Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vstupní předpoklady žáků. Délka vzdělávacího programu. Pojetí a cíle vzdělávacího programu - oblast všeobecného vzdělávání, oblast odborného vzdělávání. Charakteristika obsahových složek - všeobecné vzdělávání (jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, matematické vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, estetické vzdělávání, rozvoj tělesné kultury), odborné vzdělávání (učivo okruhu biologická a chemická podstata vinohradnictví a ovocnictví, okruhu životního prostředí a jeho vlivu na organismy, stroje a zařízení pro technologické procesy a dopravu, ekonomika, praktické činnosti v oboru), soubory klíčových dovedností. Organizace výuky. Metodické přístupy. Další specifické požadavky. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Obsah

1.
Vstupní předpoklady žáků
2.
Délka vzdělávacího programu
3.
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
3.
1 Charakteristika obsahových složek - všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, soubory klíčových dovedností
4.
Organizace výuky
5.
Metodické přístupy
6.
Další specifické požadavky
7.
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Úryvek

"Organizace výuky:
Tento vzdělávací program trvá 4 roky. Délka školního vyučování je 40 týdnů v 1.-3. ročníku a 35 ve čtvrtém (maturitním) ročníku.
Výuka některých všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména cizích jazyků a předmětu práce s počítačem, probíhá ve speciálně vybavených učebnách. Výuka odborných předmětů, která zpravidla zahrnuje i praktickou část, je závislá na charakteru předmětu. Cvičení se mohou uskutečňovat s dělením počtem žáků ve speciálních učebnách či laboratořích. Praktická výuka se zabezpečuje buď formou cvičení, nebo v rámci různých forem předmětu praxe, tj. v rámci praxe učební, individuální a odborné. V každém ročníku studia je také zařazeno konání až pětidenních odborných exkurzí. Další podrobnosti organizace výuky uvádí mj. učební osnova předmětu praxe a tabulka přehledu využití týdnů v období školního roku.
Ve všech formách vyučování je třeba respektovat platná ustanovení, příslušné resortní vyhlášky a nařízení, normy a předpisy pojednávající o ochraně a bezpečnosti zdraví při práci.

Metodické přístupy:
Při volbě metodických přístupů je vhodné omezit metody popisné a raději upřednostnit výuku problémovou, která umožňuje rozvíjet aktivitu žáků ve vzdělávacím procesu. Verbální způsoby učení lze redukovat nižším hodnocením vědomostí informativní části učiva, formativní účinnost učiva lze zvýšit aktivní činností ve vzdělávacím procesu. S používanými metodami úzce souvisí i rozvíjení schopnosti používat odbornou literaturu, mj. také v kontextu celoživotního učení. S metodickými přístupy jsou těsně spjaty formy vzdělávací práce. Ve studijním oboru je třeba brát v úvahu, že mimo běžné formy a metody teoretického vyučování se v široké míře uplatňují hlavně cvičení, různé formy výuky předmětu praxe a odborné exkurze. Formy vzdělávací práce jsou v nemalé míře závislé na průběhu vegetace a na aktuálním průběhu počasí.

Další specifické požadavky :
Pro studijní obor nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména :
- prognosticky závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest a plic, včetně onemocnění alergických, a to v případě výuky a předpokladu práce v terénu,
- prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy, a to při praktické výuce a předpokladu práce ve výškách, s motorovou mechanizací a točivými stroji nebo zařízeními,
- prognosticky závažnými poruchami vidění, poruchami zorného pole, poruchami barvocitu.
Předpokladem k praktickému výcviku řízení motorových vozidel je splnění podmínek zdravotní způsobilosti stanovených obecně závaznými předpisy.
Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. Zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lékař."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5319
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse