Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chemodynamika

Chemodynamika


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce je praktickýcm výpočtem ekologické havárie a jejích důsledků pro přírodu. Jedná se o vypuštění chemického pesticicdu Alachloru do vodního zdroje a výpočet toho, jak bude prostředí ovlivněno touto událostí.

Obsah

1.
Zadání
2.
Alachlor
3.
Situační mapa oblasti
4.
Výpočet

Úryvek

"Výpočet

1) Maximální koncentrace alachloru ve vodě je 242 mg/l. Což je vlastně rozpustnost alachloru ve vodě.
Přípustný imisní standard alachloru pro povrchové vody podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je 0,0001 mg/l (látka č.40) – jedná se o látky nebezpečné a zvlášť nebezpečné a limit byl překročen.

2) Je-li ropustnost 0,242g/l pak 5000g alachloru se rozpustí ve 20 661,15 litrech vody.

5000 / 0,242 = 20 661,15

A je-li průtok Ještědského potoka 5000 l/sec pak se veškerá látka z místa úniku bude šířit 4,13 vteřin.

20 661,15 / 5000 = 4,13

5 kg alachloru se bude z místa úniku šířit 4,13 vteřin. Což je nejnižší možná hodnota."

Poznámka

Součástí práce je obrázek a část textu o alachloru pochází z této URL: http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=1913228

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x461501ccbf5dc.zip (1216 kB)
Nezabalený formát:
Chemodynamika.doc (1261 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse