Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Charles Murray: Příliš mnoho dobra - recenze

Charles Murray: Příliš mnoho dobra - recenze

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o recenzi knihy, která sleduje vývoj americké sociální politiky v letech 1950 - 1980. Murray nahlíží na sociální politiku z hlediska lidí, pro které je hlavně tvořena. To jsou pro něj převážně chudí černoši a příslušníci jiných rasových menšin. Seznamuje s pojmy strukturální chudoba a latentní chudoba. Uvádí rozdíly a podobnosti v pojetí sociální politiky Murrayho a dalších autorů. Věnuje se novému konceptu sociální politiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální politika z hlediska lidí
2.1.
Strukturální chudoba
2.2.
Latentní chudoba
3.
Rozdíly a podobnosti v pojetí vývoje sociální politiky Murrayho a dalších autorů
4.
Nový koncept sociální politiky
5.
Závěr

Úryvek

"Od 2.pol.60.let se objevovaly stále nové programy pro chudé a vynakládaly se na ně stále větší částky. Efekt byl přesně opačný, než by se očekávalo – zvyšoval počet chudých a nezaměstnaných, klesala úroveň vzdělání, zvyšuje se zločinnost, zvyšuje se počet nemanželských dětí a počet rozpadlých a neúplných rodin. V podstatě se zdálo, že čím víc peněz se na programy sociální politiky vynakládá, tím jsou výsledky horší. Lidé se snaží pomocí dávek maximalizovat krátkodobé zisky, ale nepromýšlejí dlouhodobější perspektivy. Ale toto je vlastně past. Čím štědřejší dávky budou, tím víc na se nich více lidí stane závislými a tím méně chuti a důvodů budou mít začít se starat o své živobytí sami, což povede jen k další závislosti na podpoře. Náklady na sociální politiku stále víc porostou a pokud se nestane zázrak, všechno skončí jednou velikou krizí.
Murray zastává vcelku odvážné tvrzení, že právě od 2.pol.60.let (pro srovnání -1964 začala oficiální Válka proti chudobě) se situace pro chudé a znevýhodněné nejen zhoršila, ale že se zhoršila mnohem víc, než “měla” vzhledem k hospodářským a sociálním podmínkám panujícím ve společnosti. A to všechno v důsledku přílišné velkorysosti celé sociální politiky, která se stala významným demotivujícím faktorem v rámci snah o zabezpečení se vlastním přičiněním.

c) Existují zde jisté rozdíly, ale i podobnosti, v pojetí vývoje sociální politiky Murrayho a dalších autorů.
Stephan Leibfried se ve své stati “Towards a Europian Welfare State” zabývá myšlenkou sjednoceného evropského sociálního státu v rámci Evropské unie. Vymezuje dva základní typy integrace – “pozitivní”, založený na vytvoření společného sociálního prostoru, a “negativní”, zaměřený na odstranění překážek volného trhu, tedy nemající význam pro sociální oblast.
Vývoj Evropského společenství přirovnává k vývoji USA, tedy negativní integraci, kdy je kladen důraz na politická a ekonomická práva při minimálním rozsahu sociálních práv, a na volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Víc než o společný sociální stát jde tedy o jakousi tarifní unii.
V Evropě existují čtyři hlavní modely sociálního státu – skandinávský, anglo-saský, německý a země “Latinského pobřeží”. Mezi nimi existují významné rozdíly, které brání harmonickému vývoji evropského sociálního státu. Leibfried zde nabízí dvě možné cesty vývoje – “evropanizaci” čili proces “shora dolů”, kdy jsou stanoveny základní sociální standardy společné všem členům Unie (což by znamenalo zvýšení standardů v chudších zemích a naopak snížení v zemích s velkorysejšími sociálními programy); nebo “amerikanizaci” čili proces “odspodu nahoru”, kdy všechny sociální opatření zůstávají pouze na lokální úrovni.
V USA v současné době, jak tvrdí Murray, panuje snaha nechávat sociální problematiku pouze na lokální úrovni v rámci jednotlivých států a omezovat roli federální vlády – tedy z evropského pohledu vlastně “amerikanizace”. Evropský vývoj v současnosti také více odpovídá tomuto trendu, zachovávajícímu nerovnosti mezi jednotlivými zeměmi Unie.
Ve Velké Británii je během 90. let také zřetelná tendence k omezování sociálního státu. Tedy od rozvinutého univerzálního sociálního státu k “sociálnímu státu, který si můžeme dovolit”. Bude-li politika pokračovat tímto směrem, sociální stát se postupně promění v reziduální, a to jak v důsledku nedostatečného financování, tak záměrné politiky. Pokud míra ekonomického růstu zůstane nízká a nezaměstnanost vysoká, je tato proměny velmi pravděpodobná."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1149
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse