Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika stabilizační diody a parametrický stabilizátor

Charakteristika stabilizační diody a parametrický stabilizátor


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce vypočítává a měří část pracovní charakteristiky Zenerovy diody s chladičem a bez a také určuje zenerovo napětí. U parametrického stabilizátoru pak stanovuje činitel stabilizace a vnitřní odpor stabilizátoru a určuje vliv změny sériového odporu na činitel stabilizace.

Obsah

1.
Postup měření
2.
Charakteristika stabilizační diody
3.
Parametrický stabilizátor
4.
Tabulky
4.1
Charakteristika stabilizační diody
4.2
Příklad výpočtu
4.3
Parametrický stabilizátor
5.
Použité vzorce
6.
Závěr

Úryvek

“Postup měření :
a) Charakteristika stabilizační diody
Nastavujeme proud Iz a odečítáme napětí Ud. Napětí Un je konstantní (=10V).Při měření bez chladiče zapisujeme teplotu. Nakonec spočítáme napětí Uz a sestrojíme charakteristiku Zenerovy diody.

b) Parametrický stabilizátor
V tomto případě nastavujeme vstupní napětí U1 a odečítáme proud I1 a napětí Ud. Pokud je zapojený odpor R2 tak odečítáme i proud jím tekoucí.. Nakonec podle vzorců vypočteme vnitřní odpor a činitel stabilizace."

Poznámka

Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46af90321d8ef.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Stabilizacni_dioda_parametricky_stabilizator.doc (738 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse