Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Charakteristika pubescence a adolescence

Charakteristika pubescence a adolescence

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Příprava na SZZ z pedagogicko-psychologického základu.

Obsah

OBDOBÍ PUBESCENCE - zhruba od 11 do 15 let, fáze prepuberty, fáze vlastní puberty (tělesný vývoj, psychický vývoj, citový vývoj, vývoj vůle, vývoj sociál. vztahů (rodinné vztahy, vztah k ostat. soc. skupinám, vývoj sebeuvědomování, sebehodnocení, diferencují se komkrétní zájmy), projevy chování.
OBDOBÍ ADOLESCENCE - těles. vývoj, psych. vývoj, rozvoj sebehodnocení, sebepoznání, potřeby adolescenta, zájmy, vývoj soc. vztahů. Kognitivní vývoj - dospívající je schopen pracovat s pojmy, které jsou vzdáleny od bezprostřední smyslové zkušenosti, jsou obecnější, abstraktnější, symbolické uvažování, je schopen přesnější definice, nyní chápe abstraktní pojmy - spravedlnost, pravda, právo, při řešení problému se nespokojí s jedním řešením, ale uvažuje o možných alternativách, je schopen vytvářet i domněnky, které nejsou opřeny o reálnou skutečnost, dokáže aplikovat logické operace nezávisle na obsahu soudů, je schopen sledovat formu myšlenkového úsudku a odhlédnout od jeho konkrétního obsahu, dokáže myslet o myšlení, vytvářet soudy o soudech. Emoční vývoj a socializace, řešení psychosociálního konfliktu, stupně rozšiřování vztahů (sklon vytvářet skupiny z jedinců stejného pohlaví, potřeba intimního párového přátelství, kterou styk ve skupině neuspokojuje, zájem o druhé pohlaví , přelom pubescence a adolescence se objevují skutečné vztahy mezi chlapci a dívkami, zprvu nestálé, proměnlivé, ustavování vztahu ke druhému jedinci, hlubší vázanost, porozumění a oddanost), vývoj sebepojetí.

"b) Fáze vlastní puberty (druhá pubertál. fáze): trvá do dosažení reprodukční schopnosti v období let 13-15

- tělesný vývoj - zvýšený těles. růst a zvyšování hmotnosti; změna těles. proporcí - přizpůsobení se tvarům mužského a ženského těla; objevují se druhotné pohlav. znaky - u chlapců s růstem souvisí změna hlasivek = mutace
- psych. vývoj - vývoj poznávacích procesů - vnímání - přesnější, bohatší na detaily; výkonnost smyslů dosahuje vrcholu; paměť - více se uplatňuje významová (logická) p.; rozvoj p. v paměť úmyslovou; myšlení - přechod od konkrétního a obrazového myšlení k m. abstraktnímu, formálně logické operace; představivost - bdělé snění a tvořivost; fantazii ovlivňují knihy, filmy,
- citový vývoj - výrazný - podmíněn fyziologicky - hormony a sociálně - více spjat se společností; city mají velkou intenzitu a životnost; city oscilují mezi krajními city - jsou labilní, mají nízké citové sebeovládání; často bezprostředně po sobě pociťují protipólné city; vyjadřují city bez nějakého konkrétního podnětu; mění se citové reakce na dosavadní podněty (hračky, ...)
- vývoj vůle - aktivity nabívají stále více ráz vědomé a úmyslné činnosti; ovšem často impulzivní rozhodování - postupně ale snaha vypěstovat sebeovládání
- vývoj sociál. vztahů - a) rodinné vztahy - konflikt s rodiči - krize autority; snaha osamostatnit se; oslabení emocionál. vazby na rodiče; b) vztah k ostat. soc. skupinám - zapojení do vrstevnických skupin; vztahy ke druhému pohlaví; zapojení do formál. skupin; c) vývoj sebeuvědomování, sebehodnocení; d) diferencují se komkrétní zájmy
- projevy chování - těles. a duševní neklid, hlučné chování, prudké změny citů - nálad, podrážděnost, zvýšená kritičnost, komplexy, nízké sebevědomí"

Úryvek

.

Poznámka


Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4296
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse