Seminarky.cz > Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Ulice: Roháčova 1148/63

Město: Praha 3

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti

Práce podává charakteristiku Petiškova díla Staré řecké báje a pověsti a popisuje děj 8 vybraných pověstí. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Kategorie: Česká literatura od 20. století


2318x

Pedagogické principy a jejich využití v praxi

Úvod, charakteristika jednotlivých principů ( principy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti,...), aplikace... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

1148x

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Bakalářské práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

606x

Mentální bulimie - kazuistika

Jedná se velmi krátkou kazuistiku dívky s mentální bulimií. Nejdříve je uvedena základní anamnéza. Poté následuje popis rodinné anamnézy, která inform... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

396x

Terorismus

Nejznámější teroristické organizace - ETA, R.A.F., Lidová fronta pro osvobození Palestiny, Brigate rosse, IRA, Al Fatah, Hizballáh, Al Jihad, Hamas. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

393x

Komenského pojetí škola hrou

Tato práce se zabývá J. A. Komenským a jeho výrokem škola hrou. Jedná se o porovnání pedagogického systému, jak na něj nahlížel J. A. Komenský, a co s... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

339x

Autismus a vzdělávání jím postižených jedinců

Práce se věnuje projevům autismu a vzdělávání a výchově jedinců jím trpících. Po přiblížení diagnostiky autismu charakterizuje specifika postižených o... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální


312x

Výchova

Výchova, vzdělání, vzdělávání, vyučování, učitel. Výchova a vychovatelské umění, dovednosti. výchova jako společenský proces - J. A. Komenský. Cíle vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika

271x

Downův syndrom

Práce velmi stručně popisuje Downův syndrom, jeho příčiny vzniku a charakteristiku dívky s tímto syndromem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

271x

Motivace

Jedná se o zpracovanou seminární práci z oblasti psychologie, která se zaměřuje na motivaci pracovníků. V textu je vymezen pojem motivace a motiv, jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

270x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]