odnětí svobody, aby tedy byly přínosem pro jeho budoucí život, a při úspěšnosti také přínosem pro celou společnost.

Programy zacházení se dle zákona člení na:

- Pracovní aktivity
- Vzdělávaci aktivity
- Sociálně výchovné aktivity
- Zájmové aktivity
- Oblast utváření vnějších vztahů

5. Pracovní povinnost odsouzených

Pracovní aktivity jsou jedněmi z nejdůležitějších prvků programu zacházení, jelikož je obecně známo, že osvojení si návyku pracovat a získání pracovní kvalifikace je nejlepší předpoklad pro správnou adaptaci vězňů. Práce rozvíjí psychomotorické a manuální dovednosti, vede k sebekázni a vytrvalosti, naučí pravidelnosti. Pracovní aktivita navíc přispívá ke snížení psychického napětí a dodává pocit vlastní užitečnosti, nehledě na možnost finanční odměny, zmírnění rutiny a nudy během výkonu trestu odnětí svobody.

Zákon o výkonu trestu přímo ukládá odsouzenému povinnost pracovat, pokud je do práce zařazen a jeho zdravotní stav to umožňuje. Bohužel možnosti zaměstnávání odsouzených jsou dlouhodobě dosti malé a zaměstnanost se nyní pohybuje kolem 60%, což je výrazné zlepšení za dobu posledních dvou let.

Odsouzení mohou pracovat pro potřeby věznice v jejích vnitřních prostorách a vykonávají většinou činnosti údržby a to například v knihovně, prádelně, jídelně, lůžkové části ošetřovny. Další možnosti zamšstnání odsouzených se odehrávají v zabezpečených výrobnách smluvních provozovatelů nebo ve středisku hospodářské činnosti organizované příslušnou věznicí.

Obecně se pracovní aktivity dělí na:

- Zaměstnávání
- Práce k zajištění každodenního provozu věznice
- Pracovní terapie (ergoterapie)

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích provedla průzkum otázky týkající se zaměstnávání odsouzených a příčinu nízké míry jejich zaměstnanosti a výsledky přinesly tyto odpovědi:

- Malý zájem podnikatelských subjektů o práci odsuzených
- Nízká pracovní kvalifikace odsouzených
- Z bezpečnostních důvodů není možné zaměstnávat odsouzené mimo areál věznice
- Míra nezaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR
- Nedostatek výrobních a skladovacích prostor ve věznicích
- Nedostatek finančních prostředků na zřizování výrobních provozů ve věznicích
- Uplaňování minimální mzdy ve vězeňství
- Výrazná fluktuace odsouzených
- Levnější pracovní síla ze zahraničí
- Nedostatek příslušníků vězeňské stráže ke střežení odsouzených mimo objekt věznice
- Španý zdravotní stav odsouzených"

Poznámka

Práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze, pro předmět Penologie. Práce je psaná částečně formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22734
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse