Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika populačního vývoje České republiky v roce 1998

Charakteristika populačního vývoje České republiky v roce 1998

Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je podat charakteristiku populačního vývoje České republiky v roce 1998. Přes úvod o stavu obyvatelstva v České republice se dostaneme až ke struktuře obyvatelstva, ve které nás autor informuje o procentuálním zastoupení jednotlivých věkových skupin populace a o průměrném věku obyvatel. Dále si autor všímá problematiky stárnutí v naší zemi a srovnává Českou republiku s ostatními evropskými zeměmi. Poté jsou zpřehledněny v tabulkách přírůstky obyvatel v letech 1990 až 1998. Nakonec autor odhaduje, jak se situace bude vyvíjet až do roku 2020. V následující části podává přehled takzvaných „nejmladších“ a „nejstarších“ regionů a upozorňuje na další problém – na nepravidelnost věkové struktury. V závěru práce zaznívá autorův názor na strukturu obyvatel budoucích desetiletí 21. století.

Obsah

1.
Stav obyvatelstva
2.
Struktura obyvatelstva
3.
Srovnání se světem
4.
Pohled z územního hlediska
5.
Nepravidelnost věkové struktury
6.
Závěr
7.
Zdroj informací

Úryvek

1. „Struktura obyvatelstva
Závažným dopadem populační stagnace je postupné stárnutí obyvatelstva. Zatím není tolik patrné přibývání starých osob jako snižování podílu dětí. Od roku 1994 se každým rokem podíl dětí ve věku do 14 let snižuje o 0,5 %. Poprvé tak nastala situace, kdy dětí ve věku 0-14 let je méně než osob ve věku 60 a více let. Podíl obyvatel ve věku 15-34 let vlivem vysoké porodnosti v sedmdesátých letech vzrůstá. Podíl 35-59letých obyvatel dosahuje v současné době maxima, již v nejbližších letech se však značně zmenší. Podíl obyvatel starších 60 let zatím stagnuje. Po roce 2000 však bude růst nejstarší základní věkové skupiny prudce akcelerovat a šedesátníci se stanou nejrychleji rostoucí věkovou kategorií.
Tab. 3 Struktura obyvatelstva v České republice podle základních věkových skupin v letech 1992 až 1998
Věková skupina
Podíl věkové skupiny (v %) v obyvatelstvu k 31.12.]
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
0-14 20,6 20,0 19,4 18,9 18,4 17,9 17,5 17,0
15-34 28,6 28,8 29,2 29,6 29,9 30,1 30,3 30,3
35-59 33,0 33,2 33,4 33,5 33,7 34,0 34,2 34,6
60+ 17,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,1
Zvyšování průměrného věku se po roce 1990 zrychlilo a v roce 1998 dosáhl průměrný věk dosud nejvyšší hodnoty.

Tab. 4 Průměrný věk žijících obyvatel ČR v letech 1981 až 1998
Rok Průměrný věk (v rocích - k 1.7.)
muži ženy obě pohlaví
1981 33,7 37,1 35,4
1986 34,0 37,4 35,8
1991 34,5 38,0 36,4
1993 35,0 38,4 36,7
1994 35,2 38,5 36,9
1995* 35,6 38,9 37,3
1996* 35,9 39,2 37,6
1997* 36,2 39,4 37,9
1998* 36,4 39,6 38,0
* k 31.12.

Obdobně jako průměrný věk vzrůstá i medián věku obyvatel (věk, jehož se dožila polovina obyvatel). Vzhledem k větší četnosti obyvatel mladšího věku je medián věku nižší než průměrný věk.“
2. Srovnání se světem
Stárnutí obyvatelstva není problémem jen České republiky. Průměrný věk obyvatelstva ČR je zatím poněkud nižší než průměrný věk obyvatel členských zemí Evropské unie, který podle statistického úřadu Evropské unie (Eurostatu) se do roku 2025 zvýší na 45 let. Perspektiva České republiky je obdobná, podle současných prognóz bude stárnutí obyvatelstva v ČR bylo dokonce rychlejší než v dnešních členských zemích EU.
Pro mezinárodní porovnání věkové struktury jsou jako ukazatele zpravidla používány počet obyvatel ve věku 65 a více let připadající na 100 obyvatel ve věku 0 - 14 let (index stáří) a součet počtu obyvatel ve věku 0-14 let a 65 a více let, připadající na 100 obyvatel ve věku 15-64 let (index závislosti). Index závislosti je nejvyšší ve Švédsku, v Británii, Francii a Irsku.
Naopak zemí s nejstarším obyvatelstvem je v současné Evropě Itálie (pro velmi nízkou porodnost v celém posledním desetiletí), která je zatím jedinou zemí na světě, v jejímž obyvatelstvu je pětašedesátiletých a starších osob více než dětí do čtrnácti let. Nejvyšší podíl starých osob je však ve Skandinávii, kde vedle nízké porodnosti se projevuje i vysoký věk, jehož se zejména obyvatelé Švédska a Norska dožívají.
Věková struktura obyvatelstva České republiky podle těchto kritérií odpovídá zatím evropskému průměru, Česká republika nepatří mezi „nejmladší“, ale ani mezi „nejstarší“ země. Nízká porodnost však rozhodla o tom, že ČR směřuje do druhé skupiny zemí a že v blízké budoucnosti se zařadí mezi země s nejstarším obyvatelstvem na světě.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 3 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2171
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse