Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika pojištění v turismu

Charakteristika pojištění v turismu

Kategorie: Pojišťovnictví, Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá charakteristikou pojištění v turismu, se zaměřením na Evropskou cestovní pojišťovnu. První část obsahuje krátkou historii pojišťovnictví, specifika předepsaného i dobrovolného pojištění pro právnické a fyzické osoby. Druhá část se popisuje nabídku Evropské cestovní pojišťovny pro oba subjekty.

Obsah

1.Úvod
2.
Pojišťovnictví
2.1
Charakter pojišťovnictví
2.2
Produkty českého pojišťovnictví a jejich dělení
2.3
Pojištění v turismu
2.3.1
Charakteristika pojištění právnických osob
2.3.2
Charakteristika pojištění fyzických osob
3.
Evropská cestovní pojišťovna (ECP)
3.1
Služby a produkty cestovního pojištění ECP a jejich specifikace
3.1.1
Produkty a služby určené právnickým osobám působících v odvětví turismu
3.1.2
Produkty a služby pro právnické osoby
3.1.3
Produkty a služby pro fyzické osoby
3.2
Přehled maximálního plnění pojistné ochrany ECP
4.
Závěr

Úryvek

"Pojištění v turismu
Charakteristika pojištění právnických osob
Podnikatelské subjekty provozující činnost v oboru cestovního ruchu a na území České republiky, jsou ze zákona č. 159/1999 Sb. povinni sjednat si Pojištění záruky pro případ úpadku. Slouží v případech, kdy producent zájezdu neposkytne svému klientovi dopravu zpět do vlasti, i když byla zaručena smlouvou; kdy není klientovi zaplacena záloha či celková cena a nebyl-li splněn podmět smlouvy, byť jen z části.

Dalším pojištěním určeným pro právnické osoby je Pojištění profesní odpovědnosti. Jedná se o nepovinné pojištění a slouží pojistníkům jako ochrana komplikací způsobených třetí osobě, v souvislosti s profesní činností. Úlohou tohoto produktu je pomoc při vzniku reklamace klientem pojistitele a zároveň poskytuje právní ochranu u sporných případů. Podobným pojištěním je Pojištění obecné odpovědnosti, které je určené pro krytí škod třetí osobě, vzniklých porušením jeho povinností nebo provozní činností.

Charakteristika pojištění fyzických osob
Tato specifická oblast pojištění je určena pro návštěvníky zahraničních destinací za účelem jak rekreace, tak služební cesty. Nabídka cestovního pojištění umožňuje fyzickým i právnickým osobám vycestovat s vědomím bezpečí. Ochraňuje je před riziky způsobenými náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel či škodou vůči třetí osobě. V dnešní době je možné se setkat i s pojištěním našich „mazlíčků“. Pojistník má jistotu zaštítění po celou smluvenou dobu a kdykoliv se může obrátit na asistenční službu s žádostí o pomoc. Pojištění se sjednává formou základního pojištění, připojištění nebo formou celkového balíčku. Produkty cestovního pojištění nejsou u všech institucí totožné, je tedy třeba důkladně zvážit konkrétní nabídky dle povahy požadovaných potřeb.

Pro skutečné čerpání pojistného plnění musí brát pojistník v úvahu i povinnosti, které mu předepisuje uzavřená smlouva nebo tuzemské předpisy. Je třeba se důkladně seznámit s úvazky spotřebitele vyplývající ze smluvně vymezených podmínek a respektovat je. Častou problematikou pojištěných osob, v případě požadavku nárokování náhrad, bývá neznalost výluk z cestovního pojištění. Není-li v doplňujících směrnicích pojistné smlouvy stanoveno jinak, platí standardizované výluky z cestovního pojištění. Podmínky jednání mezi pojistníkem a pojišťovacím ústavem detailně vymezuje i zákon č. 37/2004 Sb.

Evropská Cestovní Pojišťovna
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. (ECP) je jedinou pojišťovnou v Česku, zaměřenou přímo na cestovní pojištění. Za dobu své působnosti získala opakovaná uznání za nejlepší pojišťovnu v oboru a také byly velmi kladně ohodnoceny produkty společnosti. Taktéž získala ocenění v likvidaci pojistných událostí, což se může jevit jako obrovská výhoda oproti konkurenčním činitelům. ECP je vlastněna dánskou cestovní pojišťovnou Europaeiske Rejseforsikring (75 %), německou Europäische Reiseversicherung (15 %) a stejnojmennou rakouskou pojišťovnou (10 %), což zabezpečuje klienty dle nejvyšších světových norem. Na základě porovnání statistických údajů od roku 2000 s celorepublikovým měřítkem, nelze než potvrdit vysoký rozvoj společnosti ETC na poli pojišťovnictví českého trhu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a grafy. Čistý text je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20774
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse