Seminarky.cz > Životopisy > > > Charles Horton Cooley

Charles Horton Cooley


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Charles Horton Cooley - základní údaje, jak se vytváří vědomí já, jak vznikají představy o nás samých, jaké jsou naše představy o tom, jak nás vnímají druzí.

Obsah

.

Úryvek

CHARLES HORTON COOLEY, 1864-1929. Původním vzděláním byl inženýr, ve svých 28 letech se rozhodl na základě studií děl Comta, Spencera, Darwina a dalších pro obor sociologie. Do vývoje sociologie se zapsal jako „otec“ sociologie malých skupin. Pozdějšími sociology je považován za funkcionalistu i když sám tento termín nepoužíval. Profesor Peter L. BERGER považuje za jeho nejdůležitější práci „Human Nature and the Social Order“, New York 1902.
Ve svém díle se Cooley domnívá se, že si člověk buduje své mínění o sobě nikoli nezávisle na druhých, nýbrž tak, že se snaží pohlížet na sebe jejich očima (koncepce tzv. zrcadlového Já). Názory druhých jsou směrodatné pro budování jeho vlastní identity. Závazné je přitom mínění zejména těch lidí, se kterými se setkává nejbezprostředněji, v rámci primárních skupin.

Poznámka

Přehledná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4455dd115c795.zip (268 kB)
Nezabalený formát:
Charles_Horton_Cooley.doc (297 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse