Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Chemická rovnováha v reakcích

Chemická rovnováha v reakcích


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce do detailů popisuje maturitní téma chemická rovnováha v reakcích. Nejprve je vysvětlena rovnováha vůbec, dále je zmíněno ovlivňování rovnovážného složení soustavy. Následují teorie kyselin a zásad a rovněž určování kyselosti a zásaditosti, stejně jako iontového součinu vody. Dále práce popisuje porovnání síly kyseliny a zásady. Potom jsou v práci rozepsány výpočty pH a je zde vysvětlena hydrolýza solí. Práce se na závěr zabývá tlumivými roztoky = pufry a srážecími a komplexotvornými reakcemi.

Obsah

1.
Rovnováha
2.
Ovlivňování rovnovážného složení soustavy
3.
Teorie kyselin a zásad
4.
Určování kyselosti a zásaditosti, iontový součin vody
5.
Porovnání síly kyselin a zásad
6.
Výpočty pH
7.
Hydrolýza solí
8.
Tlumivé roztoky - pufry
9.
Srážecí reakce
10.
Komplexotvorné reakce

Úryvek

"1. Rovnováha
- takový stav soustavy, při kterém se nemění složení, i když neustále probíhají chemické děje,
protože účinky těchto dějů se navzájem ruší = stav dynamické rovnováhy
H2 (g) + I2 (g) <-> 2 HI (g) -> v1, <- v2 [ X ] = koncentrace
v1 = k* [H2]* [I2]
graf v2 = k*[HI]2
rovnováha: v1 = v2
k* [H2]* [I2] = k* [H2]* [I2] /: k2, : [H2]* [I2]
k1/k2 = [HI]2/[H2]* [I2]
rovnovážná konstanta: K = k1/k2 = [HI]2/[H2]* [I2]
- Kp = rovnovážná konstanta při použití tlaku
- obecně: aA + bB -> cC + dD
Kc = [C]c[D]d/[A]a[B]b = Guldberg-Waagův zákon
= koncentrace
- neuvažuje se reakční mechanismus – závisí pouze na počátečním a konečném stavu
- v homogenní soustavě můžeme u plynů používat Kp a u kapalin Kc
- v heterogenní soustavě má tuhá složka pořád stejný tlak – lze ji považovat za konstantní
- součást konstanty – rovnovážnou konstantu vyjadřujeme pouze pomocí tlaku nebo koncentrace
CaCO3 (s) -> CO2 (g) + CaO (s) Kp = p(CO2)
4 H2O (g) + 3 Fe (s) <-> 4 H2 (g) + Fe3O4 (s) Kp = p(H2)4/p(H2O)4
- podle hodnoty K můžeme určit, kterým směrem reakce probíhá, jestli pobíhá, jak rychle probíhá."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ab75d23a658.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Chemicka_rovnovaha_v_reakcich.doc (87 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse